Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Düğünde Takılan Takılar Kime Aittir

Düğünde Takılan Takılar Kime Aittir

2022-10-14 18:45:13

Düğünde Takılan Takılar Kime Aittir?

Düğünden takılan takılar kime aittir geçmişten günümüze hep merak edilmiştir. Bazen evlilikler yaşanan anlaşmazlıklar veya başka nedenler sonucunda boşanma ile sonuçlanabilmektedir. Boşanma her ne kadar meşakkatli bir süreç olsa da evlilik gibi boşanmanın da olağan bir durum olduğu unutulmamalıdır. Söylediğimiz üzere boşanma durumunda çiftler pek çok zorluk ve anlaşmazlık ile karşı karşıya gelebilmektedir. Taraflar arasında anlaşmazlık çıkan en önemli konulardan biri de düğünde takılan altınlar hususunda olup, düğünde takılan takılar kime aittir sorusu sıkça sorulmaktadır. Makalemizde genel bilgiler verilecek olup, dava sürecinin hızlı ve doğru şekilde ilerleyebilmesi için Ankara boşanma avukatı danışmanlık hizmeti almanızı öneririz.

Düğünde takılan takılar kime aittir aslında uzun zamandan beri düğünde takılan takılar kadına ait kabul edilmiştir. 2021 yılında bir karar değişikliği gerçekleşmiş ve erkeğe takılan takılar erkeğe, kadına takılan takılar kadına aitti denilmişti. Ancak bu içtihattan dönüldü ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu güncel kararında düğünde takılan takılar kime takılırsa takılsın bir anlaşma yoksa veya yerel adet yoksa kadına ait kabul edileceği yönünde hüküm kurmuştur.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1038 Esas 2021/458 Karar Sayılı ilamında ‘’…Kural olarak, düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı sayılır.Şeklinde hüküm kurulmuştur.

Düğünde takılan takılar kime aittir hususunda çokça karıştırılan bir durum vardır. Takıları kimin tarafından, kimin taktığı değil ziynet alacağı konusunda çiftler düğünden önce bu hususta bir anlaşma yapmış mı, oranın yerel âdeti nedir bunlar önem arz etmektedir. Her düğünün, her bölgenin geleneğinin farklı talepler doğuracağı söz konusu olabilecektir bu yüzden konuyla ilgili genel çerçeveden bilgiler verilecek olup, daha detaylı bilgi için Ankara Avukat danışmanlık hizmeti almanızı öneririz.

Ziynet Alacağı Davası Nasıl Açılır?

Ziynet alacağı davası konu itibariyle düğünde takılan takılarla ilgilidir. Bu dava boşanma davası ile birlikte açılabileceği gibi ayrı ek bir dava olarak da açılabilir. Davanın terditli olarak açılmasında fayda vardır. Yani istem olarak ‘’düğünde takılar hala duruyorsa aynen iadesi, aynen iadenin mümkün olmadığı hallerde bedelinin iadesi” şeklinde talep edilmelidir. Karşı tarafça düğünde takılan takılar satılmış veya başka bir şekilde elden çıkmış olabilir. Bu durumlarda ziynet alacağı davası ile takılan takılara karşılık gelen bedel iadesi talep edilebilir. Ziynet alacağı davası usulen sıkı şekil şartlarına tabi olduğundan Ankara boşanma avukatı danışmanlığı almanızı öneririz.

Ziynet alacağı davası açılırken “düğünde takılan altınların iadesini istiyoruz” şeklinde genel bir ifade ile talepte bulunulamaz. Düğünde takılan takılar kaç adet, kaç gram, kaç ayarda, burma mı bilezik mi bunların cins, nitelik, gram ayarları detaylı olarak yazılmalıdır.

Ziynet eşyalarında düğünde takılan takıların dava açılış tarihindeki değeri dikkate alınacaktır. Örneğin düğün 5 sene önce oldu diyelim, burada düğünün tarihi değil, dava açılış tarihi esas alınacaktır. Ziynet alacağı davası açılırken usul ve esas açısından dikkat edilmesi gereken pek çok konu vardır. Dava eksik veya yanlış açıldığında mahkemece reddedilmekte ve hem zaman hem de ekonomik olarak kayıplar yaşanmaktadır. Ziynet alacağı davası açarken sürecin doğru ve hızlı ilerlemesi için mutlaka bir avukatla çalışmanızı, daha detaylı bilgi için Ankara Avukat danışmanlık hizmeti almanızı öneririz.

