Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Ankara İcra Avukatı İcra Dosyası Ne Zaman Düşer?

Ankara İcra Avukatı İcra Dosyası Ne Zaman Düşer?

2022-04-20 00:04:55

Ankara icra avukatı, İcra dosyası ne zaman düşer? Sorusu aslında icra takibinin düşmesi ve hacizlerin kalkması şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Aktif bir şekilde açık olsa da gayrimenkul hacizleri 1 senede araç hacizleri ise 6 ay sonra düşer.

İcra Takibi Ne Zaman Düşer?

Alacaklı tarafından icra takibine 1 seneden fazla işlem yapılmaması, haciz talebinde bulunulmaması halinde icra takibi işlemden kaldırılabilir. Halk arasında bu duruma icra takibi düştü şeklinde bir yorum yapılsa da dosyanın işlemden kaldırılması; İcra takibi ne zaman düşer? sorusunun cevabı değildir. Çünkü işlemden kaldırılan dosya alacaklı ya da vekilinin talebi ile yenilenebilir. 2004 sayılı İcra İflas Kanunun 78/2 maddesine göre haciz isteme hakkı ödeme emri tebliği üzerinden bir sene geçmesi halinde düşer. Ankara icra avukatı marifeti ile işlemden kaldırılan dosyalarınızda bulunan hacizlerin kalması ya da dosyaların infazen kapatılması için danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Hacizler Ne Zaman Kalkar?

Alacaklının hacizden itibaren 1 yıl içerisinde haczi yenilemesi gerekmektedir. Haczi yenilemeyen ve 1 yıl içerisinde satış istemeyen alacaklının haczi İİK md. 110 uyarınca talep doğrultusunda kaldırılır. Buna uygulamada 106-110 a göre haciz kaldırma denilmektedir.

Ankara İcra Avukatı

İcra dosyalarının kapanması için Ankara icra avukatı ile görüşme gerçekleştirilerek çözüme ulaştırma sağlanabilir. Borcun tamamının ödenmesi halinde alacaklı kişi kendisini temsil eden avukat ya da alacaklının kendisi dilekçe ile dosyanın kapatılması talebinde bulunabilir.

İcra dosyasının tahsil harcı takip çıkışı olarak nitelenen meblağa belirlenir. Takip çıkışı; anapara ile takip öncesi faiz miktarının toplamıdır. Doğrudan alacaklı vekiline ödeme yapılması ve haciz işlemi uygulanmaması halinde tahsil harcı, takip çıkışı meblağının %2.27 si olarak hesaplanır. Mevcut icra dosyalarının kapanması için icra takibi için başvurulan icra dairesine gidilmeli veya Ankara icra avukatı marifetiyle dosya ile alakalı kapak hesabı yapılmalıdır.

Eğer borçlu tarafından borç icra müdürlüğüne ödenecekseicra müdürlüğüne gidilip “dosya kapak hesabı” yaptırılmalıdır. Sonrasında belirtilen ücretin icra müdürlüğü banka hesabına yatırılması işlemi gerçekleştirilmelidir. Kapak hesabındaki borcun ödenmesi ile borç tahsili ve dosyanın kapandığı ile ilgili yazıların icra müdürlüğünden alınması gerekir. Bu şekilde icra dosyası kapanmış olur. Dosya borcunu ödedikten sonra İcra dosyası ne zaman düşer? şeklinde soruları olan, hala e- devlet üzerinden açık dosyası bulunan kişilerin Ankara icra avukatı danışarak dosyanın düşürülmesini sağlayabilir. E-devlet üzerinden de icra dosyalarının kapandığı kontrol edilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

  • Tebligat gelmeden haciz konulabilir mi? İcraİflas ve Tebligat kanununa göre, mernise kayıtlı ikamet adresinize tebligat gelmeden icra takibi kesinleşmez. Tebligat siz evde yokken geldi ise Tebligat Kanunun md.21/2 ye göre muhtara tebligat çıkarılır. Kesinleşme süresi ilamsız takiplerde 7 gündür. Eğer evinize tebligat gelmedi ise adresini güncellemeli, güncel adresinizde oturuyorsanız bağlı bulunduğunuz mahalle muhtarına uğramanızda yarar bulunmaktadır.

 

 

 

İcra dosya kapama dilekçe örneği

ANKARA …… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

 

DOSYA                 : 2022/…

BORÇLU               : ……

ADRES

 

                Yukarıda esas numarası verilen dosyada, dosya borcu haricen (müdürlüğünüzün kasa hesabınıza) ödenmiş olup dekontu ektedir. Dosyada varsa taşınır, taşınmaz, banka, maaş vs hacizlerin kaldırılarak, dosyanın kapatılmasını saygılarımla talep ederim.

 

AD- SOYAD

TARİH

İMZA

 

 

 

 

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277