Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Tanıma Tenfiz

Tanıma Tenfiz

2024-03-27 16:24:26

Tanıma Tenfiz

Tanıma Tenfiz: Yabancı bir mahkeme kararının Türkiye’ de geçerlilik kazanması (tanıma) ve Türkiye’ de icra edilebilmesi (tenfiz) anlamına gelmektedir. Bu karar Türkiye’ de Aile mahkemeleri tarafından verilmekte olup belirli şartların varlığına bağlıdır. Bu dava basit yargılama usuküne tabii olup davalının tanımaya ve tenfize itiraz hakkı bulunduğundan mutlak suretle ankara avukat hizmeti almanızı öneririz.

Tanıma Tenfiz Şartları

  1. Kararın kesinleşmesi
  2. Türkiye ile tarafların boşandığı ülke arasında mütekabiliyet (karşılıklılık) esasına dayanan bir anlaşma ya da fiilen uygulama bulunması. (tanıma için bu şart geçerli değildir)
  3. İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması
  4. Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması
  5. O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı Tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak Tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.

Tanıma Tenfiz Dava Dilekçesi

Ankara Aile Mahkemesine

 

DAVACI                              : D.Ö 

                                             Grendelstrasse 5     / İsviçre 

VEKİLİ                                  : Av. Halil Kaan EMEKTAR

1419 Sokak No:7/4 Balgat Çankaya Ankara

 

DAVALI                                : İÖ                 

                                              Altbachstrasse 4, - Zurich İsviçre

KONU                                   : Yabancı mahkeme boşanma kararının tanınması talebimizden ibarettir

AÇIKLAMALAR                    : Taraflar tarihinde Luzern LU/ İsviçre de evlenmiş ve bu evlilikten Taratlar 07 Nisan 1998 tarihinde Luzern LU de evlenmişlerdir. Bu evlilikten 3 adet müşterek Çocukları bulunmaktadır. Taraflar 26/07/2021 tarihinde Luzern Kantonu Hochdorf İlçe Mahkemesinin 2D3 21 16 dava numaralı kararı ile boşanmış olup, karar 15/09/2021 tarihinde kesinleşmiştir. (EK:1 boşanma ilamı- ve kesinleşme şerhi yerel dilde) Müvekkil kararın yurt dışında da tanınması ya da gerekli görüldüğü taktirde tenfizi için lazım olacağından 27/09/2023 tarihinde karara ilişkin apostil şerhi almıştır. (EK:2 apostil şerhi)Kararın Türkiye' de tanınması için karar Türkçe' ye çevrilmiştir. (EK:3 boşanma ilamı tercümesi)

5718 sayılı MÖHUK' un 51/2. Maddesinde: "...Bu kararlar kendisine karşı Tenfiz istenen kişinin Türkiye'deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye'de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir." denilmektedir. Davalının Türkiye' de yerleşim yeri olmadığından dava Ankara Mahkemelerinde açılmıştır. Ancak aşağıda ayrıntılı anlatılacağı üzere yetki için yerleşim yeri ve ya sakin olduğu bir yer şart olsa da, tebligat için bilenen adrese gönderilmesi yeterlidir. Şöyle ki; Her ne kadar iş bu dava ile tanıma kararı istemekte ve tanıma kararlarının tenfiz gibi olmayıp mahiyeti gereği sadece bir tescil hükmü taşıması sebebi ile talebimizin davalıya tebliğine gerek olamadığını düşünmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER               : 5718 sayılı kanun, TMK, HMK ve ilgili diğer mevzua

HUKUKİ DELİLLER : Hochdorf İlçe Mahkemesinin ………. dava numaralı boşanma ilamı, Türkçe çevirisi, Apostil şerhi, konsolosluk randevu ekranı, ticaret sicil gazetesi, tanık, bilirkişi, yemin, keşif ve sair her türlü yasal delil

NETİCE VE TALEP  : Yukarıda izah edilen ve resen nazara alınacak sair hususlardan dolayı  Hochdorf İlçe Mahkemesinin ……….. dava numaralı boşanma ilamının TANINMA ve TENFİZİNE vekalet ücreti ve yargılama giderinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ederiz.14/03/2024

Not: Dilekçe fikir vermesi açsından paylaşılmıştır. Davalının itiraz hakkı bulunmakta olup hakim itiraz ve şartlara bakarak davayı reddedebilir. Apostil tarihi, tarafların bilinen adresine tebliğ şartı, bazı ülkelerde Türkiye’ ye karşı mütekabiliyet olmadığı için Tenfizinin mümkün olmaması ve birçok husus farklılık göstereceğinden Tanıma ve Tenfiz davasını avukat yardımı ile açmak zaruridir!!!!

Tanıma Ve Tenfiz Davası Gerekli Evraklar

Tanıma ve Tenfiz davası aile mahkemelerinde yabancı bir ilamın Türkiye’ de geçerlilik kazanması için açıldığından gerekli tüm evrakların aslı istenmektedir.  Gerekli evraklar şu şekildedir.

  1. Yabancı mahkeme ilamı
  2. Kesinleşme şerhi
  3. Apostil Şerhi
  4. Vekaletname
  5. Noter onaylı tercüme evraklı

Tanıma Tenfiz Davası Yetkili Mahkeme

Yabancı mahkeme ilamının Türkiye’ de tanıma ve tenfizi için açılan dava 5718 sayılı MÖHUK md. 51 e göre davalının yerleşim yeri, o yoksa sakin olduğu yer o da yoksa Ankara, İstanbul ya da İzmir Mahkemeleri yetkilidir. Bu davalar genelde 

Tanıma ve Tenfiz Tebliğ Şartı

Her ne kadar çekişmesiz yargı gibi gözükse de tanıma ve tenfiz davası mahiyeti itibari ile iki taraflı ve çekişmeli bir basit yargılama türüdür. Dolayısı ile tarafların itiraz hakkı ile davayı reddettirme bulunmaktadır. Bütün bu nedenlerle bu davada karşı tarafa tebliğ zorunlu olup eğer davalının yurt içi ikamet ya da sakini olduğu bilinen adresi yoksa yurt dışına tebliğ, o da olmazsa ilanen tebliğ yapılır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne kadar Sürer

İki tarafında avukatın olması halinde tanıma ve tenfiz davası en fazla 1 ay içerisinde neticelenecektir.

Tanıma ve Tenfizde Tebligat Şart mı ?

davalının avukatı yoksa tanıma tenfiz davasında hakim davalıya itiraz haklarını sunması için tebligat çıkarmak zorundadır.

Tanıma ve tenfizin farklı nelerdir?

Tanıma yabancı mahkeme ilamının Türkiye' de geçerlilik kazanması, tenfiz ise Türkiye'de de icra edilebilmesi anlamını taşır. Örneğin nafakayı icraya koyabilmek için tenfiz, yeniden evlenebilmek için tanıma yeterlidir.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277