Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
İşten Çıkış Kodunun Değiştirilmesi Davası

İşten Çıkış Kodunun Değiştirilmesi Davası

2024-02-27 19:40:52

İşten Çıkış Kodunun Değiştirilmesi Davası

İşten çıkış kodunun değiştirilmesi davası bir tespit davası niteliğinde olup özellikle işverenin 29 kodu ile genel ahlaka aykırı davranış sebebi ile iş akdini feshettiği durumlarda gündeme gelmektedir. Bir şekilde yanlış SGK işten çıkış kodları ile işten ayrılan işçinin sonradan iş bulması zorlaşacak olup ek olarak işsizlik maaşı alması da imkânsızlaşacaktır.

SGK işten çıkış kodları verildikten 10 gün içinde işveren tarafından SGK siteminden değiştirilebilir. Bu süre geçti ise işçi ve işveren işten çıkış tarihinden itibaren 30 gün içinde dilekçe vererek geriye dönük SGK çıkış kodu değiştirme ve işsizlik ödeneği talep edebilir. Bu talebin işçi tarafından yapılması kurum tarafından kabul görmeyecektir. Bu nedenle işten ayrılır ayrılmaz işten çıkış kodunuzu e-devlet ve yahut ALO 170 üzerinden kontrol etmenizi ve süreç için ankara avukat & ankara iş avukatı danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

İşten Çıkış Kodunun Değiştirilmesi Dava Dilekçe Örneği

ANKARA

NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’ NE

DAVACI                          : Ad Soyad – TC- Adres

VEKİLİ                             : Av. Halil Kaan EMEKTAR

                                          1419. Sokak No:7/4 Balgat Çankaya Ankar

DAVALI                          : Ad Soyad – TC- Adres

KONU                              : Müvekkile ait işten çıkış kodunun değiştirilmesi ve 25 olarak tespitine karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

 1. Müvekkil 1/08/2011 tarihinden 10/05/2022 tarihine kadar davalıya ait petrolde muhasebe elemanı olarak aralıksız çalışmıştır. Davalı belirtilen tarihte firma devri yapmış ve devralan firmanın kendi personelini getirecek olmasından ötürü müvekkilin iş akdini fesih etmiş, ve hiçbir hukuki sürece başvurmadan müvekkile işçilik alacağı diye …… TL ödemiştir.
 2. Davalının müvekkile eksik ödeme yapması akabinde, yaklaşık 5 ay sonra müvekkil başka bir işe girmek istediğinde başvuru yaptığı firma davalının müvekkili 29 işten çıkış kodu ile işten çıkardığını, bunun “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” anlamına geldiğini ve kendisini işe alamayacağını beyan etmiştir. Bu nedenle iş bu davayı açma gereği hasıl olmuştur.
 3. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 25 inci maddesinde: "(1) Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olanlar için Ek-5, (c) bendine tabi olanlar için ise Ek-5/A’da bulunan sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta ile yapılır. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Ek-5 ve Ek-5/A’nın açıklamalar bölümündeki işten ayrılış ve eksik gün nedenlerine ilişkin kodları belirlemeye ve bu kodlarda değişiklik yapmaya Kurum yetkilidir. Söz konusu düzenlemeler işverenlere Kurumca duyurulur."

NETİCE VE TALEP            : Yukarıda anlatılan ve resen dikkate alınacak sair hususlar neticesinde müvekkile ait 29 çıkış kodunun değiştirilmesinin tespitine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla talep ederim. 27/02/2024

 

DAVACI VEKİLİ

Av. Halil Kaan EMEKTAR

NOT!!! Yukarıda görmüş olduğunuz dava dilekçesi tamamen fikir vermesi açısından örnek olarak paylaşılmıştır. Çıkış kodu değiştirmek için gerekli olan gerekçeler, davanın kime karşı açılması gerektiği (İŞKUR,SGK vs) ve hukuki yarar gibi hususlar dilekçede yoktur. Bu nedenle kopyala yapıştır yapmayınız. Bu gibi davaların varlığında mutlaka ankara avukat ya da ankara iş avukatı hizmeti almanız tavsiye olunur.

Sgk İşten Çıkış Kodları

Sgk işten çıkış kodları her durum için ve kimin iş akdini feshettiğine göre değişkenlik gösterir. Bazı kodlar daha sonra iş bulmanızı zorlaştırabilir ya işsizlik maaşı almanızı engelleyebilir. Çokça kullanılan Sgk İşten Çıkış Kodları Şunlardır:

 1. 4Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi (işsizlik maaşı alabilir)
 2. 12Askerlik (işsizlik maaşı alabilir)
 3. 25→ İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih (işsizlik maaşı alabilir)
 4. 29İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (işsizlik maaşı alamaz)
 5. 40696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış (işsizlik maaşı alabilir)
 6. 34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih (işsizlik maaşı alabilir)
 7. 23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih (işsizlik maaşı alabilir)
 8. 3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) (işsizlik maaşı alamaz)
İşten Kovuldum işsizlik Maaşı alabilir miyim

Eğer işvereniniz haklı nedenle fesih yapmış ise işsizlik ödeneğinden yararlanamazsınız. Bunun için işverene kıdem vd tazminatlarınız için dava açıp feshin haksız olduğunu yani sizin haklı olduğunuzu mahkeme ilamı ile ispatlamanız gerekmektedir. Bu ilamı İŞKURA götürdüğünüzde size işsizlik maaşı bağlanacaktır.

Çıkış Kodu Değiştirme davasında idareye başvuru zorunlu mu?

SGK ya başvuru yapmadan da işten çıkış kodunuzun değiştirilmesi davası açılabilir. Ancak işçilik alacaklarınız için başkaca bir davanız daha görülüyor ise hukuki yarar yokluğundan tespit davanız reddedilecektir.

Çıkış Kodu Değiştirme Davası vekalet ücreti

Açılacak bu tespit davasında 2024 itibari ile ankara avukat vekalet ücreti asgari olarak 17.900 TL' dir

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277