Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Vasi Tayini

Vasi Tayini

2022-09-05 00:05:44

Vasi Tayini

Vasi Tayini; Türk Medeni Kanunda sayılan sebeplerin varlığı halinde yine kanunda sayılan yetkileri kullanmak kaydı ile ancak Sulh Hukuk Mahkemesi (vd vesayet makamları) tarafından yapılan kısıtlayıcı işleme denir. Vasi tayini (vasi ataması) için gerekli sebepler şunlardır:

 1. Küçüklük (MK md. 404) : Velayet altında olmayan her küçük vesayet altına alınmalıdır. Örneğin anne- babası olmayan küçüğe vasi atanır.
 2. Akıl Hastalığı
 3. Savurganlık
 4. Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı
 5. Yaşlılık
 6. Cezaevine Girmek (MK md. 407)
 7. Tarafın Kendi İsteği (MK md.408)

Vasi Nasıl Olunur

“Vasi Nasıl Olunur?”  : Kanunda sayılan sebeplerin varlığı halinde vasi adayı, Sulh Hukuk Mahkemesine ( ya da diğer vesayet makamına) dilekçe ile başvurarak vasi olarak atanmasını talep eder. Bu talep gerekçeli olmalı, vasi adayı kişinin akıl hastalığına dayanıyorsa hastane raporu sunmalı, savurganlığa dayanıyorsa vasi atacak kişinin yaptığı satışları, harcamaları vs belgelendirmelidir. Vasi atama için Ankara Avukat, Ankara Boşanma Avukatı yardımı almanızı öneririz.

Kimler Vasi Olabilir

Vasi tayini; öncelikle kişinin eşi ve yakın akrabalarından birini atamak sureti ile yapılır. Ancak haklı sebepler (menfaat çatışması, kişinin akrabasının olmaması, vasilikten kaçınma) var ise isteği olan üçüncü kişi de vasi olarak atanabilir. Medeni Kanunun 417 ve 418. Maddelerinde Vasilikten Kaçınma ve Vasiliğe Engel Haller sayılmıştır. Buna göre; Kısıtlı ve kamu hizmetinden yasaklı olmayan, vasi atanacak kişi ile menfaat çatışması (örn davalık) olmayan kişiler vasi olarak atanabilir. Vasi tayin edilecek kişinin ankara avukat danışmanlık hizmeti alarak bu ve benzeri soruları yöneltmesi gerekmektedir.

Yatalak Hastaya Vasi Tayini

Yatalak hastaya vasi tayini sağlık raporu ile ispatlanması halinde mümkün olup, yetkili mercii olan Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılabilir. Ancak mahkeme; yatalak hastanın kendi işlerini göremeyecek derecede engelinin bulunması, bu engelin uzun bir süre ya da ölümüne kadar devam edecek olması, yaşının ileri olması gibi sebeplere de dikkat edecektir. Bu nedenle Ankara Boşanma Avukatı ile bu davayı açmanızı öneririz.

Vasi Tayini Yetkili Mahkeme

Vasi Tayini için Yetkili Mahkeme, vasi atacak kişinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Vasi Tayini Gerekli Belgeler

Vasi tayini için gerekli belgeler:

 1. Dilekçe
 2. Vasi atanacak kişinin varsa hastalık raporu
 3. Vasi Adayının yakınlık durumunu gösterir nüfus kayıt örneği (zorunlu değil)
 4. Ankara Avukat ya da Ankara Boşanma Avukatı ile açılan davalarda vekaletname,
 5.  Vasi adayının tasarruf işlemlerini gösteren deliller
 6. Harçların yatırıldığına dair dekont

Noterden Vasi Tayini

Noterden vasi tayini yapılamaz. Gerekli merci Sulh Hukuk Mahkemesidir. Detaylı bilgi için Ankara Boşanma Avukatı danışmanlığı almanızı tavsiye ederiz.

Vasi Tayini Sonuçları

Vasi tayini sonucunda vasi atanan kişi kısıtlanır. Vasinin onayı olmadan tasarruf işleminde bulunamaz. Uygulamada bu tasarruf işlerini mahkeme tek tek belirler. Örneğin vasi atanan kişinin maaş hesabı hariç bankadaki para ve kıymetli değerlerini kullanmasını vasinin onayına bırakabilir. Taşınır- taşınmaz alım satımını kısıtlayabilir.

Vasi ve Yasal Danışman Arasındaki Farklar

 • Yasal Danışman, Medeni Kanuna göre kişiye vasi atama koşulları oluşmadı ise atanabilir.
 • Vasinin yetkileri kanunda tek tek sayılmamışken, yasal danışman yalnızca MK md.429 da sayılan işlemler için atanır.
 • Vasinin onayı olmadan kısıtlı işlem yapamaz, ancak yasal danışmanın yalnızca görüşü alınır. (Uygulamada bir farkı olmadığı görülmektedir.) Somut olayda vasi mi yoksa yasal danışmanlık talebinin mi daha iyi olacağını Ankara Avukat yardımı ile belirleyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasi Tayini Nasıl Yapılır?

Vasi Tayini, Sulh Hukuk Mahkemesine yapılacak başvuru ile yapılır.

Vasi Tayini Masrafı Ne Kadar?

Dava açma Masrafı 29,75 Kr tutmaktadır.

Kimler Vasi Olamaz?

Kısıtlılar, Kamu Görevinden Yasaklılar ve Vasi Atanacak kişi ile menfaat çatışması içinde olanlar vasi olamazlar

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277