Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Kiracının Tahliyesi

Kiracının Tahliyesi

2022-04-28 16:30:00

Kiracının Tahliyesi

Kiracının tahliyesi; kira bedelini ödemeyen kiracının tahliyesi için ev sahibinin başvuracağı yollardan birisi, tahliye talepli icra takibi başlatmak olacaktır. Önemle belirtmemiz gerekir ki; mülkün sahipleri, ödenmemiş kira borçları hakkında icra takibinde bulunurken aynı zamanda tahliye talebini de belirtmezse, sadece ve sadece kira bedelinin tarafına ödenmesini talep etmiş olacak, ileriye dönük olarak da tahliye talebine ilişkin  haklarını kaybetmiş olacaklardır. Bu sebeple kiraya verenlerin bu takibi tahliye talebinde bulunarak başlatmaları çok büyük önem arz etmektedir.

Tahliye talepli icra takibi, kiracının tahliyesi açısından tahliye davası ile kıyaslandığında çok daha hızlı ve pratik bir yöntemdir. Şöyle ki; Kiracının tahliyesi talepli icra takibi kapsamında borçluya gönderilen ödeme emrinde; borçlu ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra 7 gün içerisinde borca itiraz edebileceği, etmeyecek ise de 30 gün içinde kira bedelini ödemesi aksi takdirde tahliye edileceği ihtar edilir. Borçlu 7 gün içerisinde takibe itiraz etmez ancak 30 günlük süre içerisinde tüm takip masrafları da dahil olmak üzere borcunun tamamını öderse ilgili taşınmazdan tahliye edilemez.

Kiracı  30 günlük süre içinde tüm takip masrafları da dahil olmak üzeri tüm borcu ödemediği takdirde, 30 günlük sürenin sonunda kiracının tahliyesi için İcra Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açılır.

Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açılması

Kiracının tahliyesi bakımından diğer bir yol ise, Türk Borçlar Kanunu madde 315 uyarınca; kiracı muaccel olan kira bedelini  veya yan giderleri zamanında ödemez ise, konut ve çatılı iş yerleri için kiraya veren kiracıya  30 gün süre verip, bu süre içinde kira borcunu ödemez ise kira sözleşmesini feshedeceğini bildirebilir.

Temerrüt nedeniyle tahliye edilebilmesi için ise 1 ihtarnamenin gönderilmesi yeterli olacaktır. Kiracı ihtarnamenin kendisine gönderilmesinden itibaren kira borcunu 30 gün içerisinde ödemez ise kira döneminin sonu beklenilmeksizin temerrüt nedeniyle tahliye davası açılabilir. Dava sonuçlandığında hükmolunan tahliye kararı ise icra dairesi vasıtasıyla sonuçlandırılır.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin , 2018/3224E., 2018/5540 K. Sayılı kararı incelendiğinde temerrüt nedeniyle kiracının tahliyesine karar verilebilmesi için istenen kira bedelinin veya yan giderlerin muaccel (istenilebilir) olması ve verilen süre içerisinde yan gider ile kira bedelinin ödenmemiş olması durumunda kira sözleşmesinin fesih edilebileceğinin belirtilmiş olması gerekmektedir. İncelenen dosya kapsamında kiracıya gönderilmiş olan ihtarnamede kira bedelinin 30 gün içerisinde ödenmesi gerektiği ve aksi takdirde tahliye davası açılacağı belirtilmediğinden tahliye talebinin reddine karar verilmiştir. Anlaşılacağı üzere kiracıya süre verilmesi tek başına yeterli olmayıp bahse konu 30 günlük süre içerisinde borcun ödenmemiş olması halinde tahliye davası açılabileceği hususunun da ihtarnamede belirtilmesi gerekmektedir. Ev sahibi iseniz ve kiracınız kira borçlarını ödemiyorsa yukarıda bahsetmiş olduğumuz hukuki yollara başvurarak yaşamış olduğunuz mağduriyeti ortadan kaldırabilirsiniz. Hukuki yardım anlamında da bu konuda yetkin bir avukata başvurmanız siz değerli ev sahiplerinin yararına olacaktır

Halil Kaan EMEKTAR

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277