Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
İddet Müddeti

İddet Müddeti

2023-08-03 13:09:42

İddet müddeti: Türk Medeni Kanununun (TMK) nesebin yani çocuğunun babasının karışmaması için öngördüğü 300 gün süre ile evlenmeme yasağıdır. Bekleme yasağı olarak da bilinir. Buna göre boşanmanın kesinleşmesinden 300 gün geçmedikçe kadın yeniden evlenemez. Ancak boşanan kadın bu süreyi beklememek için iddet müddetinin kaldırılması için Aile Mahkemesine talepte bulunabilir. Bu talep esnasında ankara avukat ya da ankara boşanma avukatı desteği alınız.

İddet Müddetinin Kaldırılması

 

İddet müddetinin kaldırılması: Soy bağının karışmaması için boşanan kadının yeniden evlenmesi için gerekli olan sürenin Aile Mahkemesince verilecek karar ile kaldırılmasıdır. Boşanan kadın hamile olmadığını ispatlar ya da boşandığı eşi ile tekrardan evlenirse iddet müddeti mahkeme tarafından kaldırılır. İddet müddetinin dırılması hastane ve mahkeme süreci birlikte götürülen ve uzmanlık gerektiren bir alan olduğundan mutlaka ankara avukat ya da ankara boşanma avukatı desteği almanızı tavsiye ederim.

 

İddet Müddetinin Kaldırılması Dava Dilekçesi

 

İddet müddetinin kaldırılması dava dilekçesi boşanan eşinin yeniden evlenmek için beklemek olduğu 300 gün sürenin mahkemece kaldırılmasıdır. Görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Yetkili mahkeme kadının son yerleşim yeri ya da boşanmanın gerçekleştiği yer mahkemesidir. İddet müddetinin kaldırılması dava dilekçesi örneği aşağıdadır. Dilekçe taslaktır. Fikir vermesi açısından hazırlanmıştır. Mutlak suretle ankara avukat ya da ankara boşanma avukatı danışmanlık hizmeti almanız tavsiye edilir.

 


ANKARA NÖNETÇİ AİLE MAHKEMESİ' NE

DAVACI : …………… …………………….  Tc:1………………..

Çiğidem Mah. 1570. Sokak No: 4a/19 Çankaya/ ANKARA

 

VEKİLİ  : Av. Halil Kaan EMEKTAR  

Ziyabey Caddesi 1419. Sokak No:7/4 Balgat/Çankaya/ANKARA

DAVALI : HASIMSIZ

KONU : İddet müddetin kaldırılması talebimizden ibarettir. 

 

AÇIKLAMALAR  :  Müvekkil eski eşi …….. ile 17/10/2021 tarihinde evlenmiş olup, bu evliliklerinden 01/06/202.. doğumlu 1 TC kimlik numaralı tarihli isimli bir müşterek çocukları bulunmaktadır. Evlilik birliğini yürütemeyen çift; Ankara 17. Aile Mahkemesi ….. E. -2023/… K. Sayılı ilamı ile 20/06/202 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Karar ….. tarihinde kesinleşmiştir. (EK:1 gerekçeli karar ve kesinleşme şerhi) 

 

Bilindiği üzere TMK md. 132 ye göre "..Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. " denilmektedir. Ancak müvekkil Buse Buket Taylan boşanmadan 20 gün önce doğum yaptığı için hala Loğusalık dönemindedir ve hamile kalması imkânsızdır. Sayın mahkemenin istemesi halinde sağlık kuruşundan aynı gün içerisinde müvekkilin hamile olmadığına dair sağlık raporu dosyaya sunulacaktır. Bu süre içinde müvekkil bu süreç içerisinde başka biriyle tanışmış ve onunla yeni bir hayat kurmak istemektedir. Ancak iddet süresi müvekkilin yeniden evlenmesine engel teşkil etmektedir. İş bu nedenle sayın mahkemeden bekleme süresinin kaldırılması için talepte bulunma zorunluluğu hâsıl olmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER : HMK, TMK m.132, Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER               : Ankara 17 Aile Mahkemesinin 2023…Esas ve 2023/… Karar sayılı ilamı, Nüfus kayıtları, Sağlık Raporları, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delil.

SONUÇ VE TALEP      : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-TMK m.132 uyarınca müvekkil hakkında belirlenen 300 günlük bekleme süresinin KALDIRILMASINA, kararın ilgili yerlere bildirilmesine, karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

Av. Halil Kaan EMEKTAR

e-imzalıdır.

 

 

İddet Müddetinin Kaldırılması Hastane Raporu

 

İddet müddetinin kaldırılması davasında mahkeme başvurucu kadının hamile olmadığına dair hastane raporu istemektedir. Genelde özel hastaneden alınan raporlar kabul edilmemektedir. Mahkemenin bir devlet hastanesine müzekkere yazarak annenin hamile olup olmadığının tespiti istenir. Bu müzekkereden önce şahsen alacağınız raporlar mahkeme tarafından itibar görmeyecektir. Bu nedenle dava açtıktan sonra rapor tanzim edilmesini mahkemenin talep etmesi lazımdır. İşlerin hızlandırılması için dava sürecini ankara avukat & ankara boşanma avukatı aracılığı il yürütmeniz tavsiye edilir.

İddet müddeti kaldırılması davası nerede açılır?

Aile mahkemesinde.

Boşanan kadının iddet süresi ne kadardır?

300 gün.

İddet müddeti nedir?

İddet müddeti boşanan kadının yeniden evlenmek için beklemesi zorunlu olan süredir.

Halil Kaan EMEKTAR

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277