Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Kara Para Aklama Suçu

Kara Para Aklama Suçu

2023-12-05 16:56:53

Kara Para Aklama Suçu

Kara para aklama suçu suçtan elde edilen geliri yurt dışına kaçırmak ya da kirli paranın kaynağını gizlemek ve meşru yoldan kazanıldığı kanaati uyandırmak için yapılan tüm işlemlerin genel adıdır. Suçun kanuni adı ‘’Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama’’dır.

Kara Para Nedir?

Kara para; kaynağını bir suçtan alan, bir suç vasıtası ile kazanılan paradır. Çoğunlukla yasadışı veya düşük şeffaflıktaki fiillerle elde edilir. Kanunda bir paranın kara para sayılması için alt sınırı 6 ay veya daha fazla süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan kazanılmış olması aranmıştır. Genellikle kumarhane geliri, uyuşturucu geliri, silah satışı gibi yasa dışı faaliyetlerin geliri; hukuk, denetim ve vergi sistemi zayıf olan ülkelerin sistemine sokularak temiz yollardan kazanılmış izlenimi verilir. Kara paranın piyasaya sokulması aklama fiilini gerçekleştirenler açısından kuvvetli şüphe uyandıracağından öncelikle ‘’kara para aklama’’ denilen bir dizi işleme tabi tutulur. Ofis politikamız gereğince bu suçun faillerinin davalarına prensip olarak bakılmamakla birlikte, bu suçun doğrudan ve dolaylı mağduru olmanız halinde ankara avukat ya da ankara ceza avukatı danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Kara Para Aklama Nedir?

Kara paranın kaynağı genellikle yasa dışı bir faaliyet olduğu için kara parayı piyasaya sokmak ve dikkat çekmeden kullanabilmek için halk arasında ‘’aklama’’ olarak bilinen bir yol izlenir. Kanunda ‘’ …yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan…’’ denilerek kara para aklama: suç getirisi parayı yurt dışına çıkarmak veya paranın kaynağını gizlemek, meşru bir yolla elde edilmiş gibi göstermek için çeşitli işlemlere tabi tutmak olarak tanımlanmıştır.

Kara Para Aklamada Sık Karşılaşılan Yöntemler

MASAK 2023 itibari ile sayısız yöntem olduğunu, bu yöntemlerden en sık mücadele edilenlerin ise paravan şirketler, sahte fatura, nakit para kullanılan iş yerleri, internet bankacılığı ve elektronik para, kumarhane ve kasinolar… olduğunu belirtmiştir. Örneğin nakit para kullanılan ve nispeten denetimi zor olan hamburgerci, benzin istasyonu, simitçi gibi günde kaç hizmet sattığının belirlenmesi zor olan işyerlerinde satışlar çokmuş gibi gösterilerek kara para aklama işlemi gerçekleştirilmektedir. Dilan Polat ve gündemde olan diğer fenomen dosyalarında görmekteyiz ki bu çeteler son zamanlarda  güzellik salonu açarak gelirleri hormonlayarak parayı meşrulaştırma yöntmini kullanmaktadır. Yargılama bitmediği için adı geçen tüm şüpheliler şuan masumdur. Ancak haklarındaki iddialar oldukça ciddidir. Burda kamuoyunun esas üstünde durması gereken paranın kim tarafından ve nasıl aklandığı değil, paraın kimin parası olduğudur. Ofis politikamız gereğince bu suçun faillerinin davalarına prensip olarak bakılmamakla birlikte, bu suçun doğrudan ve dolaylı mağduru olmanız halinde ankara avukat ya da ankara ceza avukatı danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Kara Para Aklama Suçunun Fiilleri

Kara para aklama suçunun fiilleri TCK 282’de sayılmıştır. Bu maddede kara para aklama suçunun işlenmiş sayılması birden fazla fiil ile mümkün kılınmıştır. Suçun işlenmiş sayılması için burada sayılan fiillerden herhangi birinin gerçekleştirilmesi yeterli olup bu fiillerin hepsinin gerçekleştirilmiş olması aranmamaktadır. Ayrıca kara para aklama fiilini gerçekleştirecek kişinin cezalandırılması için paranın kaynağı olan ve yine suç teşkil eden öncül fiili işlemiş olması da aranmamaktadır.

A-Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Yurtdışına Çıkarmak: Kişinin bu fiili nasıl gerçekleştirdiğinin bir önemi yoktur. Fiilin gerçekleşmesi halinde fail üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

B-Paranın Gayrimeşru Kaynağını Gizlemek Veya Meşru Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak Maksadıyla Çeşitli İşlemlere Tabi Tutmak: Kanunda hem paranın kaynağını gizlemek için işlemlere tabi tutmak hem de meşru yolla elde edilmiş gibi göstermek için işlemlere tabi tutmak ayrı ayrı suç sayılmıştır. Fiillerin gerçekleşmesi halinde fail üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

C-Aklanmış Parayı Aklandığını Bilerek Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak, Kullanmak: Bu fiillerin cezalandırılması için fiili işleyen kişilerin kara parayı bizzat aklamış olmaları aranmamaktadır. Yine bu kişilerin cezalandırılabilmesi için söz konusu paranın aklanmış olduğunu bilmeleri şartı getirilmiştir. Fiillerin gerçekleştirilmesi halinde fail iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kara Para Aklama Cezası

Kara para aklama cezası ağırlaştırıcı nedenler ve etkin pişmanlık hükümleriyle birlikte TCK 282’de belirtilmiştir. Bu maddeye göre:

  • 6 aydan daha fazla cezayı gerektiren suçtan elde edilen malvarlığını aklamaya çalışan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
  • Birinci fıkradaki suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, bu suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Bu suçun, kamu görevlisi tarafından işlenirse verilecek hapis cezası 1/2 oranında artırılır. (Örn: 4 yıl temel ceza 6 yıla çıkarılır)
  • Suçun örgüt ile (3 ve daha fazla kişi) işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır. (Örn: 4 yıl temel ceza 8 yıla çıkarılır)

Kara Para Aklamada Etkin Pişmanlık

TCK 282/6’da ‘’Bu suç nedeniyle kovuşturma başlamadan önce suç konusu malvarlığı değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan veya bulunduğu yeri yetkili makamlara haber vererek ele geçirilmesini kolaylaştıran kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle cezaya hükmolunmaz.’’  denilerek etkin pişmanlık hükümlerine yer verilmiştir. Esasında kara para aklama suçu genellikle örgüt olarak işlenen bir suç olduğundan tespit edilmesi çok güç olabilmektedir. Bu nedenle suçun tespit edilmesinde adli makamlara yardımcı olan kişilere ceza verilmeyerek kişiler ödüllendirilmiş ve bu sayede kişilerin adli makamlara yardımcı olmaları teşvik edilmiştir. Ofis politikamız gereğince bu suçun faillerinin davalarına prensip olarak bakılmamakla birlikte, bu suçun doğrudan ve dolaylı mağduru olmanız halinde ankara avukat ya da ankara ceza avukatı danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

 

 

 

Kara para aklama cezası ne kadar?

3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası

Dilan Polat hangi suçtan yargılanıyor?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat Kara para aklama, VUK' a muhalefet, Resmi evrakta sahtecilik vs gibi suçlardan yargılanmaktadır.

Kara Para Aklama Yöntemleri

Bu suçun failleri genellikle gayrimenkul alım satımı, paravan şirket kurma, hormonlu satışlar, sahte fatura gibi yöntemleri kullanmaktadır.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277