Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Elden Ödenen Kiranın İspatı

Elden Ödenen Kiranın İspatı

2024-02-06 15:49:12

Elden Ödenen Kiranın İspatı

Elden ödenen kiranın ispatı; ülkemizde yaşanan konut krizi ve enflasyonist ortam nedeniyle taşınmazını daha yüksek bedele kiraya vermek için kiracının tahliyesi isteyen ev sahiplerinin kiranın elden ödenmesi ni fırsat bilerek taşınmazın icra yolu ile tahliyesini isteyebildiği tahliye sebebidir. Günümüzde ev sahipleri gelir vergisi kesintisine uğramamak başta olmak üzere birçok sebeple kira bedelinin elden ödenmesini talep edebilmektedir. Mahkeme huzurunda kira bedelinin ödendiğinin ispatı hususu kiracıya yüklendiği için ödemenin elden yapılması karşılığı genellikle bir makbuz veya benzeri belge almayan kiracılar bu hususu ispatlamakta zorluk çekmekte ve tahliye riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında hak kaybına uğramamak için Ankara avukat hukuki danışmanlığı almanızı şiddetle tavsiye etmekteyiz.

Kira Bedeli Nasıl Ödenmelidir?

Kira bedelinin ödenme şekli, yeri gibi hususlar taraflarca elden, banka aracılığıyla vs olmak üzere serbestçe kararlaştırılabilir. Ancak olası bir uyuşmazlık esnasında ispat kolaylığı olması yönünden kiranın banka aracılığıyla gönderilmesini veya elden ödendiği takdirde karşılığında makbuz alınmasını tavsiye etmekteyiz. Kiranın nasıl ödeneceği bir sözleşme veya anlaşma olmaması durumunda Türk Borçlar Kanunu’nun 89/1. Maddesi uygulanır. Bu maddeye göre para borçları alacaklının ödeme anındaki yerleşim yerinde ödenmelidir. Yani alacaklı kirayı almayı kabul etmiyorsa PTT ya da kargo aracılığı ile kira bedeli kendisinin ikamet adresine gönderilmelidir. Kira hukuku ile bu gibi bir ihtilaf yaşadığınızda kirayı ödemeden kira hukuku avukat ya da ankara avukat hizmeti alınız.

Kira Bedelinin Ödendiğinin İspatı Yükü Kime Aittir?

Kira Bedelinin Ödendiği kira kontratının ispat edildiği ön kabulüne dayanarak “kiracı” tarafından ispat edilmelidir. HMK’ nın 190. maddesine göre bir iddiadan kaynaklanan ispat yükü kendi lehine hak talep eden tarafa aittir. Yine ispat yüküne dair TMK 6. Maddesinde herkes kendi iddiasını ispat etmekle yükümlüdür denilmektedir.

Kira ilişkisinin varlığını ispat kiraya verene, kira bedelinin ödendiğine dair ispat yükü ise kira aittir. (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/8153 E.) Ancak kiraya veren tarafından ispatlanmış kira bedelinin kiracı tarafından kabul edilmemesi durumunda ispat yükü bu sefer kiracıya düşmektedir. Aynı zamanda iddia edilen kira bedelini ödendiğine dair ispat yükü de kiracıya yüklenmiştir.

Kiraya verenin uyuşmazlık esnasında kiranın ödenmediğini ispat etme gibi bir yükümlülüğü yoktur. Ancak kiracı, kirayı ödediğini başka bir yolla ispat edememesi durumunda kiraya verene yemin teklif edebilir. Kiraya verenin yemin teklifini kabul etmemesi durumunda ispat yükü tersine çevrilmiş olur.

Kira Bedelinin Ödendiği Nasıl İspat Edilir?

Kira bedelinin ödendiği nasıl ispat edilir: Türk hukukunda kural olarak delil serbestisi ilkesi geçerli olsa da para borcunun konusunu oluşturan kira sözleşmesi gibi bazı sözleşmelerde belirli bir tutarın üstü için HMK 200. Madde hükmü gereği senetle ispat yükümlülüğü getirilmiştir. Bu tutar 2024 yılı itibari ile 2.500 TL’dir. Ancak Yargıtay istisnai de olsa bu tutarın üstünde kalan bazı durumlarda tanık beyanını da delil olarak değerlendirmektedir.

Önemli Not!!! Özellikle kanundaki senetle ispat zorunluluğunu aşmak için bedelin ödendiğini değil, bedelin elden ödendiğini ispat için mahkemede tanık dinletilebilir.

Yine Yargıtay güncel içtihadında uzun süreli kira sözleşmelerinde kiranın elden ödendiğini herhangi bir yazılı belge olmadan da ispat edilebilmesinin yolunu açmıştır. Yargıtay’a göre kiraya veren tarafından herhangi bir bedel alınmaksızın uzun süre boyunca kiracının kiralananda oturmasına izin verilmesi hayatın olağan akışına aykırı olacağından mümkün değildir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 07.10.2021 tarihli 2018/634 E. 2021/1171 K. sayılı kararı)

Kısacası somut olayın özelliklerine göre elden ödenen kiranın ispatı yolları ve delil türleri farklılaşmaktadır. Kira sözleşmesinin varlığı ve kira bedelinin ödenip ödenmediğinin ispatı hususları dikkat edilmediği takdirde ciddi hak kayıplarına yol açabileceğinden olası bir uyuşmazlıkta Kira hukuku avukat ya da ankara avukat hukuki destek ve danışmanlık almanızı önemle tavsiye ederiz.

Kira Bedelinin İspat Yükü Kime Aittir?

Kira ilişkisini ve kira bedelini ispat yükü kiraya verene aittir.

Kira bedelinin ödendiğine dair ispat yükü kime aittir.

Ödemeye dair ispat yükü kiracıya aittir.

Ev sahibi kirayı almaktan kaçınırsa ne yapmalıyım?

Kirayı almaktan kaçınan ev sahibinin ismine ve ikamet adresine PTT aracılığı ile açıklamalı bir biçimde kirayı göndermelisiniz

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277