Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
6136 Sayılı Kanun\\\'a Muhalefet

6136 Sayılı Kanun\\\'a Muhalefet

2022-07-02 12:41:31

6136 sayılı Kanun’a Muhalefet; ruhsatsız silah, mermi veya bıçak bulundurma, taşıma, satın alma suçu anlamına gelir. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’nda düzenlenmiş olan bu suç, ‘şeklî suçlar’ kategorisinde yer alır. Yani bahsi geçen maddelerin illâ bir zarar meydana getirmesi gerekmez. Bunları bulundurmak, taşımak veya satın almak suçun tamamlanması noktasında yeterlidir. Ankara ağır ceza avukatı ve Ankara avukat aracılığı ile savunma yapmanızı tavsiye ederiz.

6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Suçları Nelerdir?

 • Bıçak ya da benzeri âletlerin satılması, satın alınması, satılmasına aracılık edilmesi, bulundurulması veya satılması (M. 15)
 • Bulundurma ruhsatı olan silahların yahut diğer âletlerin taşınması (M. 13)
 • Ruhsatsız silah yahut mermi satın alımı (M. 13),
 • Ruhsatsız silah veya mermi taşıma (M. 13),
 • Ruhsatsız silah veya mermi bulundurma (M. 13)

Silahları veya mermileri ticari amaç doğrultusunda satın almak, satmak, nakletmek ‘Silah Ticareti veya Kaçakçılığı Suçu’nun hükümlerine tâbîdir.

Kanunda sayılı bu suçlardan biri veya birkaçı ile karşı karşıya kalmanız halinde Ankara ağır ceza avukatı ve Ankara avukat hukuki yardımı alarak maddi ve manevi yönden hak ve menfaat kayıplarının önüne geçebilirsiniz.

Ruhsatsız Silah Taşıma, Bulundurma ve Satın Alma Suçunun Unsurları

Aşağıda bildirilen silah türlerinin ruhsatsız olarak bulundurulmaları, taşınmaları ve satılmaları suç teşkil eder:

 • Yivli Av Tüfeği

Delici gücü olan, uzun menzilli, yarı otomatik ve tam otomatik atış yeteneği bulunmayan, sabit dipçikli silahları ifade eder. Bunlar münhasıran atıcılık veya av faaliyetlerinde kullanılır. Namlu uzunlukları 30 santimden fazladır. (Fişek yatağı buna dâhil değildir.)

 • Tam Otomatik Silah

Bunlar, tetik çekili tutulduğu zaman sürekli atış yapabilir.

 • Tabanca

Namlu uzunluğunun –fişek yatağı haricinde- 30 cm’yi geçmediği, toplam uzunluğu 50 cm’den fazla olmayan ateşli silahlardır. Belirli bir çapta namluya göre üretilmiştir.

 • Ateşli Silahlar

Özel nitelik ve şekle sahip maddeleri (saçmaları) veya mermi çekirdeklerini uzak mesafelere atabilen silahlardır.

Ruhsatsız Silah Satın Alma, Taşıma ve Bulundurma Suçunun İspatı

Yargıtay uygulamasına göre bu suçun ispatında dikkat edilmesi gereken hususlar şöyledir:

 

 

 • Silahın Yakalanmasının Şart Olup Olmadığı

6136 sayılı Kanun’a muhalefet Suçu ispatında en kolay yol, silahı ele geçirip incelemektir. Fakat bu mümkün olmadığında, olay yerindeki ‘mermi çekirdeği’ ve ‘boş kovan’ ile silahın özellikleri belirlenebilir.

Fail olay yerinde silahsız yakalanmış ise el svapları alınır ve atış artığı olup olmadığına bakılır. Silahın 6136’ya aykırılık suçunu oluşturup oluşturmadığına, yani silahın özelliklerine mermi çekirdeği ve boş kovan incelemesi doğrultusunda karar verilebilir.

 • Ruhsatsız Silahın Atışa ve Kullanıma Hazır Olması

Silahın sağlam vaziyette, atış ve kullanım için elverişli olması lâzımdır. Şayet arızalı ise bu arızanın kolaylıkla giderilebilecek şekilde basit türden olması suçun niteliği için yeterlidir.

 • Zilyetlik

6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Suçu şeklî suçlardan olduğu için silah zilyedinin kanıtlanması iktizâ eder. Silah nerede ele geçirilmişse, bu yerin özelliklerini dikkate almak, sanığın denetimi ve gözetimi altında olup olmadığını araştırmak gerekir.

Ruhsatsız Silah Taşıma Cezası

6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçunun cezası şu şekilde belirlenmiştir: İş yerinde veya evinde bir adet ruhsatsız bulunduran kişi 25 günden 125 güne kadar adlî para ve 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

Bulundurulan ruhsatsız silah sayısı yalnızca bir ile sınırlı olmasına rağmen;

 • Niteliği açısından vahamet arz ediyorsa hapis cezası 5 yıldan 8 yıla kadar artırılır. Uygulanacak adlî para cezası ise 500 günden 5000 güne kadardır.
 • Silah; kısa zamanda ve etkili şekilde mermi atabiliyorsa, seri ateşli ise suçun cezası yine aynıdır. (500 gün-5000 gün adlî para cezası veya 5-8 yıl hapis.) [Bahsi geçen silahlara; dürbünlü tabanca, tam otomatik tabanca, tüfek örnek gösterilebilir.)

Birden Fazla Ruhsatsız Silah Bulundurma

Bu üç suçun cezası aynı fıkrada düzenlenmiş olup; 30 günden 100 güne kadar adlî para cezası ve 1 seneden 3 seneye kadar hapis cezasıdır.

Silahlar nitelik veya sayı bakımından vahamet arz ediyorsa yahut tüfek / seri ateşli ise: Faile verilecek cezanın 500 günden 5000 güne kadar adlî para cezası ve 5 yıldan 8 yıla kadar hapis olmasına hükmedilir.

Ruhsatsız Silah Taşıma Cezası

Ruhsatsız silah taşıma cezasınedir denildiğinde bu sorunun cevabı taşınan silahın veya silahların niteliğine göre değişmektedir. Silah sayısı ve yaşanan somut olay, silahın tehdit suçunu icra etmek için taşınıp taşınmadığı da verilecek cezayı etkiler.Ruhsatsız silah taşıma cezası ile karşı karşıya kaldığınızda alacağınız cezanın hak ve menfaat kayıplarına yol açmaması için Ankara ağır ceza avukatı ve Ankara avukat aracılığıyla savunma yapmanız tavsiye edilmektedir.

Halil Kaan EMEKTAR

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277