Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Fuzuli İşgal Kaymakamlık Tahliye

Fuzuli İşgal Kaymakamlık Tahliye

2023-10-27 18:11:33

Fuzuli İşgal Kaymakamlık Tahliye

Fuzuli İşgal Kaymakamlık Tahliye; 3091 sayılı Kanun ile taşınmazı haksız işgal edilen mal sahibine verilen bir hak olup, belirli şartların varlığı halinde müdahalenin men-i davası uğraşmadan kısa yoldan işgalciyi tahliye etme fırsatı sunmaktadır. Fuzuli İşgal Kaymakamlık Tahliye; Merkez ilçelerde valilik, dış ilçelerde kaymakamlık aracılığı ile yapılır. Ancak bazı illerin valiliği aldığı kararla tüm yetkiyi kaymakamlıklara vermiştir.

Haksız İşgal Tahliye Şartları

Haksız İşgal Tahliye Şartları büyük ölçüde 3091 sayılı kanunda sayılmıştır. Kanunda sayılmayan ancak uygulamada kaymakamlık tarafından gözetilen şartlarda mevcuttur. Haksız işgal tahliye şartları şu şekildedir.

 1. İşgalin öğrenilmesinden 60 gün ve her halükarda 1 yıl içinde başvuruda bulunulması
 2. Taraflar arasında yazılı bir kira, bağış ya da üst hakkı ilişkisinin olmaması
 3. Taraflar arasında akrabalık bağının olmaması
 4. İşgalin ve tecavüzün tamamen rıza dışı olması

Haksız işgal tahliye şartları bu şekilde olup, konunun ayrıntılı ve uzmanlık gerektiren bir husus olmasından ötürü mutlak suretle ankara avukat danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Kaymakamlık Kiracı Tahliye Dilekçesi

Kaymakamlık kiracı tahliye dilekçesi, 3091 sayılı yasa dilekçe örneği mahiyetinde olup her somut olaya göre değişiklik göstermektedir. Kaymakamlık Tahliye yetkisi halk arasında çok bilinmediğinden ve şartlarının ayrıntılı olmasından ötürü ankara avukat hizmeti almanız tahliye işleminin daha kısa sürede çözülmesine katkıda bulunacaktır.

Kaymakamlık Kiracı Tahliye Dilekçesi

ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI’ NA

TALEP EDEN                     : N…. Ö….. TC: 11………

                                            K……….4 …………………………………………Ankara

VEKİLİ                                : Av. Halil Kaan EMEKTAR

                                             1419. Sokak No: 7/4 Balgat Çankaya Ankara

İŞGALCİ                                            : E….. Ö…  TC: 1…..

                                             ……….Mah. ………Sokak No:……

KONU                                 : 3091 sayılı kanun ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerin, idari makamlar tarafından önlenmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR  : 

 1. Müvekkil …………….. Ankara adresindeki taşınmazın malikidir. Tapu bilgileri Ankara ili, … İlçesi, ….. … Ada, ……Parsel 11 numaralı bağımsız bölüm. (EK:1 tapu bilgileri)
 2. Maliki olduğu taşınmazda oğlu E Ökira kontratı olmadan ve müvekkile hiç kira ödemeden oturmaktadır. Buna karşın müvekkil ise kendi evi varken başka bir meskende kiracı bulunmaktadır. Ve müvekkilin ev sahibi kendisini tahliye etmek için ihtar çekmiştir. (EK:2 müvekkilin kiracı olduğuna dair kontrat ve tahliye ihtarnamesi)

3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca merkez ilçelerde valilik, diğer ilçelerde kaymakamlık kararı ile taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve işgallerin idare tarafından sonlandırılacağı öngörülmüştür.

 1. Müvekkilin ev sahibi tahliye için EK:2 de belirttiğimiz ihtarı ve sözlü uyarıyı yapar yapmaz kendi evine geçmek için işgalci olan oğlunu uyarmıştır. Ancak hayırsız evlat olan oğlu “çıkarabiliyorsan çıkart” diyerek öz annesinin sokakta kalacak olmasına sebebiyet vermiştir. Bunun üzerine derhal işgalci hakkın Ankara 1. İcra Müdürlüğü 2023/…… E. sayılı takip ile Kiralanan gayrimenkulün ilamsız tahliyesi için Örnek- 13 ödeme emri düzenlemiştir. (Ek:3 işgalciyi tahliye etmek için yollanan ödeme emri)
 2. İşgalci; yaptığımız tahliye takibine 10/10/2023 tarihinde “….borçlu olduğumuza ilişkin imzamızı taşıyan bir belgede mevcut değildir..” diyerek itiraz etmiş (Ek:4 işgalcinin tahliye emrine itiraz dilekçesi) ve açıkça İŞGALCİ OLDUĞUNU VE DAYANAK HİÇBİR BELGE OLMADAN MÜVEKKİLİN KONUTUNU HAKSIZ YERE İŞGAL ETTİĞİNİ İKRAR ETMİŞTİR.
 3. Müvekkil kendi varken kirada oturmakta ve kendi öz oğlu tarafında konutu işgal edilmektedir. Yakın bir tarihte müvekkil de evsiz kalacağından işgalin ivedilikle sonlanması için sayın valiliğe başvuru zorunluluğu hâsıl olmuştur.

NETİCE VE TALEP                           : Yukarıda anlatılan ve resen nazara alınacak sair hususlar neticesinde Müvekkile ait …………….. Ankara adresindeki Tapu bilgileri Ankara ili, … İlçesi, ….. … Ada, ……Parsel 11 numara olan bağımsız bölümde yukarıda kimlik bilgileri verilen E Ö’ ın yaptığı işgalin sonlandırılarak taşınmazdan tahliye edilmesini saygılarımla vekâletten talep ederim. 18/10/2023

EKLER:

 1. Tapu bilgileri
 2. Müvekkilin kiracı olduğuna dair kontrat ve tahliye taahhütnamesi
 3. İşgalciyi tahliye etmek için yollanan ödeme emri
 4. İşgalcinin dayanak belge olmadığını ikrar ettiği itiraz dilekçesi

 

Not: Kaymakamlık tahliye için örnekteki dilekçe kontratsız kiracı için olup kurmacadır. Arsa, tahliye vs gibi işgaller için yazılacak dilekçe her somut olay için ayrıcalık göstermektedir. Lütfen kopyala- yapıştır yapmayınız! Ankara avukat danışmanlık hizmeti alınız !!!

Kaymakamlık Tahliye Başvuru Süresi Ne Kadar

İşgalin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay ve her halükarda 1 yıl içinde kaymakamlığıa başvuru yapılmak zorunludur.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277