Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Boşanmak İçin Ne Yapmalıyım

Boşanmak İçin Ne Yapmalıyım

2022-10-01 19:24:59

Boşanmak İçin Ne Yapmalıyım

Boşanmak için ne yapmalıyım ; Evlilik birliğini sonlandırmak isteyen pek çok kişi için merak konusudur. Boşanmak için ne yapmalıyım sorunun cevabını verebilmek için öncelikle “ boşanma davası nasıl açılır ”, “hangi sebeplere dayanarak boşanma davası açılır” gibi konular ele alınmalıdır.  Boşanmak için ne yapmalıyım diyorsanız öncelikle sizin için hazırladığımız boşanma davası hakkındaki bu yazımızı okumanızı ve boşanma sürecinin eksiksiz yürütülebilmesi için mutlaka Ankara boşanma avukatı danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası nasıl açılır ;4721 Sayılı Medeni Kanun’da verilmiştir. Hukuk sistemimizde boşanma davası iki şekilde açılabilmektedir:

 1. Anlaşmalı boşanma davası
 2. Çekişmeli boşanma davası

Bu dava türlerine ilişkin bilgileri makalemizin devamında detaylıca açıklayacağız ancak boşanma sürecinin ilk aşaması anlaşmalı mı yoksa çekişmeli boşanma davası mı açacağınıza karar vermektir. Medeni Kanun’da sayılmış olan sınırlı sayıdaki özel boşanma nedenleri ile genel nedenler dışında bir gerekçe boşanmaya konu edilememektedir. Bu nedenle ikinci adım boşanma sebebinizin özel nedene mi yoksa genel nedene mi dayandığının tespiti olacaktır. Boşanma sebebinizi tespit ettikten sonra boşanma davası nasıl açılır sorusunda son adım mahkemeye başvuru aşaması olacaktır. Mahkemeye başvurmadan önce boşanma dava dilekçenizi eksiksiz bir biçimde hazırlamanız gerekmektedir. Hazırladığınız bu dilekçeyi yetkili Aile Mahkemesi tevzi bürosuna, kimlik fotokopinizle birlikte sunmalısınız. Eğer anlaşmalı boşanma uygulanacaksa anlaşmalı boşanma protokolünü de dilekçenizle birlikte sunmalısınız. Gerekli masrafları da yatırdıktan sonra dava açma süreciniz tamamlanmış olacaktır.

Burada önemle belirtmeliyiz ki birçok vatandaşımız boşanma sürecinde özellikle usulen eksik hususlar olması nedeniyle sorunlarla karşılaşabiliyor. Bununla birlikte maalesef boşanma, taraflar için oldukça sancılı ve yorucu bir sürece dönüşebilmektedir. Bu yüzden davanızı alanında uzman bir avukatla yürütmeniz hem boşanma sürecinde hem de sonrası için en doğru yol olacaktır.

Not : “Türk Hukukunda Usul, Esastan önce gelir.” Bu nedenle profesyonel bir Ankara boşanma avukatı hizmeti almanızda fayda olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma, avukat aracılığıyla yürütüldüğünde taraflar için en az yorucu ve hızlı boşanma yolu diyebiliriz. Özellikle anlaşmalı boşanma protokolünün ileride sorunlarla karşılamamanız için mutlaka bir avukat tarafından hazırlanması gerekmektedir. Ankara boşanma avukatı danışmanlık hizmeti almanız süreci en sağlıklı şekilde ilerletmeniz açısından faydalı olacaktır. Anlaşmalı boşanma için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bu şartlar:

 1. Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalı,
 2. Eşler mahkemeye birlikte başvurmalı veya eşlerden biri diğerinin açtığı davayı kabul etmeli,
 3. Hâkim, tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmeli,
 4. Boşanmanın ekonomik sonuçları (mal rejimi paylaşımı, nafaka vs.) ile çocukların velayeti hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi hâkim uygun bulmalıdır.

Bu şartlar sağlanıyorsa taraflar evlilik birliğini tek celsede bitirebilirler. Çekişmeli açılan bir dava sürecinde de taraflar bu şartları gerçekleştirerek anlaşmalı olarak boşanabilirler. Aynı şekilde anlaşmalı olarak açılan bir dava sonradan protokolden rücu etmek suretiyle çekişmeli boşanma davasına dönüştürülebileceği unutulmamalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma, tarafların velayet, nafaka, maddi manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşımı gibi hususlarda adı üzerinde bir çekişmenin yaşandığı dava türüdür. Çekişmeli boşanma davası açabilmek için Medeni Kanun’da belirtilen genel veya özel boşanma sebepleri varlığı gerekir. Davanın hangi sebebe dayanarak açıldığı hayati öneme sahiptir. Özellikle ispat külfeti ve ispat araçları açısından… Bu nedenle boşanma davası açarken Ankara boşanma avukatı hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Genel Boşanma Sebepleri

