Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
E Devlet İcra Silme

E Devlet İcra Silme

2022-12-07 18:19:47

E Devlet İcra Silme

E devlet icra silme , dosya kapak hesabının ödenmesi, zamanaşımı, dava ile takibin iptali ya da alacaklının alacağından feragat etmesi halinde e devlet üzerinden borçlu olduğunuz dosyanın kaldırılmasıdır.  

 Bu durum genellikle alacaklının, borcu haricen tahsil ettiği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki; borçlunun, borcunu icra dairesi kanalıyla değil de alacaklıya yahut alacaklı vekiline ödediği durumlarda e devlet üzerinde icra dosyasının hala açık olduğu görülebilmektedir. Borcun tamamı ödenmiş olsa bile örneğin kredi çekmek isteyen bir vatandaş icra dosyasının açık görünmesi nedeniyle kredi çekemeyebilir. Bu gibi durumlarda vatandaş için e devlet icra silme ve icra dosya kapatma zaruriyeti doğmaktadır. E devlet icra silme işlemlerinin hızlı ve kesin şekilde sonuçlanması için mutlaka bir avukata danışmanızı, ankara avukat ve danışmanlık hizmeti almanızı öneririz.

Borcu Ödenen İcra Dosyası Ne Zaman Kapanır?

İcra dosyası dosya infazen kapatıldığında e- devletten silinir. Bunun için tahsil harcını yatırdığınızdan emin olunuz. Borcu ve tahsil harcı ödedikten sonra icra müdürlüğüne talep atılmalı ve gerekli personele hatırlatma yapılmalıdır.

Alacaklı, bazen alacağını tahsil etse dahi dosyaya bu tahsilatı bildirmeyip, harç yatırmayıp 1 yıl boyunca dosyaya işlem yapmamayı tercih etmektedir. Alacaklı böylelikle dosyanın harç yatırmadan takipsizlikle kapanmasını istemektedir. İşte bu gibi durumlarda borçlu, borcunu ödese bile icra dosyası açık görünmeye devam etmektedir. Söz konusu durum borçlu görünen taraf için bazı işlemlerin yapılmasında engel teşkil etmektedir. Borcun tamamı ödenmiş olsa bile örneğin kredi çekmek isteyen bir vatandaş icra dosyasının açık görünmesi nedeniyle bazen kredi çekemeyebilir. Böyle bir durumda e devlet icra silme işlemenin hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi gerekir.

İcra Dosya Kapatma

İcra dosya kapatma ankara da bulunan avukat aracılığı ile hızlı bir şekilde kapatılabilir. İcra dosya kapatma yolları şu şekildedir:  

  1. Haricen Tahsil Halinde İcra Dosyasının Kapatılması:

Alacaklının kendisine ya da vekiline yapılan ödemedir. İcra dairesine ödeme yapılmaz, icra dosya kapatma için alacaklının ya da vekilinin talep etmesi gereklidir.Bu yolla tahsil harcı %2,27 olarak ödenir ve tasarruf sağlanabilir.  E devlet icra silme işlemi ve icra kapak hesabı çıkarılması için bir avukata danışmanızı, ankara avukat danışmanlık hizmeti almanız hak kaybı yaşamamanız açısından önem teşkil etmektedir.

Eğer alacaklı taraf, ödeme yapılmış olmasına rağmen bu konuda borçluyla iletişim kurmaktan uzak duruyor, yardımcı olmuyorsa ödeme yapılan dekontlar ile birlikte icra mahkemesinde dava açarak dosyanın kapatılması talep edilmelidir.

Ayrıca konuya ilişkin olarak alacaklı taraf hakkında şikayet hakkınızda saklı kalmaktadır. Bu gibi durumlarda elinizde somut bir belge bulunabilmesi bakımından, doğrudan alacaklı veya vekiline ödeme yaparken ilgili icra dosya numarasının açıklamalarda belirtilmesi önem arz etmektedir.

  1. İcra Müdürlüğüne Ödeme Yapılması Halinde İcra Dosyasının Kapatılması

Borçlu alacaklı ya da vekiline değil direkt icra müdürlüğüne ödeme yapar ise icra müdürü dosyayı kendiliğinden kapatmak zorundadır.  Bu durumda tahsil harcı %4,55 olarak alınır. İcra dosya kapatma işlemi için; dosyanın bulunduğu icra müdürlüğünden dosyaya ilişkin kapak hesabı yapılması zorunludur. İcra takibi başlatıldıktan sonra asıl borç dışında bazı yan giderler de borca dahil edilmektedir. Bunlar ;

  1. Faiz
  2. Masraf(tebligat gideri vs)
  3. Harç
  4. Vekâlet ücreti(alacaklı vekil ile temsil olunuyorsa)

Bu giderler de asıl borca eklenerek bir kapak hesabı yapılır ve dosyanın kapatılması için hesaplanan bu tutarın ödenmesi gerekmektedir. İcra dairelerinin genellikle yoğun olması sebebiyle işlemlerin fiziki olarak icra dosya kapatma ankara avukat & danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer?

Alacaklı tarafın, icra dosyası üzerinde 1 yıl boyunca işlem yapmaması neticesinde icra dairesince ilgili dosya arşive kaldırılmaktadır. Dosyanın arşive kaldırılması, uygulamada icra dosyasının düşmesi olarak adlandırılmaktadır. İcra ve İflas Kanunu’na göre ödeme emrinin borçlu tarafa tebliğinden itibaren 1 yıl boyunca alacaklı haciz talebi gibi takip işlemlerini gerçekleştirmezse icra dosyası düşecektir.

Kapanan İcra Dosyası Tekrar Açılabilir Mi?

Borçlu, icra müdürlüğünce; tüm borcu ödemek suretiyle icra dosyasını kapattığı takdirde bu dosya tekrar açılamayacaktır. Bu şekilde kapatılan dosyanın e devlet icra silme işlemi de gerçekleşmiş olacaktır. Ancak bunun dışında farklı neden ve şekillerde gerçekleşen dosya kapanma işlemlerinde alacaklının dosyayı tekrardan işleme koydurması mümkün olabilmektedir. Dosyanızın kalıcı olarak kapanması ve ilerleyen süreçlerde hak kaybına uğramamanız bakımından e devlet icra silme işlemini avukatınız aracılığıyla yapmanızı, ankara avukat hizmeti almanızı öneririz.

Tahsil Harcını Kim Öder?

Tahsil harcı kapak hesabına dahil olup, borçlu tarafından ödenir

Kripto Paraya Haciz Konulabilir mi?

Yurtiçinde yerleşik aracı kurumlar ile yatırım yapılıyorsa konulabilir.

İcra Dosya Kapatma Ücreti?

Dosya borcu, vekalet ücreti, faiz, harç ve masraflar ödendiğinde başka bir ücrete gerek yoktur. İşleri hızlandırmak ya da başka şehirdeki dosyayı kapamak için avukatınıza ücret ödemeniz gerekebilir.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277