Ziynet Alacağı Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Ziynet alacağı davası görevli mahkeme olan Aile Mahkemelerinde açılmalıdır. Evlilik bugünkü Medeni Kanun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinden önce sonlanmışsa Genel Mahkemelerde ileri sürülür. Ziynet alacağı davası eğer eşe değil de 3. Kişilere karşı açılacaksa Aile Mahkemesi değil yine Genel Mahkemeler görevlidir.

Ziynet alacağı davası yetkili mahkeme ise genel yetki kuralları çerçevesinde davalının yerleşim yeridir.

Ziynet Alacağı Davasında Harç

Ziynet alacağı davasında harç nispi olarak alınır.  Yani ziynete dair taleplerde dava tarihindeki değer esas alınacağı için harca esas değer belirtilmelidir.

Ziynet Alacağı Davasında İspat

Ziynet alacağı davasında ispat ; ziynet eşyalarını kadın talep ediyor ve kendisinde bulunmadığını ileri sürüyorsa, öncelikle söz konusu ziynet alacaklarının varlığı ispat edilmeli, akabinde kadının bunları uhdesinde götüremediği, eşi tarafından zorla alındığı ya da evi terk ederken kadının ziynet eşyalarını götürmesine eşinin engel olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir. Tam tersi durumda ise erkek eş, ziynet eşyalarının kadın tarafından götürüldüğü ya da söz konusu takıların kendisi tarafından bozdurulduğunu; bunların ev, düğün gibi ihtiyaçlar için harcandığını ve bunun da kadın tarafından iade edilmemek şartıyla kendisine verildiğini ispat ederse iade yükümlülüğü ortadan kalkabilecektir. Önemle belirtmeliyiz ki, ispat hususunda çok titiz olunması gerekmektedir. Bu hususta usul ve esasa ilişkin yapılacak hatalar davanın seyrinin tamamen değiştirebilmektedir, daha detaylı bilgi için Ankara Avukat danışmanlık hizmeti almanızı öneririz.

Ziynet alacağı davasında ispat için düğün fotoğraf ve videoları öne sürülebilecek, bunların incelenmesi için mahkemece bilirkişi atanacaktır. Düğünde takılan takıların tespiti genel olarak bu şekilde sağlanmakta olup, varsa tanıklarınız da bu hususta dinlenecektir.

Konutu Terk Eden Kadın Ziynet Eşyalarını Nasıl Alabilir?

Hayatın olağan akışına göre ziynet eşyalarının kadın üzerinde bulunması veya evde saklanması, terk etmek amacıyla evinden ayrılan bir kadının da giderken geleceğinin temini için bu ziynet eşyalarını da yanına alarak gittiği kabul edilir. Kadındaki ispat yükünün istisnalarından birisi kadının taşıyamayacağı kadar ağır ziynetlerin olmasıdır. Kadının taşıyamayacağı ağırlıktaki takıların yanında alıp götürülmesi beklenemez. Bir diğer istisna ise düğünde takıların takıların kim tarafından, kimi ailesi tarafından, kime takıldığına bakılmaksızın bunların kadın mülkiyetinde olduğu kabul edilmektedir.

Her ne kadar erkeğe takılan ziynetlerin kadının kişisel malı olduğu kabul edilse de yargılama esnasında o bölgede bu durumun aksi yönde bir âdetin bulunup bulunmadığı da ayrıca mahkeme tarafından araştırılmalıdır. Yapılan araştırma sonucunda aksi yönde bir adet varsa ve genel kabul gören kurala ağır basıyorsa mahkemece bu adetler esas alınarak hüküm kurulacaktır.

Kadın evinden şiddet görerek ayrılmışsa veya kovulmuşsa yine bir istisna söz konusu olacaktır, şiddet gören veya kovulan kadının o olay esnasında ziynetleri de yanında götürmediği, davalı taraftan bunların iadesini talep etmeye hakkı olduğu kabul edilmektedir.