Boşanmak istiyorum ne yapmalıyım sorusunun cevabı çoğunlukla genel boşanma sebepleri içinde yer almaktadır. MK m. 166 gereğince ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede evlilik birliğinin temelinden sarsılması halinde, eşlerden biri çekişmeli boşanma davası açabilecektir. Görüleceği üzere kanun koyucu burada sebepleri açıkça saymamış, dolayısıyla belirtilen kapsama giren her neden hâkimin takdirine göre genel boşanma sebebi sayılabilecektir. Bu kapsama girip girmeyeceğinin ayrımını yapabilmek için evlilik birliğinin temelden sarsılması ve ortak hayatın yeniden kurulamaması başlıkları altında konuyu daha detaylı şekilde ele alacağız.

Unutmayın, genel boşanma sebeplerine dayalı olarak açılan davada mutlaka karşı tarafın kusuru ispatlanmalıdır. Boşanma davasını açan tarafın kusuru daha kusuru daha ağır ise davalının davaya itiraz hakkı vardır. Ancak davacı daha az kusurlu ise davalının yapacağı itiraz önem arz etmeyecektir. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğindeyse ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilecektir.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması

Eşlerin ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenilemeyecek derecede sarsıldıysa bu sebeple boşanma davası açılması mümkündür. Ancak bir aile için çekilmez, katlanılmaz nitelikte olan bazı olaylar, bir başka aile için olağan sayılabilir. Buna hâkim, geniş takdir yetkisi ile karar verecektir. Yargıtay kararlarına konu olan bazı genel boşanma sebepleri şu şekildedir:

 • Eski sevgilinin fotoğraflarını saklamak,
 • Eve diğer eşe sormadan sürekli misafir getirmek,
 • Kadının ya da erkeğin ailesinde evin anahtarının bulunması ve aile fertlerinin dilediği gibi eve girip çıkması,
 •  Eve sadece geceleri gelerek aile konutunun adeta bir otel gibi kullanılması gibi durumlar diğer eş bakımından bu evliliğin sürdürmesi artık kendisinden beklenilmeyecek derece temelinden sarsıldığını göstermektedir.

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması

Bu suretle taraflar hakkında bir boşanma kararı verilebilmesi için daha önce bir boşanma davası açılmış ve hâkim bu davayı esastan reddetmiş olmalıdır. (örneğin zina deliller ile ispatlanamamışsa) Bu boşanma davasının ardından fiili ayrılık gerçekleşmiş olmadır. Buradaki önemli husus fiili ayrılığın, açılmış olan boşanma davasının ret kararının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl boyunca devam etmesidir. Son olarak ortak hayat yani aile hayatının kurulamaması şartı aranır. Burada bahsedilen fiili ayrılığa ara ara buluşmalar dâhil değildir. Nitekim Yargıtay kararlarında da çocuklar için tatile veya yemeğe çıkma gibi durumlar bir araya gelme olarak kabul edilmemektedir.

Özel Boşanma Sebepleri

Özel Boşanma Sebepleri Medeni Kanun’da tek tek sayılmış olup, beş adet özel boşanma sebebi bulunmaktadır. Bunlar;

 1. Zina
 2. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
 3. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
 4. Terk
 5. Akıl Hastalığı

Zina Nedeniyle Boşanma

Zina nedeniyle boşanma için eşinin zina yaptığını öğrenen kişi, öğrendiği andan itibaren 6 ay ve en geç zina fiilinden itibaren 5 yıllık hak düşürücü süre içerisinde bu sebebe dayalı boşanma davası açabilir. Zina, evli bir kişinin eşinden başka bir karşı cinsle yaşamış olduğu cinsel birlikteliktir. Cinsel birlikteliğe varmayan eylemler zina teşkil etmez ancak sadakat yükümüne aykırılık sebebiyle genel boşanma sebebi teşkil edecektir. Diyelim ki, 5 yıl geçtikten sonra eşinizin zina ettiğini öğrendiniz, artık zina nedeniyle boşanma davası açamazsınız; ama bunu öğrenmeniz sizin artık evliliğinizi temelinden sarstıysa genel boşanma sebebine dayalı olarak boşanma davası açabilirsiniz. Bir örnek daha vermek gerekirse, 6 aylık süreyi kaçırdınız veya zinanın üzerinden 3 ay geçmedi öğrendiniz ama 1 yıldır dava açmadınız bu durum adeta zımni af anlamına gelmektedir ve zina nedeniyle boşanma davası açma hakkınız düşer. Medeni Kanun gereğince affeden eşin dava açma hakkı yoktur.  Yani zina fiili öğrenildi hak düşürücü süre de henüz sona ermedi; ancak siz açıkça veya yaptığınız davranışlarınızla zina yapan eşinizi affetmiş iseniz dava hakkınız af ile sone erer. Ancak affettikten sonra aradan belli bir süre geçti ve anlaşmazlık sebeplerinden kaynaklı aile içinde yeniden bir geçimsizlik hâsıl olduysa burada sen zaten zina etmiştin diyerek affettiğiniz sebebe dayanamazsınız. Tabi yeniden zina söz konusu olduğu durumlarda her bir fiil yeni bir dava hakkı verecektir.

