Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatı

2022-06-22 21:26:07

Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza avukatı; ağır ceza mahkemesinde yargılama gerektiren davalar ile ilgilenen avukattır. Mevzuatta ağır ceza avukatlarıyla ilgili bir düzenleme olmamakla beraber, uzmanlık alanı yüksek cezalı spesifik suçlar olan avukatlara ağır ceza avukatı denir. İyi bir ağır ceza avukatı; müvekkiline doğru söyleyen, boş umut vaad etmeyen, işini sıkı takip eden, topluluk önünde konuşma ve ikna kabileyeti olan, muhakeme  yeteneği güçlü olan kişiye denir. Lütfen avukatınızı seçerken kulaktan dolma bilgilere göre değil, kendisinin size ne söylediğine ve sürece nasıl baktığına dikkat ediniz.

Ceza Hukuku Makalelerimiz Ve Referanslarımız:

 1. Uyuşturucu ve Uyarı Madde Ticareti  : "https://halilkaanemektar.av.tr/makale/uyusturucu-madde-ticareti-ve-cezasi"
 2. Nitelikli Dolandırıcılık Suçu                 : "https://halilkaanemektar.av.tr/makale/nitelikli-dolandiricilik-sucu"
 3. Taksirle Yaramala Suçu                       : "https://halilkaanemektar.av.tr/makale/taksirle-yaralama-sucu"
 4. Haksız Tutuklama Tazminatı               : "https://halilkaanemektar.av.tr/makale/haksiz-tutuklama-tazminati
 5. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu         : "https://halilkaanemektar.av.tr/makale/resmi-belgede-sahtecilik-sucu-bilgilendirme
 6. 6136 sayılı  kanuna muhalefet           : "https://halilkaanemektar.av.tr/makale/6136-sayili-kanun
 7. Tutuklama Kararı                                : "https://halilkaanemektar.av.tr/makale/tutuklama-karari

 

Cezai yaptırımları diğer suçlardan daha ağır olan suçların yargılandığı mahkemelerdir. Bunlar; cezası en az 10 yıl olan, müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren suçlardır. Bu suçlar ile ilgili soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde ağır ceza avukatları sanık veya şüpheli müdafii olarak gerekli savunmayı yapar.

Ankara Ağır Ceza Avukatı

Kişinin, adına açılan davanın lehine sonuçlanması için kendisini en iyi şekilde savunacak bir avukata ihtiyacı vardır. Aksi takdirde özgürlüğünü kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaktır.

Ankara ağır ceza avukatı arayışına yanıt veren bir hukuk bürosu ile çalışmanızı, bu alanda uzman ve deneyimli, çok yönlü düşünebilen, halden anlayan, yargılamadan önce sizi dinleyen bir avukattan danışmanlık almanızı öneririz.

Ağır Ceza Avukatı Önemi Nedir?

Ağır ceza mahkemelerindeki yargılanmalar sonrası çıkacak hükümler kişinin hürriyetini kısıtlayan cezalar içerir. Bu ise aylarca veya yıllarca toplumdan uzak kalacağı anlamına gelir.

Böylesi fazla bir cezaya çarptırılmaktan korunmak için kişi, kendisine isnat edilen suçu bertaraf etmek veya en aza indirmek adına bir ağır ceza avukatıyla çalışmalıdır.

Ağır Ceza Davaları Hangi Suçları Kapsar?

 • Yağma (Gasp)
 • Kasten adam öldürme
 • Taksirle ölüme neden olma
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
 • Rüşvet
 • Zimmet
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Resmi belgede sahtecilik
 • Terörle Mücadele Kanunu kapsamına dâhil olan suçlar dolayısıyla açılmış davalar
 • İrtikâp
 • Hileli iflas
 • İnsan kaçırma
 • Anayasal düzene karşı ve bu düzenin işleyişine yönelik suçlar
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
 • örgüt üyeliği
 • Şantaj, tehdit
 • propaganda yapma
 • parada sahtecilik
 • uyuşturucu veya başka bir yasadışı madde üretimi ya da ticareti

Ceza Avukatı ile Ağır Ceza Avukatı Farklı Mı?

Mevzuat, 'ceza avukatı' branşında herhangi bir tanımlama içermez. Hukuk fakültelerinde 'ceza avukatlığı' diye bir bölüm yoktur. Kişiler, hukuk fakültesinde bütün kanunlara vâkıf olacak şekilde bir eğitim sürecinden geçer. Avukatların müvekkillerini tüm hukuki alanlarda savunma hakkı vardır. (1136 sayılı Hukuk ve Avukatlık Kanunu)

Ülkemizde avukatların belli alanlarda ihtisaslaşması gibi bir durum söz konusu değildir. Lisans ve staj eğitimlerini başarılı bir biçimde tamamlamış herkes avukatlık ruhsatnamesi alarak bu mesleği yerine getirebilir.

Boşanma avukatı veya ağır ceza avukatı gibi branşlaşmalar her avukatın kendi kariyer tercihi çerçevesinde şekillenir. Yani bu tür branşlar resmi bir nitelik taşımamakla beraber, avukatlar uzmanlaştıkları alanlara göre kendini böyle tanımlar.

Dolayısıyla ağır ceza avukatları kendini ağır ceza gerektiren suçlarla ilgili davalarda geliştirmiş kişilerdir.

Yani ceza avukatlığıyla ağır ceza avukatlığı ayrı şeyler değildir. Bir ceza avukatının her türlü ağır ceza davasına da bakması mümkündür.

Ağır Ceza Avukatı Nasıl Olmalı?

 • Olaylara farklı perspektiflerden bakabilmeli ve bütüncül bir bakış açısıyla her cihetten değerlendirebilmelidir.
 • Ceza hukuku veusulü ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmalıdır.
 • Suça ilişkin tüm olayları ve kavramları doğru irdeleyebilmelidir. (Meşru müdafaa, taksir, kast, suçun maddi unsurları, haksız tahrik, kastın yoğunluğu,etkin pişmanlık,takdiri indirim nedeni, cezanın alt ve üst sınırı vb.)
 • İstinaf süreci ve itiraz yolları gibi süreçleri çok sıkı takip etmelidir.
 • İnfaz sürecinde ve infaz sonrası aşamalarda müvekkilinin yanında bulunmalıdır.

 

Ankara Ağır Ceza Avukatı Vekalet Ücreti?

Sabit bir miktarı olmayıp, taraflar arasındaki anlaşmaya göre belirlenir. Ancak Taban miktar Avukatlık Asgari Ücret tarifesinin altına düşemez. (10.250TL)

Ağır Ceza Mahkemesinde Görülecek Suçlar

Kanunda sayılan ve her halde suçun cezasının 10 yıl ve üzeri olduğu suçlar bu mahkemede görülecektir.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277