Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği

2024-04-05 16:38:58

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa çalışma ödeneği, işyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması durumlarında, belirli bir süreyi aşmamak kaydıyla sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Bu destek, ekonomik krizler, doğal afetler, COVİD-19 pandemisi ve benzeri durumlar gibi istisnai durumlar karşısında işçilere geçici bir mali destek sağlamayı amaçlar. Bu süreçte, çalışanlar en fazla üç aya kadar olan bir süre için kısa çalışma ödeneği alabilirler. Bu süreç, işletmelerin krizleri atlatması ve çalışanların işlerine geri dönmesi için bir geçiş süreci sağlar.

İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca, kısa çalışma uygulanan süreçte işçilerin iş sözleşmeleri askıda kalabilir veya kısmi süreli olarak devam edebilir. Bu süreçte, işverenlerin çalışanlara sunduğu iş süreleri ve ücretler azaltılabilir veya belirli bir süre için durdurulabilir. İşçiler, kısa çalışma ödeneği alırken, işverenleri tarafından belirlenen yeni çalışma düzenlemelerine uymak zorundadırlar. Bu düzenlemeler, geçici olarak azaltılmış veya durdurulmuş çalışma sürelerini, ücretleri ve diğer çalışma koşullarını içerebilir. Kısa çalışma dönemi sona erdiğinde, işçiler genellikle eski çalışma düzenlerine geri dönerler veya işverenleri tarafından belirlenen yeni koşullara uyum sağlarlar. Kısa çalışma ödeneği ve kısa çalışma bittikten sonra işe başlatmayan işveren hakkındaki sorularınız için ankara avukat ya da ankara iş hukuku avukatı hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Kısa Çalışma Ücretsiz İzin Mi Sayılır?

Kısa çalışma bazı yönler bakımından ücretiz izin uygulamasına benzese de aralarında işçinin rızasının aranması bakımından önemli bir fark bulunmaktadır. Ücretsiz izin için işçi ve işverenin karşılıklı rızası aranırken kısa çalışma için işverenin kısa çalışma uygulamasına geçilmesini gerekli görmesi yeterlidir. Bu nedenle kısa çalışma, ücretsiz izinin tabi olduğu düzenlemelere tabi değildir. Bu konuda detaylı bilgi ve hukuki destek için Ankara avukat veya Ankara iş hukuku avukatı danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye etmekteyiz.

Kısa Çalışma Süresi Kıdeme Esas Süreden Sayılır Mı?

Kısa çalışma, işyerlerinde çalışma saatlerinin en az 1/3 oranında azalması veya tamamen durması olarak iki farklı şekilde uygulanabilir. Çalışma saatlerinin azalması olarak uygulandığı durumda iş sözleşmesi devam ettiği için bu süre kıdemden sayılır.

Kısa çalışmanın işyerinde faaliyetlerin tamamen durdurulması şeklinde uygulandığı durumda çalışanların iş sözleşmelerinde askı hali söz konusudur.  Bu süreçte yani işçilerini sözleşmelerinin askıda olduğu dönemde bu süre işçinin kıdeminden sayılır.

Yani kısa çalışma süresi iki durumda da kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin hakkının belirlenmesinde göz önünde bulundurulur.

Yukarıda da bahsedildiği üzere kısa çalışma için işverenin gerekli görmesi yeterli olup işçinin rızasının alınması gerekmemektedir. Kısa çalışmayı ücretsiz izinden ayıran bu fark neticesinde Kanunda bir düzenleme olmamasına rağmen yüksek mahkemelerin yerleşik içtihatları ve öğretideki görüşün bu yönde olması ile COVİD-19 pandemisi dönemindeki kısa çalışma ücretsiz izinden farklı olarak çalışanların kıdem süresinin hesaplanmasına dahil edilmektedir. İşçilik alacaklarınızda hak kaybına uğramamanız için Ankara avukat veya Ankara iş hukuku avukatından hukuki destek almanızı önemle tavsiye ederiz.

Bu konuda Sakarya BAM, 11. HD., E. 2022/542 K. 2022/693 T. 23.3.2022 künyeli aşağıdaki kararı emsal teşkil etmektedir.

