Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
İcra Masraf Hesaplama

İcra Masraf Hesaplama

2022-09-28 10:27:35

İcra Masraf Hesaplama

İcra Masraf Hesaplama; Alacaklı olan kişilerin, borcunu yasal yollarla tahsil edebilmesi için icra müdürlüğünde takip başlatması gerekmektedir. Alacaklının icra takibini başlatabilmesi için ödemesi gereken bazı harç ve masraflar vardır. Bu giderlerin toplam tutarını öğrenebilmek için icra masraf hesaplama yöntemi bulunmaktır.  2022 yılı İcra masraf hesaplama için harç ve masraf kalemleri şu şekildedir;

  1. Başvurma harcı (80,70 TL)
  2. Peşin harç (Alacak miktarının binde beşi)
  3. Vekalet suret harcı (11,50 TL)
  4. Vekalet pulu (18,15 TL)
  5. Tebligat gideri (42 TL)

Harç ve masraflar icra takibinin ilamlı veya ilamsız olmasına göre de değişiklik göstermekte olup, icra masraf hesaplama için daha detaylı bilgi için Ankara Avukatlık danışmanlık hizmeti almanızı öneririz.

İcra Faiz Hesaplama

İcra faiz hesaplama takibe konu borcun türüne göre değişmektedir. Borcun kaynağı bir sözleşme ise ve faiz talebi bu sözleşmeden doğuyorsa akdi faiz söz konusu olacaktır. Eğer faiz alacağının kaynağı kanundan doğuyorsa, sözleşmede faize yönelik herhangi bir hüküm olmasa bile kanunda öngörülen yasal faizin işletilmesi mümkün olacaktır.

İcra faiz hesaplama için bir diğer ayrım ise anapara ve temerrüt faizine ilişkindir. Borcun vadesine kadar talep edilebilecek faiz anapara faizi; vade gününden sonra talep edilmesi gereken faiz ise gecikme faizi dediğimiz temerrüt faizidir. Unutulmamalıdır ki; anapara faizi sadece sözleşmeden doğan para borçlarında söz konusu olmaktadır. Yani borcun kaynağı haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, kanundan doğan bir hal ise anapara faizi istenemez, sadece temerrüt faizi talep edilebilir.

Anapara ve temerrüt faizlerinde; işin adi veya ticari bir iş olması da faiz hesabında değişikliklere yol açmaktadır. İcra faiz hesaplama için dikkat edilmesi gerek son husus da bu konudadır.

  1. Adi işlerde anapara faizi sözleşmede hüküm varsa istenebilir ve kararlaştırılan bir oran varsa bu faiz oranı uygulanır. Adi işlerde kararlaştırılan oran, yasal faiz oranının %50 fazlasını (%13,5) aşamaz. Faiz oranının ne olacağı beyan edilmemişse yasal faiz oranı uygulanacaktır. Yasal faiz oranı 3095 Sayılı Faiz Kanunu’na göre %9’dur.
  2. Ticari işlerde anapara faizi, tacir kararlaştırsın veya kararlaştırmasın her durumda istenebilir. Dürüstlük kuralına aykırı olmamak kaydıyla üst sınırı yoktur. Eğer faiz oranı belirtilmemişse yasal faiz oranı uygulanacaktır.
  3. Adi işlerde temerrüt faizi her durumda istenebilmekle birlikte, kararlaştırılan oran yasal faiz oranının %100 fazlasını aşamaz. Anapara faiz oranı kararlaştırılmış, temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa ve kararlaştırılan anapara faizi yasal faiz oranından fazlaysa, anapara faizi temerrüt faizi olarak uygulanır.
  4. Ticari işlerde temerrüt faizi de her durumda istenebilir ve bir üst sınırı bulunmamaktadır. Yasal faiz oranı veya TCMB tarafından belirlenen kısa vadeli avans faiz oranı üzerinden temerrüt faizi talep edilebilir. 01.11.2022 tarihiden itibaren ticari işlere yönelik temerrüt avans faiz oranı %15,75 olarak uygulanacaktır.

İcra faiz hesaplama yukarıda genel hatlarıyla açıklanmış olup, daha detaylı ve doğru bir hesaplama yapılabilmesi için Ankara Avukatlık danışmanlık hizmetini almanızı tavsiye ederiz.

İcra Dosya Kapatma

İcra Dosya Kapatma; Takip konusu borç ile birlikte ödenmesi gerek bazı harç ve masraflar bulunmaktadır. Bunun için ilgili icra müdürlüğüne dosya bilgileri verilerek kapak hesabı yaptırılması gerekmektedir. İcra dosya kapatma için bu kapak hesabı tutarı icra müdürlüğünce verilecek olan hesap numarasına yatırılmalıdır. İcra dosyasının kapatılabilmesi için gerekli harç ve ödemelerin mutlaka yapılması ve talepte bulunulması gerekiyor. Bazen eksik işlemler yapılması sebebiyle dosya hesabı ödenmiş olmasına rağmen icra dosyası açık görünmeye devam etmektedir. Bu gibi sorunlarla karşılaşılmaması adına dosya üzerinde yapılacak işlemleri Ankara Avukatlık danışmanlık hizmetini alarak gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz.

İcra Dosya Sorgulama

Günümüz ekonomik koşulları nedeniyle icra takiplerinin sayısı oldukça arttı ve birçok vatandaşımız icra dosyası sorgulama nasıl yapılır merak ediyor. İcra dosya sorgulama ve takibi e-devlet sistemi üzerinden icra dosya sorgulama yazarak ya da Uyap vatandaş portala giriş ile yapılabilmektedir. Bu portalden icra takibine ilişkin bilgi ve belgelere ulaşılabilmektedir. İcra dosyanızın Ankara Avukatlık danışmanlık hizmeti ile takip edilmesi takip hususunda karşılaşacağınız hataların önüne geçecektir.

2022 İcra takip masrafları ne kadar?

2022 yılı için en düşük icra takip açma gideri 115,75 Tl dir.

İcra borcum hala e-devlette gözüküyor ne yapmalıyım?

Eğer borcunuzun tamamını ödemenize rağmen hala e devlet üzerinden dosyanız

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277