Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Boşanma Davası Masrafı

Boşanma Davası Masrafı

2022-04-20 00:36:10

Boşanma Davası Masrafı

Boşanma davası masrafı boşanmayı düşünen çiftler tarafından araştırılan bir konudur. Boşanma davalarında eşler tek başlarına ya da beraber evlilik akdini bitirme yönünde dava açabilir. Bu davalar anlaşmalı olabileceği gibi çekişmeli de olabilir. Boşanma davalarında Aile Mahkemelerine başvuru yapılması ve bu şekilde dava açılması gerekir.

  • Çekişmeli boşanma davalarında boşanma sebepleri araştırılır. Kusurlu olan tarafın tespit edilmesinin ardından delillerin toplanması ve tanıkların dinlenmesi süreçleri başlar.
  • Boşanmaların anlaşmalı olması anlaşmalı boşanma protokolü ile anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanarak ve dava açıldıktan sonra boşanma iradeleri mahkemenin huzurunda belirterek sağlanır.
  • Boşanma için hazırlanan dilekçelerde evlilik akdinin neden sonlandırılmak istediği gerekçeleri ile açık bir şekilde yazılmalıdır.

    Boşanma avukatı Ankara arayşlarınız için içeriğimizi okumanızı öneriyoruz. https://halilkaanemektar.av.tr/makale/ankara-bosanma-avukati

Boşanma davası masrafı

Çekişmeli boşanma süreçleri çok daha uzundur. Delil toplama ve tanık dinleme süreleri uzun sürer. Genelde 8 ay ve 2 yıl arasında sonuçlanması sağlanabilir. Taraflar bu süreçte anlaşamazsa o zaman sürenin daha da uzaması gibi bir durum söz konusu olabilir. Alanında uzman bir Ankara Boşanma Avukatı hizmeti ile bu sürecin iyi bir şekilde yönetilmesi önemlidir.

Anlaşmalı boşanma davalarında ise protokolün doğru bir şekilde hazırlanmasına özen gösterilmelidir. Bunun yanında dilekçelerin de hukuka uygun olarak hazırlanmasına özen gösterilmelidir. Anlaşmalı boşanma davaları taraflar mahkeme huzurunda boşanma iradelerini açıkça belirttikleri durumda tek celsede son bulur. Anlaşmalı ve çekişmeli davalarda tarafların hukuki anlamda mağdur olmaması açısından aile hukuku alanında uzman Avukatlık bürosu ile iletişime geçmek önemlidir. Boşanma davalarında Ankara boşanma avukatı hizmeti almanız ileride doğacak hak kayıplarının önüne geçecektir.

Boşanma Davası Avukatlık Ücretleri Nelerdir?

Aile mahkemelerinde gerçekleştirilen boşanma, velayet, nafaka davalarında vekâlet ve masraf ücretleri her dava bakımından değişiklik gösterir. Boşanma davaları için avukatlar ile görüşüldükten sonra davalar için talep edilen boşanma davası masrafı ve vekâlet ücretleri kişilere bildirilir. Ancak avukat ın alacağı ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen miktarın altında olamaz.Bu bedel 2022 yılı için 5100,00 TL dir.Çekişmeli boşanma davaları bakımından genelde asgari tarifeninüzerinde dava takibi yapılmaktadır. Ayrıca bunun dışında davalarda başvuru harcı ile davanın posta ve müzekkere masrafları gibi yargılama giderleri de bulunur. Bu masraflar 700 ile 2000TL arasında değişiklik gösterebilecektir.

Dava türlerine göre boşanma davası masrafı ve davanın işleyişlerinde çeşitli farklılıklar olabilir. Konunun mahkemeye götürülmesi durumunda muhtemel maliyetlerin hesaplanması gerekir. Anlaşmalı boşanmalarda taraflar mülkiyet, edinilmiş malların paylaşımı, velayet, eş için yoksulluk nafakası,  çocuklar için iştirak nafakası gibi konularda anlaşır. Çekişmeli boşanmalarda ise taraflar kendi aralarında anlaşma sağlayamazlar. Bu nedenle hakim, bu hususlarda taraflar arasındaki ihtilafları karara bağlar.

Davanın Kaybedilmesi Halinde Avukatlık Ücreti ve Boşanma Davası Masrafı?

Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf davayı kaybetmesi ve karşı tarafın da kendini avukat ile temsil ettirmesi halinde karşı vekalet ücretini ve yargılama giderlerini ödemeye mahkum edilebilir. Bu vekalet ücreti her sene resmi gazetede yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir.  Okuyucularımızın açtıkları davaları kaybedip, vekâlet ücreti ve yargılama giderleri külfetine katlanmaması için mutlaka Ankara Boşanma Avukatına danışmalarını tavsiye ederiz.

Boşanma davası masrafı Ankara

Boşanma Davası Avukat Ücretleri Ankara

  • Boşanma davası avukatlık ücreti değişkenlik göstermektedir. Çünkü Avukatlık, mahiyeti gereği serbest meslek sınıfına giren bir meslektir. Yani her avukatın isteyeceği tavan fiyat farklı olacaktır. Ancak her sene resmi gazetede yayınlanan AAÜT gereğince avukatların vereceği hizmetlerde asgari vekalet ücretleri bellidir.
  • 2022 yılı için boşanma davası avukatlık ücreti asgari tutarı 5100 TL’ dir.

Boşanma Davası Ücreti

  • Boşanma davası ücreti, boşanma davası masrafı 2022 yılı için 631,05 Kr olarak belirlenmiştir.

 

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277