Düğünde Takılan Altınların Düğün Masrafları Ya Da Evin Giderleri İçin Kullanılması

Ziynet alacağı davası açtığınızda karşı taraf bu takıların düğün için masraflarda kullanıldığını müşterek hayatın ihtiyaçları içerisinde kullanıldığını; örneğin balayı, ev alma, birlikte yapılan borçları ödemek için kullanma, çocuk varsa çocuğun eğitim masrafları için kullanıldığını ileri sürebilmektedir. Yargıtay’ın genel görüşü düğünde takılan takılar kişisel mal sayılacağı için karşı tarafın bu minvalde iddiaları olsa dahi takıların talep edilebileceği ve bedelinin alınması gerektiği şeklindedir. Tek istisnası takıları talep eden eşin daha önceden takılar ile ilgili özgür iradesi ile karşı tarafa vermesi ve hiçbir şekilde iadesini istemediğine dair beyanda bulunmuş olmasıdır. Ancak elinizde bu durumla ilgili bir sözleşme bulunmadığı veya takıları isteyen eş mahkeme esnasında bu durumu beyan etmediği takdirde ispatlanması oldukça zordur. Ziynet alacağı davalarının Ankara Avukat danışmanlık hizmeti alarak yürütülmesi açılan davanın hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi açısında şiddetle tavsiye edilmektedir.

Ziynet Eşyaları Islah Yoluyla Talep Edilebilir Mi?

Ziynet eşyaları ıslah yoluyla talep edilememektedir. Boşanma davasında ziynet eşyasına dayanıldığı ayrıca belirtilmemişse aynı davada ziynet eşyaları ıslah yoluyla talep etme şansı yoktur. Ayrıca ziynet alacağı davası açılarak birleştirme talebine gidilebilecektir. Dava sürecinin hızlı ve doğru şekilde ilerleyebilmesi için Ankara boşanma avukatı danışmanlık hizmeti almanızı öneririz.

Ziynet eşyaları, dava sürecinde bilirkişi tarafından talep edilenden daha çok tespit edildiğinde ıslah yoluyla bunu talep etmek de mümkün olmayacaktır artık. Yargıtay fazla olan kısma dava konusu olarak yer verilmediği için ayrı bir dava konusu kabul etmektedir.

Ziynet Eşyaları Boşanmada Mal Tasfiyesine Dâhil Edilebilir Mi?

Düğünde takılan altınların mal paylaşımı davasında ileri sürülüp sürülmeyeceğine ilişkin olarak 01.01.2002 tarihli Medeni Kanun ile değişikliği önem arz etmektedir. 01.01.2002 tarihinden sonraki evlilikler için yasal olarak edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır. Düğünde takılan altınlar ise kişisel mal sayıldığı için bu ziynet eşyaları mal paylaşımı davasında istenemeyecektir. Boşanma davası sırasında veya boşanma davası sonrasında ayrı bir dava açılarak düğünde takılan altınlar talep edilebilecektir. Bunun için Ankara boşanma avukatı danışmanlık hizmeti almanızı öneririz.

Eğer kadın, ziynetlerini evlilik süresince eşinin bir malı edinmesinde, iyileştirilmesinde kullanmışsa, örneğin bir arabanın alınmasına vermişse veya mevcut bir evin tadilatında kullanmak üzere eşine vermişse ve bu durumlar ispatlanmışsa tasfiye aşamasında eşyanın değer artışından katkısı oranında bir alacak talep edebilecektir.

Ziynet Alacağı Davasında Zamanaşımı​​​​​​​

Ziynet alacağı davasında zamanaşımı; eğer ziynet eşyaları hala varsa yani aynen iadesi mümkünse zamanaşımı söz konusu olmayacaktır. Ancak eşyaların varlığı tespit edilemezse zamanaşımı söz konusu olacak ve BK genel zamanaşımı süresi olan 10 yıllık zamanaşımına tabi olacaktır.

Boşanma davası masrafı 2022

2022 yılı için boşanma davası açma masrafı 741,50 Kr' dur.

Boşanma davası avukatlık ücreti 2022

Avukatlık Ücret tarifesi her yıl değişmektedir. 2022 yılı için boşanma davası avukatlık ücreti 9.200 TL' den az olamaz

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277