‘’Yargıtay 9. Ve 22. Hukuk Dairelerinin yerleşik kararlarına göre işçinin ücretsiz izinde bulunduğu sürelerde iş akdi askıdadır. Yargıtay 9 Hukuk Dairesi 09/11/2017 tarih 2016/2890 - 2017/17860 E.K Sayılı Kararında "...İşçinin 6 aylık kıdem hesabına deneme ve askıda kalan sürelerde da dahil edilir. Başka bir anlatımla bu hesapta fiili çalışma süreleri mutlak olarak aranmaz." şeklindeki kararı da dikkate alındığında 7244 sayılı kanun ile 4857 sayılı kanuna eklenen Geçici 10. Madde kapsamında tek taraflı izin uygulaması sonucunda kullandırılan ücretsiz izin süreleri 6 aylık kıdem süresi hesabında dikkate alınması gerektiği bu nedenle ilk derece mahkemesince yargılamaya devam edilerek davanın esası hakkında hüküm kurulması gerekirken dava şartı yokluğundan davanın reddine dair karar verilmesi hatalı olduğu anlaşılmakla oy birliğiyle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur…”

 

Yargıtay 9. HD. 2010/50993 E.- 2011/27305 K. Sayılı ilamında: "... Somut olayda, davacı işçinin 22.12.2008-18.06.2009 tarihleri arasında Yasa'ya uygun biçimde 5 ay 27 gün kısa çalışma yaptığı ve kısa çalışma süresinin çalışılmış sayılan süre kapsamında kıdemine eklenmesi gerektiği tartışmasızdır..." 

Kısa Çalışma Pandemide Hangi Günlerde Uygulandı?

Kısa çalışma, ülkemizde son olarak COVİD-19 pandemisinin başladığı dönemde, Mart 2020’de uygulanmaya başlanmıştır. 1 Temmuz 2021 itibari ile kontrollü normalleşmenin başlamasıyla sona ermiş, 29 Temmuz 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile son kez 7 Ağustos 2023’e kadar uzatılmıştır.

Pandemi Yasakları Sıralı Liste

Özellikle Pandemi zamanı kısa çalışma ödeneğinden yararlanan ve& veya Pandemi yasakları yüzünden işe gidemeyen işçiler lehine sonradan açılan iş davalarında kısıtlama süresince işe gidilmese dahi fazla mesai ücreti hesaplanmaktadır. Ancak Pandemi yasakları boyunca işe gidilmeyen sürenin Fazla mesai, UBGT, Hafta Tatili sürelerinden düşülmesi gerekmektedir. Sürelerin ve fazla mesainin mahsubu için bilirkişi raporuna itiraz esnasında mutlak suretle ankara avukat ya da ankara iş avukatı hizmetinden yararlanınız. Kısıtlamalara esas çalışılmayan ya da az çalışılan sürelerin tespiti için Pandemi yasakları sıralı liste aşağıdaki gibidir.

TARİH 

SAAT

YAŞ SINIRI

İSTİNA

3.Nis.20

 

1 OCAK 2000 VE ÜSTÜ DOĞUMLULARA GELDİ

 

5.Nis.20

 

1 OCAK 2000 VE ÜSTÜ 

18-20 YAŞ ARASI ÇALIŞANLAR

9.04.2020

 

 

 

11.04.2020

TÜM GÜN

 

 

12.04.2020

TÜM GÜN

 

 

17-26/04/2020

TÜM  GÜN

26 NİSAN DAHİL

 

1-3/ 05/2020

TÜM GÜN

3 MAYIS DAHİL

 

9-10 /05/2020

TÜM GÜN

 

 

16-19/05/2020

TÜM GÜN

 

 

30-31/05/2020

TÜM GÜN

31 MAYIS DAHİL

 

01/06/2020

 

0-18 yaş grubundakiler ise çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak

Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

3/06/2020

 

65+ sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

 

01/11/2020

 

YASAKLAR KISMİ OLARAK GERİ GELDİ

 

17/11/2020

 

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 - 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

 

21-22/11/2020

10:00 -20:00 arası 

 

 

28-29 KASIM 

10:00 -20:00 arası 

 

 

01 -04 ARALIK

21:00- 5:00 arası

 

 

5-6 ARALIK

21:00' den TÜM GÜN YASAK

 

 

07-11 ARALIK 

21:00- 5:00 arası

 

 

12-13 ARALIK

21:00' den TÜM GÜN YASAK

 

 

14-18 ARALIK

21:00- 5:00 arası

 

 

19-20 ARALIK

21:00' den TÜM GÜN YASAK

 

 

