Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Kesinleşmiş Hapis Cezasına İtiraz

Kesinleşmiş Hapis Cezasına İtiraz

2024-04-16 16:04:26

Kesinleşmiş Hapis Cezasına İtiraz

Kesinleşmiş hapis cezasına itiraz; sonradan CMK ya da TCK’ ya eklenen sanık lehine bir düzenlemenin olması, kararda ya da yargılamada bir usulsüzlüğün sonradan tespit edilmesi, CMK md. 311 uyarınca yargılamanın yenilenmesini gerektirecek yeni bir delilin vs. çıkması… gibi hallerde mümkündür. Kesinleşmiş hapis cezasının itiraz özellikle mükerrer hapis cezası olan hükümlü için cezanın tamamının yatmasını engellemek için infazın durdurulması için başvurulan son yoldur. Bu yolun kullanılması için ankara ceza avukatı ya da ankara avukat desteği almanızı tavsiye ederiz. Yatar hesaplama için ise  https://ankaraavukatlik.com/muddetname-ornegi-2023/ makalesinden yararlanabilirsiniz.

 Yargıtay 4. CD 2020/3684 E. - 2021/184 K. Sayılı ilamında : "..02/12/2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK'nın 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaşma hükümleri yeniden düzenlenmiş ve sanığa isnat edilen TCK'nın 106/1. maddesi kapsamındaki tehdit suçunun uzlaştırma kapsamında bulunduğu anlaşılmış olmakla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, uzlaştırma işlemi uygulanarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması, BOZMAYI gerektirmiş..." diyerek LEHE UYGULANABİLİK KURALINA DA ATIF YAPARAK SUÇ UZLAŞMAYA TABİ OLDUĞUNDA O HÜKÜM KESİNLEŞSE BİLE DOSYANIN TEKRAR DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ SALIK VERMİŞTİR. 

Hangi Hallerde Kesinleşmiş Ceza Bozulur?

 1. Sonradan Lehe Bir Hüküm Düzenlenmesi: Kesinleşmiş Mahkeme ilamının infazı; kesinleşme tarihinden sonra CMK’ da ya da TCK’ da lehinize hüküm düzenlenirse durur. Örneğin 2016 yılında birçok suç için uzlaştırma şartı getirilmiştir. Bu tarihten önce aldığınız cezalar infaz edilmiş olsa bile mükerrere esas olacağından lehe olan hüküm gereği sonradan yapılan başvuru ile infazın durdurulması, dosyanın uzlaştırmaya sevk edilmesi ve neticeten mükerrere esas olan bu hükmü iptal ederek 1. Ya da 2. Mükerrere özgü infazdan kaçma şansı mümkündür.

Uzlaşmaya Tabii Suçlar

 1. Basit Tehdit (02/12/2016)
 2. Basit Yaralama, Taksirle Yaralama
 3. Hakaret
 4. Konut Dokunulmazlığının İhlali
 5. Basit Hırsızlık (02/12/2016)
 6. Basit Dolandırıcılık (02/12/2016)
 7. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi
 8. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal
 9. Mala Zarar Verme
 10. Güveni Kötüye Kullanma
 11. Özel Hayatın Gizliliğini ihlal
 12. Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar.” (02/12/2016)
 13. Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler
 14. Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu)
 15. Türk Ticaret Kanununda Cezayı Gerektiren Fiiller

 

