Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Alkollü Araç Kullanma Cezası 2024

Alkollü Araç Kullanma Cezası 2024

2024-05-31 17:56:35

​​​​​​​Alkollü Araç Kullanma Cezası 2024

Alkollü araç kullanma cezası 2024 yılı için ilk yakalanmada 6.439₺, ikinci yakalanmada 8.075₺, üçüncü yakalanmada ise 12.977₺ dir. Bilindiği üzere Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları trafik yönetmeliğine göre belirli sınırların üzerine alkollüyken araç kullanmak yasaktır. Alkollü araç kullanan sürücülere mevzuata göre idari ve cezai yaptırım uygulanmakla birlikte uygulanan para cezası her yıl yeniden düzenlenmektedir. Alkollü araç kullanma cezası 2024 yılı için yukarıda belirttiğimiz tutarlardadır. Haksız olarak tarafınıza alkollü araç kullanma cezasının uygulanması halinde alkollü araç kullanma cezasına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Hukuka aykırı bir işlem nedeniyle yaptırım uygulanmaması için itirazın usulüne uygun ve süresi içerisinde yapılması önem arz etmektedir. Bu nedenle alanında uzman bir avukattan bu hususta danışmanlık almanızı, ankara avukat & danışmanlık aracılığıyla itiraz etmenizde fayda olacağını belirtmek isteriz. Makalemizdeki bilgiler alkollü araç kullanma cezası hakkında genel bilgilendirme içermekte olup, danışmanlık hizmeti kapsamında değildir. Her olayın kendi şartlarında değerlendirilmesi gerektiğinden kendi olayınıza ilişkin olarak ankara avukat danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Alkollü Araç Kullanma Suçu

Alkollü araç kullanma suçu kabahatler kanunu kapsamında idari yaptırıma tabi tutulmuştur. Ancak belirlenen promil sınırını aşılması halinde TCK kapsamında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu oluşmakta ve cezai yaptırıma da tabi tutulmaktadır. TCK md.179/2-3 gereğince ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  • İlk defa alkollü araç kullanma cezası 6.439 TL’dir. Araç trafikten men edilir ve 6 ay süreyle sürücünün ehliyetine el konulur. 100 promil aşılmışsa ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan ceza davası açılır.
  • ikinci defa alkollü araç kullanma cezası 8.075 TL’dir. Araç trafikten men edilir ve 2 yıl süreyle sürücünün ehliyetine el konulur. 100 promil aşılmışsa ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan ceza davası açılır.
  • üçüncü defa alkollü araç kullanma cezası 12.977 TL’dir. Araç trafikten men edilir ve 5 yıl süreyle sürücünün ehliyetine el konulur. 100 promil aşılmışsa ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan ceza davası açılır. Kişiye 6 aydan az olmayacak şekilde hapis cezası verilir.

Alkol Tespit testi ve promil sınırı

Alkol tespit testi ile kandaki alkol oranını ifade eden promil tespit edilmektedir. KTK ve TCK kapsamında promil sınırları ve uygulanacak yaptırım kanun maddesinde açıkça belirtilmiştir.

  • 1.00 promilden fazla alkol ile araç kullanan sürücü TCK 179/2’ye göre cezalandırılacaktır. Yani bir promil üzeri alkolle araç kullanılması halinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu nedeniyle kişiye cezai yaptırım uygulanacaktır.
  • 0.50 promilden fazla alkol ile araç kullanan hususi otomobil sürücü ise trafik kazasına sebebiyet vermesi halinde TCK 179/2 gereğince trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu nedeniyle kişiye cezai yaptırım uygulanacaktır.
  • 0.20 promilden fazla alkol ile araç kullanan ticari araç sürücü ise trafik kazasına sebebiyet vermesi halinde TCK 179/2 gereğince trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu nedeniyle kişiye cezai yaptırım uygulanacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus 0.50 ve 0.20 promil üzerinde alkollü araç kullanımında TCK kapsamında ceza verilebilmesi için trafik kazasına sebebiyet verilmesi şartı aranmaktayken; 1.00 promil üzerinde alkollü araç kullanımında böyle bir şart aranmamaktadır.

Alkolmetreye üflememenin cezası

Alkolmetreye üflememe cezası Karayolları Trafik Kanunu gereğince idari para cezasına tabi olup, 2024 yılı için 18.452 TL para cezası bulunmaktadır. Alkolmetreye üflememenin neticesinde ayrıca 2 yıl süreyle kişinin ehliyetine el koyma yaptırımı da uygulanmaktadır.

