Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Çek Kanunu

Çek Kanunu

2022-04-26 22:35:44

Çek Kanunu

Çek Kanunu: kıymetli evraklar arasında yer alan, görüldüğünde ödenmek zorunda olan, ciro edilebilen ve bu kıymetli evrakın “karşılıksızdır” çıkmasına sebebiyet veren kişilere verilecek cezayı düzenleyen mevzuattır. Türk Ticaret Kanuna göre 3 adet kıymetli evrak bulunmaktadır.

 1. Çek
 2. Bono (senet)
 3. Poliçe (sigorta poliçesi ile karıştırılmamalıdır)

Çek: bir bankaya hitaben yazılır. Bunun yanında Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenmiş olması son derece önemlidir. Üzerinde bononun aksine tek bir tarih yazılır. Ayrı ayrı keşide tarihi ve vade(ödeme) tarihi bulundurmaz. Görüldüğünde yani bankaya ibraz edildiğinde ödenir. Çek ile ilgili her türlü konu ile alakalı Ankara icra avukatı hizmeti alınabilir.

Çekin unsurları

Çek Türk Ticaret Kanunda düzenlenir. (Bkz: Madde 692- 735). Buna göre çekte asli ve ihtiyari olmak üzere belli başlı unsurlar vardır. Asli unsurlar da noksanlık olması durumunda hem TTK hem de çek kanunu uyarınca ek kambiyo vasfını yitirecek ve kambiyo senetlerine özgü icra kabiliyetini yitirecektir. Ayrıca çekin aslı unsurlarında eksiklik, bazı ihtimallerde Türk Ceza Kanuna göre Resmi belgede sahtecilik suçunu da oluşturabilecektir.

 1. ÇEKİN ASLİ UNSURLARI
 • Keşide Tarihi
 • Keşideci
 • Keşidecinin Vergi Kimlik Numarası (5941 sayılı çek kanunu ve Yargıtay 12. HD (E.18501- K.22720)
 • Keşideci İmza
 • Meblağ
 • Çek kelimesinin bulunması
 1. ÇEKİN TALİ UNSURLARI
 • Keşide yeri
 • Ödeme Yeri
 • “Kayıtsız şartsız ödeme beyanıdır” ibaresi (!!!Ancak bunun tersi olarak çekin arkasında bir ödeme şartı konulamaz)
 1. ÇEKTE YASAK OLAN İBARELER
 • Çeklerde faiz koşulu bulunamaz. Çeke faiz koşulu konması durumunda bu durum yazılmamış olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra çek üzerinde bulunan herhangi bir kabul kaydı ile faiz koşulu da yazılmamış sayılacaktır.
 • Çekin tedavüle geçmesinin ardından düzenleyen kişinin ölmesi ya da medeni haklarını kaybetmesi ya da iflas etmesi halinde çekin geçerliliği yine de devam eder.

Çekin ödemesinin alınması için muhatap bankaya sunulması önemlidir. Çekin başka bir bankaya ibraz edilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Fakat çeklerin takasa odasına ibraz edilmesi halinde de ödeme için ibraz kabul edilir. Çekin ibrazı sırasında dahi Ankara İcra Avukatı tarafından danışmanlık alınmasında fayda bulunmaktadır.

Çekte İbraz Süreleri

Çek eğer düzenlendiği yerde ödenecekse ibraz süresi 10 gündür. Çek düzenlendiği yer dışında farklı yer ya da kıtada ödenecekse ibraz süresi 1 aya çıkar. Farklı kıtalarda çekilip ödenecek çeklerin ise ibraz süresi 3 ay olur. Çek ibraz işlemleri için Ankara İcra Avukatıhizmeti alınabilir.

Eğer çekler ibraz süresi içerisinde bankalara ibraz edilmezse birtakım unsurlar ortaya çıkar.

 • Düzenleyen kişiye karşılıksız çek hükmü uygulanamaz.
 • Çeki düzenleyen kişinin çekten cayma hakkı ortaya çıkar.
 • Düzenleyen kişinin çekten caymaması durumunda 6 aylık süre içerisinde banka ödeme yapabilir.
 • Çekte ciro edenlerin tamamına başvurulabilir. İbraz süresinin geçmesi durumunda cironta ile avalisin de itiraz hakkı ortadan kalkar.Bankadaki tutar çeki karşılamıyorsa o zaman çek hamiline bankada bulunan tutar ödenir. Bu durum çekin arkasına not edilir. Muhatap hesabında hiçbir meblağ bulunmazsa her yıl güncellenen “ÇEK YAPRAK BEDELİ” muhatap banka tarafından lehtara ödenir.

Halil Kaan EMEKTAR

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277