 1. Kesinleşen Mahkeme İlamının Usulsüz Tebliği ya da CMK ya aykırı teşekkül etmesi: Alınan ceza hükmü kesinleşse bile itiraz süresinin sanık huzurda olmamasına rağmen tefhim ile başlatılması, posta memurunun tebligatı usulsüz yapması, sanığa son söz hakkının sorulmaması vs gibi usulsüzlükler tespit edilmesi halinde infazın durdurulması için başvuru yapılması mümkündür. Bu yolla infazı durdurma tesis edilebilir ve mükerrere özgü infaz rejimine dayanak teşkil eden bu hükmü kaldırarak cezanın tamamını yatmaktan kaçınılabilir. Bütün bu yöntemler infaz durdurma için son çare olup mutlak suretle alanında avukat ankara ceza avukatı ya da ankara avukat yardımı alınmalıdır.
 2. Yeni Delil Ortaya Çıkması: CMK md. 311uyarınca hükümlü yargılamanın yenilenmesine karar verilirse hüküm infaz edilse dahi derhal durdurulmasına karar verilir. Bu nedenler şu şekilde sıralanmıştır.
 • Cezaya konu olan evrakın sahteliği anlaşılırsa
 • Tanığın yalan beyan verdiği ispat olunursa
 • Hükme katılmış hakimlerden birinin ceza mahkümiyetini gerektirecek şekilde kusur işlemişse
 • Sanığın beraatine ya da daha az cezayı almanı gerektirecek yeni deliller ortaya çıkmış ise…sanık hakkında yargılamanın yenilenmesine karar verilir ve infaz derhal durdurulur.

Kesinleşmiş Hapis Cezasına İtiraz Dilekçesi

Aşağıda paylaşılan dilekçe sadece örnek olması ve fikir vermesi için 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 55. Maddesi, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 9- 11 ve ilgili diğer maddeleri gereğince avukatlık reklam yasağı hükümlerini ihlal etmemek açısından yalnızca netice ve talep kısmı okuyucularımızla paylaşılacaktır.

 

ANKARA .. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’ NE

DOSYA NO : 2032/555 E. – 2032/986 K.

TALEPTE BULUNAN

HÜKÜMLÜ                      :

 

VEKİLİ                            : Av. Halil Kaan EMEKTAR

                                   1419. Sokak No:7/4 Balgat Çankaya Ankara

.

NETİCE VE TALEP   : Yukarıda açıklanan nedenlerle ceza infazının durdurulmasına, infazın durduğuna dair Ankara İnfaz savcılığına müzekkere yazılmasına ve dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verilmesini talep ederiz.19/03/2024

 

Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi (İnfaz Erteleme)

Her ne kadar bu yazımızın konusu kesinleşmiş  hapis cezasına itiraz ve infazının durdurulması yolu ile mükerrere esas kesinleşmiş dosyaların düşürülmesi olsa da infaz ertelemeden de konu ile alakalı olduğundan bahsedilmesi gerekmektedir.

İnfaz erteleme 5275 sayılı İnfaz Kanunun 17. Maddesinde sayılan hallerin gerçekleşmesi durumunda hükümlünün infaz savcılığına başvuru ise infazın 1 yıllığına ertelenmesi demektir. İnfaz erteleme usul açısından karışık bir sürece tabi olup ankara ceza avukatı ya da ankara avukat danışmanlık hizmeti almanız tavsiye edilir. Bu erteleme en fazla 2 kez uygulanabilir. İnfaz erteleme için gerekli şartlar şunlardır.

 1. Kasten işlenen suçlarda 3, taksirle işlenen suçlarda 5 yıl ve daha altı hapis cezası olmalı,
 2. Mükerrere özgü infaz rejimi uygulanmamış olmalı,
 3. Terör ve cinsel suçlardan olmamalı,
 4. Hükümlü çağrı üzerine kendi rızası ile süresinde infaz savcılığına başvurmalı,
Kesinleşmiş Cezanın İnfazı Durur mu?

Tarihi ne olursa olsun, lehe olan bir hüküm düzenlendiğinde (suçun sonradan uzlaştırmaya tabii olması vs) başvuru halinde infazın durdurulması mümkündür.

İnfazın Durdurulması Hangi Mahkemeden İstenir?

Karar veren mahkemeden infaz durdurma talep edilbilir

2. Mükerrer Dosyamda daha önceki infazlarımı silebilir miyim?

Böyle bir şey ceza sistemimizde mümkün olmasa da, önceki hükümler için şartları var ise infaz durdurma istenebilir.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277