Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR? KAZADA ZARAR GÖREN TARAF DEĞER KAYBINI KİMDEN VE NASIL TAHSİL EDEBİLİR?

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR? KAZADA ZARAR GÖREN TARAF DEĞER KAYBINI KİMDEN VE NASIL TAHSİL EDEBİLİR?

2022-03-21 11:30:37

Trafik kazası sonucu hasar gören ve onarımı yapılan bir aracın hasarsız hali ile tamir görmüş hali arasındaki değer farkına ‘’araç değer kaybı’’ denilmektedir.Yargıtay, araç değer kaybını şu şekilde tanımlamaktadır; değer kaybı zararı, aracın olay tarihindeki hasar değeriyle hasarı giderildikten sonra (tamir edilmiş hali ile) edeceği değer arasındaki farktan ibarettir (Y17HD-K.2016/5661).     

Araç değer kaybı hesaplaması;

 • Aracın üretim yılı(yaşı)
 • Aracın marka ve modeli
 • Aracın kilometresi
 • Hasarın niteliği
 • Aracın trafiğe çıkış tarihi
 • Aracın pazar değeri

gibi parametrelere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Aracın değer kaybı bulunurken bahsedilen bu kriterler göz önünde bulundurularak, aracın hasarsız hali ve kazanın gerçekleştiği tarih itibariyle serbest piyasadaki ikinci el piyasa rayiç değeri ile hasarın onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki ikinci el piyasa değeri arasındaki farkın tespit edilmesiyle bulunur.

            Araç değer kaybı tazminatı ile, araç sahiplerinin, kusurlu olmadıkları hasarlar ile ilgili, bu mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

 • Trafik Sigortası Genel Şartları kapsamında 2021 yılında yapılan değişiklikle araç değer kaybı tazminatı isteyebilmek için aracın 165.000 km’den düşük olması şartı, yani kilometre sınırı kaldırılmıştır. Artık her kilometredeki hasar gören araç için araç değer kaybı talep edilebilecektir.

Araç Değer Kaybı Durumunda İlk Olarak Ne Yapılmalıdır?

 1. Kaza yaptığınız araç sürücüsü ile birlikte kaza tespit tutanağı tutun. Karşı taraf kaza tespit tutanağı tutmak istemezse polis çağırarak kazayı tutanak altına aldırmalısınız.
 2. Aracınızı tamir ettirerek ödediğiniz bedelin faturasını alın.
 3. Kaza tespit tutanağı, servis faturası, kaza anına ilişkin fotoğraflar  ve ruhsat fotokopisi ile birlikte değer kaybı alanında uzman bir avukata başvurun.

Başvuru İçin Gerekli Şartlar

Her yaş ve kilometredeki araç için araç değer kaybı tazminatı istenebilmekle birlikte başvuru için birtakım temel ön şartlar bulunmaktadır:

 1. Kazayı yapan iki araç olmalı, yani kaza iki aracın çarpışması ile gerçekleşmeli. Aracınızın ikinci bir araçla kaza yapma durumu dışında duvara, refüje ya da herhangi bir engele çarpması sonucu değer kaybı isteminde bulunulamaz.
 2. Kazaya karışıp hakkında değer kaybı başvurusu yapılan aracın pert olmaması gerekmektedir.
 3. Araç eğer daha önceden kaza geçirdiği ve tamir gördüğü işlemlerin aynısını tekrar ederse araçta bir değer kaybı olmadığından değer kaybı alınamaz
 4. 2 yıllık zamanaşımı şartını kaçırmamalı, 2 yıl içinde başvuruda bulunulmalıdır.

Bu ön şartlar bulunduğu takdirde zarar gören tarafın, zorunlu mali sorumluluk sigortasında belirlenen sınır tutarı çerçevesinde öncelikle ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Bu başvuruya karşı ilgili sigorta şirketinin başvuru tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde başvuruya karşı cevap vermemesi, hiç ödeme yapmaması veya eksik ödeme yapması durumunda, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunulabilir.

 • Zorunlu mali sorumluluk sigorta limiti kapsamında 2022 yılı içerisinde gerçekleşen kazalar için 50.000,00 TL araç değer kaybı limiti belirlenmiştir. Yani karşı tarafın sigorta şirketi, aracınızda gerçekleşmiş olan değer kaybından dolayı 50.000,00 TL’ye kadar sorumlu olmaktadır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurmak için öncelikle ilgili sigorta şirketine başvuru yapılması gerekmektedir. İlgili sigorta şirketi yapılan başvuruya 15 iş günü içerisinde cevap vermesi ya da ödeme yapması gerekmektedir. Sigorta şirketi 15 gün içerisinde başvurana herhangi bir cevap vermemesi ve& veya ödeme yapmaması durumunda ilgili Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapabilir. Sigorta şirketi kendisine yapılan yapılan başvuru üzerine ilgiliye ödeme yaptıkları takdirde ilgililer bu ödemenin gerçek değer kaybı zararından daha az olduğunu düşündükleri takdirde yapılan ödeme miktarına etmeleri gerekmektedir. Sigorta şirketinin ödeme miktarı için kendilerine nihai kararını bildirmesi veya 15 iş günü içerisinde başka ödeme yapmaması halinde başvuran tarafından Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulabilir.

Sigorta Tahkime Başvuru Nasıl Yapılır?

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunabilmek için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yukarıda belirtildiği üzere ilgili sigorta şirketine başvuru yapılmış olması gerekmektedir. Yapılan başvurudan 15 iş günü içerisinde netice alınamaması halinde Sigorta Tahkim Komisyonu’nun resmi sitesi aracılığıyla online olarak başvuru yapılabilmektedir.

Sigorta Tahkim İçin Gereken Belgeler

-         Konu kazaya ilişkin tutanak,

-         Hasar ve onarım fotoğrafları,

-         Onarım faturası,

-         Başvurana araca ait ruhsat örneği,

-         Komisyon tarafından uyuşmazlık tutarına göre belirlenmiş olan başvuru harcının          ödendiğine ilişkin dekont,

-         Vekil aracılığı ile başvuru yapılıyorsa vekâletname ve vekalet harcı bulunmalıdır.

-         Komisyon önüne gelen uyuşmazlıkları 4 AY içerisinde çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır.

            Komisyon tarafından verilen kararlar ilam niteliğinde olup, taraflara tebliğinden itibaren icra edilebilir. Komisyona yapılan başvurulara ilişkin verilen kararlara karşı itiraz ve temyiz yolu uyuşmazlık tutarına göre belirlenmektedir. Sigortacılık Kanunu 30. Maddesi 12. Fıkrasına göre uyuşmazlık tutarı 5.000 TL’nin altında kalan kararlar kesindir. Uyuşmazlık tutarı 5.000 TL’nin üstünde olan başvurulara ilişkin kararlara karşı, kararın taraflara tebliğinden itibaren 10 gün içinde komisyona itirazda bulunulabilir. Uyuşmazlık tutarı 40.000 TL’ye kadar olan başvurularda karşı yapılan itirazlar üzerine verilen kararlar kesindir. 40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklara ilişkin verilen kararlar için temyiz kanun yoluna başvuru yapılabilir.

            Araç değer kaybının tahsili belirli şekil şartlarının yerine getirilmesi zorunluluğu olan ve mevzuatta belirtilen sürelere tabi hukuki süreçlerdir. Bu nedenle hak kaybına uğramamak için araç değer kaybı konusunda uzman bir avukattan profesyonel bir hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277