Alkollü araç kullanılırken kaza yapan kişinin zararını sigorta karşılar mı?

  1. Trafik sigortası yönünden alkollü araç kullanma nedeniyle meydana gelen kazalarda trafik sigortası 3. Kişilerin zararını karşılasa da, kazanın alkollü araç kullanımı nedeniyle gerçekleştiği tespit edildiği takdirde kişiye rücu ederek zarar bedelini talep edecektir.
  2. Kasko poliçesi de aynı şekilde alkollü araç kullanımı nedeniyle gerçekleşen kazada her ne kadar araç hasarını karşılasa da kişiye rücu edecektir. Ancak bu noktada promil sınırı önem teşkil etmektedir. Bu nedenle haksız ceza uygulamasına maruz kalınmaması için avukatlık hizmeti alınması gerekecektir. Gerekli bilgi ve hukuki yardımın tesisi için ankara avukat aracılığıyla bilgi edinmenizi tavsiye ederiz.

Alkollü araç kullanma cezasına itiraz

Alkollü araç kullanma nedeniyle idari yaptırım uygulanması halinde ilgili sulh ceza hakimliğine itiraz yolu bulunmaktadır. Cezaya ilişkin tebligattan itibaren 15 gün içinde itiraz edilmeli, tutanak ile ceza verildi ise tutanağın verildiği tarihten itibaren 15 günlük süre başlamaktadır. Eğer idare mahkemelerinde dava yoluna gidilecekse için bu süre 60 gündür. İtiraz süresi geçtiği takdirde haksız şekilde yaptırım uygulansa dahi hak kaybı yaşanacaktır.

 İtiraz süresinin kısa olması nedeniyle özellikle usul bakımından hata yapılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde süresinde yapılmayan itirazdan olumlu bir netice alınamayacaktır. Dolayısıyla hukuki sürecin ivedilikle usule uygun olarak başlatılması için ankara avukat danışmanlık hizmeti alınmasını şiddetle tavsiye etmekteyiz.

Alkollü araç kullanma suçundan ceza aldım ne yapabilirim?

Alkollü araç kullanma suçundan idari veya cezai işlem yapıldıysa ve eğer belirlenen promil sınırının altında alkollü olunduğu düşünülüyorsa veya alkol alınmadıysa özetle haksız bir şekilde işlem yapıldığı düşünülüyorsa yukarıda açıkladığımız üzere tebliğden veya tarafınıza düzenlenen işlem tutanağından itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine itiraz edilmelidir. Eğer trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan dolayı ceza davası açıldıysa aynı şekilde bu davada da itirazların sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde ceza kesinleşecektir. Olay esnasında da promilin hatalı bir şekilde yüksek çıktığı düşünülüyorsa işlem yapılan evrak şerh düşülerek herhangi bir resmi sağlık kuruluşunda promil ölçümü yaptırılmalıdır. Sonuç olarak alkol seviyesinin olay anında hatalı ölçüldüğünün ispatlanması halinde para cezası ödense dahi cezanın iptali için süresi içinde dava açılabilecek ve ödenen para cezasının iadesi alınabilecektir.

Alkollü araç kullanma cezası sicile işler mi

İdari ceza sicile işlemez ancak ceza yargılaması geçirildiyse sicile işleyecektir.

Alkollü araç kullanma cezasında araç sahibi sorumlu mu?

Araç sahibinin kusursuz sorumluluğu bulunması nedeniyle idari ve cezai yaptırımlara katlanma yükümlülüğü vardır.

Alkollü araç kullanan kişinin ehliyetine el konulur mu

İlk yakalanmada 6 ay süreyle, 2. Yakalanmada 2 yıl süreyle ve 3. Kez yakalanılması halinde 5 yıl süreyle sürücünün ehliyetine el konulacaktır.

Alkollü araç kullanma cezası sicile işler mi

İdari ceza sicile işlemez ancak ceza yargılaması geçirildiyse sicile işleyecektir.

Alkollü araç kullanma cezası sicilden ne zaman silinir

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu nedeniyle ceza yargılaması geçirildi ise, infazın tamamlanmasından itibaren 5 yıl sonra adli arşiv kaydından silinecektir.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277