Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
İhtarname Örneği Ve İşçinin Hakları

İhtarname Örneği Ve İşçinin Hakları

2022-04-23 21:15:05

İhtarname Örneği

İhtarname örneği işçilerin sözleşmelerini haklı nedenle derhal fesih etmeleri için gerekli hususlardan biridir. Her ne kadar işçi, ertesi gün işe gitmeyerek haklı nedenle fesih hakkını “eylemli fesih” olarak kullanma hakkına sahip olsa da, işverene ihtarname örneği göndererek işten çıkış sebeplerini belirtmesi ve işçilik alacaklarını talep etmesi daha yararlı olacaktır. Bu gibi durumlarda bir iş avukatına danışmak, işçinin dava sürecinde ve usulü işlemlerin yerine getirilmesinde elini kuvvetlendirecektir.

 

Bir işçi 4857 sayılı İş kanunu ve Yargıtay kararlarına göre ancak aşağıdaki hallerde iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih edebilir.

              

  • İşin işçinin sağlığı için sakıncalı olması
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış
  • Ücretlerin, mesailerin ya da diğer işçilik alacak ve haklarından birinin ödenmemesi
  • İşveren tarafından ikiden fazla kez ücretlerin geciktirilmesi
  • İş koşullarında işçinin onayı alınmadan esaslı değişiklik yapılması (Örn: yer değişikliği)

 

  1. İşverene ihtarname örneği göndererek iş sözleşmesini fesih etmek aynı zamandan işçinin belirttiği sebepler ile bağlı olması anlamına gelmektedir. Buna “sebeple bağlılık” ilkesi denilmektedir. Bu nedenle işçi ya da işveren; gönderdiği ihtarname örneğini dikkatle hazırlamalı ve bu ihtarnamenin uyuşmazlığın alın yazısı olacağını unutmamalıdır. İş avukatı vasıtası ile bu ihtarname örneğinin hazırlanması her iki taraf için daha verimli olacaktır.

 

Örnek İhtarname

 

İHTARNAME ÖRNEĞİ

 

KEŞİDECİ                             : İŞÇİ AD VE SOYAD TC: XXXXXXXXXXX

VEKİLİ                   :Av. Halil Kaan EMEKTAR

                                               1419. Sokak No:7/4 Balgat Çankaya Ankara

 

MUHATTAP                       : 1- XXXX A.Ş.   XXXX VRGNO - 111111111111

                                               ADRES

AÇIKLAMALAR  :

 

  1. Müvekkil, firmanızda XX/XX/20XX tarihinden itibaren XXXXX elemanı olarak çalışmaktadır. Mesai saatleri haftada 6 gün 6:45- 17:30 arası olmasına rağmen iş çıkışı da whatsapp grubundan ve telefon trafiği vesileleri ile sürekli firmanız tarafından iş ile iştigal etmek zorunda bırakılmaktadır. Mesai bittikten sonra hala iş ile iştigal etmesinin karşılığını almak şöyle dursun, Müvekkil; fazla mesai ücretini de firmanızdan tahsil edememiştir.

 

  1. Firmanız tarafından müvekkile, yapılan fazla mesainin karşılığı kendisine izin verileceği söylenmiş ancak müvekkil izin kullandığında da bu günler yıllık izninden düşülmüştür.

 

  1. Mart 2022 tarihinde müvekkilin cari hesabında XXXXXtl civarı açık çıktığı iddia edilerek firmanız tarafından müvekkil aleyhine “hırsızlık” iddiasında bulunulmuştur. Müvekkil ısrarla kendini savunmak

 

istemiş, ancak kendini savunmak için gerekli doküman, ekipman ve muhasebe departmanına ulaşması firmanız tarafından engellenmeye çalışılmıştır. Müvekkil kendi çabaları ile hesaptaki hatayı bulmuş, derhal tarafınızı bilgilendirmiştir. Buna rağmen müvekkilden bir özür dilenmediği gibi, kendisine uygulanan mobbing devam etmiş, kendisi joker eleman olarak sürekli farklı dağıtım bölgelerine sürülmüş, kendisi ile dağıtıma çıkan hanımefendi ile müvekkil arasında ilişki olduğunu iddia edecek kadar yakışıksız ithamlarda bulunulmuştur. (BU KISIM KİŞİYE GÖRE DEĞİŞEBİLİR. LÜTFEN KENDİ FESİH GEREKÇENİZİ BELİRTİNİZ)

 

  1. Bütün bu anlatılan ve saklı tuttuğumuz diğer hususlar neticesinde müvekkil, firmanızın baskılarına dayanamamış ve iş bu ihtarı çekerek 4857 sayılı İş Kanunu md.24/2 uyarınca 05/04/2022 tarihinde iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih ettiğimizi bildirerekişçilik alacaklarını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

NETİCE VE TALEP     :Yukarıda arz ve izah edilen ve saklı tuttuğumuz sair hususlar neticesinde, müvekkilin firmanız ile olan iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu md.24/2 uyarınca XX/XX/2022 tarihinde haklı nedenle derhal fesih ediyoruz. Bu fesihten sebep müvekkilin hak etmiş olduğu başta kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti olmak üzere tüm işçilik alacaklarının hesaplanarak aşağıda belirtilen İBAN numarasına 7 gün içerisinde yatırmanı aksi halde hukuki yollara başvuracağımızı, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin tarafınıza tahmil olacağını saygılarımızla ihtar ederiz. 05/04/2022

 

KEŞİDECİ VEKİLİ

Av. Halil Kaan EMEKTAR

İBAN

XXXXXXXX / XXX BANKA

TRXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Sayın Noter;

İş bu ihtarnameden 3 nüsha çıkarılarak, bir nüshasının muhataba, bir nüshasının şahsıma verilmesini, diğer nüshasından tarafınızca saklanmasını talep ederim.

 

 

 

 

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277