21-25 ARALIK

21:00- 5:00 arası

 

 

26-27 ARALIK

21:00' den TÜM GÜN YASAK

 

 

28-30 ARALIK

21:00- 5:00 arası

 

 

31 ARALIK

TÜM GÜN

 

 

01-03 OCAK

TÜM GÜN

 

 

4 OCAK

05:00' de BİTECEK

 

 

5-9 OCAK

21-05:00 ARASI

 

 

10 OCAK 2021

TÜM GÜN

 

 

11-16 OCAK

21-05:00 ARASI

 

 

17 OCAK

TÜM GÜN

 

 

18-23 OCAK

21-05:00 ARASI

 

 

24 OCAK

TÜM GÜN

 

 

25-30 OCAK

21-05:00 ARASI

 

 

31 OCAK

TÜM GÜN

 

 

01-06 ŞUBAT 2021 

21-05:00 ARASI

 

 

07 ŞUBAT 2021

TÜM GÜN

 

 

08-13 ŞUBAT 2021

21-05:00 ARASI

 

 

14 ŞUBAT 2021

TÜM PAZAR

 

 

15-20 ŞUBAT 2021

21-05:00 ARASI

 

 

21 ŞUBAT

TÜM PAZAR

 

 

22-27ŞUBAT 2021

21-05:00 ARASI

 

 

28 ŞUBAT 2021

TÜM PAZAR

 

 

1-6 MART 2021

21-05:00 ARASI

 

 

07 MART 2021

TÜM PAZAR

 

 

08-13 MART 2021

21-05:00 ARASI 

 

 

14 MART

TÜM PAZAR

 

 

15-20 MART 2021

21-05:00 ARASI

 

 

21 MART 2021

TÜM PAZAR

 

 

22-27 MART 2021

21-05:00 ARASI

 

 

28 MART 2021

TÜM PAZAR

 

 

29 MART-3 NİSAN 2021

21-05:00 ARASI

 

 

04 NİSAN 2021

TÜM PAZAR

 

 

05-10 NİSAN 2021

21-05:00 ARASI

 

 

11 NİSAN 2021

TÜM PAZAR

 

 

12-13 NİSAN 2021

21-05:00 ARASI 

 

 

14-16 NİSAN 2021

19-05:00 ARASI

 

 

17-18 NİSAN 2021

TÜM GÜN

 

 

19-23 NİSAN 2021

19-05:00 ARASI

 

 

24-25 NİSAN 2021

TÜM GÜN

 

 

26-28 NİSAN 2021

19-05:00 ARASI

 

 

29 NİSAN 2021

19:00'DAN SONRA BAŞLADI

 

 

30 NİSAN-16 MAYIS 2021

TÜM GÜN

 

 

17 MAYIS 2021

05:00DA BİTTİ 21:00'DA TEKRAR BAŞLADI

 

 

18-21 MAYIS 2021

21-05:00 ARASI

 

 

22-23 MAYIS 2021 

TÜM GÜN

 

 

24-28 MAYIS 2021

21-05:00 ARASI

 

 

29-30 MAYIS 2021 

TÜM GÜN

 

 

31 MAYIS-1 HAZİRAN 2021

21-05:00 ARASI

 

 

2-5 HAZİRAN 2021

22-05:00 ARASI

 

 

6 HAZİRAN 2021

TÜM GÜN

 

 

7-11 HAZİRAN 2021 

22-05:00 ARASI

 

 

12-13 HAZİRAN 2021

12 HAZİRAN 22:00'DAN 13 HAZİRAN TÜM GÜNE

 

 

14-18 HAZİRAN 2021

22-05:00 ARASI

 

 

19-20 HAZİRAN 2021

19 HAZİRAN 22:00'DAN 20 HAZİRAN TÜM GÜNE

 

 

21-26 HAZİRAN 2021

22-05:00 ARASI

 

 

27 HAZİRAN 2021

TÜM GÜN

 

 

28-30 HAZİRAN 2021

22-05:00 ARASI

 

 

1 TEMMUZ 2021

YASAKLAR KALDIRILDI.

 

 

Pandemi Zamanı Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlandığım Zaman Kıdemden Sayılır mı?

Evet sayılır

Kısa Çalışma Sonrası İşe Başlatmayan Patron Tazminat Öder mi?

Evet, bu haksız fesih olup işveren; işçinin hakettiği tüm işçilik alacaklarını öder

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277