Hayata Kast, Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma

İşkence, şiddet, hakaret, aşağılama, insanlar içerisinde eşi küçük düşürme gibi durumlar bu özel sebep kapsamında değerlendirilir. Eğer ki eşiniz tarafından bu gibi bir muameleye maruz kalırsanız durumu öğrendiğiniz andan itibaren 6 ay ve en geç eylemin üzerinden 5 yıllık hak düşürücü süre geçmeden bu davayı açmış olmanız gerekir. Akdi takdirde dava hakkınız sona erecektir ve yine affeden eşin dava hakkı bulunmamaktadır.

Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma

Bu sebebe dayalı boşanma davası açabilmek için yukarıda bahsedilen iki sebepten farklı olarak bu eylem neticesinde birlikte yaşamanın diğer eşten beklenilmeyecek düzeyde olması gerekir. Diğer eş hangi suçu işlediğinde evliliğin sürdürülemeyecek düzeyde sarsıldığının takdiri hâkime ait olmakla birlikte objektif olarak hususta söylenebilecek bazı suçlar bulunmaktadır. Bu sebebe dayanan bir boşanma davası her zaman açılabilecektir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açabilme şartları şunlardır.

 1.  Akıl hastalığının, evlilik birliği gerçekleştikten sonra meydana gelmesi gerekir.
 2.  Ortak hayatın, akıl hastalığı nedeniyle diğer eş bakımından çekilmez hale gelmiş olmasıdır. Burada bahsedilen çekilmez hale gelme durumunun oluşup oluşmadığını hâkim takdir edecektir.
 3. Hastalığın geçmesine imkân bulunmadığına dair resmi sağlık kuruluşunun bir raporu bulunmasıdır. Bu şartlar sağlanıyorsa eğer her zaman bu sebepten doğan boşanma davası açma hakkınız saklı kalacaktır.

Terk Nedeniyle Boşanma

Terke dayalı boşanma davası açılabilmesi için öncelikle eşlerden birinin ortak hayata son vermek amacıyla aile konutundan ayrılması gerekir. Bu davayı açma bakımından belirli şartlar bir arada aranmıştır.

 1. Terkin üzerinden 4 ay geçmelidir.
 2. 4 aylık süre dolduktan sonra terk eden eşe ihtar çekip, aile konutuna dönmesi için süre verilmelidir.
 3.  İhtardan sonra 2 ay geçmedikçe dava açılamaz.

Çekilen bu ihtar bazı durumlarda yeterli olmamaktadır. Örneğin terk eden eşin dönmek için yol parası yoksa bunu karşılamanız veya bu süreçte aile konutunun kilidi değiştiyse, anahtarı gönderme gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Tüm bu şartlar sağlandığı takdirde terke dayalı boşanma davası açılabilecektir. Unutulmamalıdır ki; aile konutunda yaşamaya devam eden eş, diğer eşi terke zorlamışsa, bu durumda aile konutunu terk etmek zorunda bırakılan eş aynı şekilde diğer eşe terk nedeniyle boşanma davası açabilecektir. Bu süreci doğru yönetebilmeniz ve detaylı bilgi edinebilmeniz bakımından Ankara boşanma avukatı danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Boşanma Davası Masrafı 2022

Boşanma davası masrafı 2022 için 722,90 Kr' dur. Ancak türüne ve gidişatına göre masraflar değişkenlik göstermektedir, davayı açabilmeniz için başvuru ve peşin harcı yatırmış olmanız şarttır. Harçlar dışında tebligat masraflarını da içeren bir gider avansı yatırmanız gerekmektedir.

Boşanma Davası Yetkili Mahkeme

Yetkili Mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da eşlerin son defa 6 ay birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Görevli Mahkeme ise Aile Mahkemeleridir.

Boşanma Davası Masrafı 2022

Çekişmeli Boşanma davavası masrafı bu yıl için 722,90 Kr

Eşimin mallarına tedbir koyabilir miyim?

Boşanma davası ile birlikte açacağınız bir

Gülce Haklı

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277