Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Miras Kalan Malın Davasız Satışı

Miras Kalan Malın Davasız Satışı

2024-05-12 16:14:22

Miras Kalan Malın Davasız Satışı

Miras kalan malın davasız satışı miras taksim sözleşmesi varlığı halinde tüm tarafların tapuda hazır bulunması (başka bir kardeşini ya da bir avukatı satış için vekil tayin ederek) ve vergisel diğer şartların da yerine getirilmesi sonucu mirasçıların izale-i şuu davası açmadan taşınmazı herkesin razı olduğu kişiye ve bedele satmasına denir. Bu yol ile ortaklığın giderilmesi davasına gerek kalmamaktadır. Yukarıda da bahsedildiği gibi miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartı açısından yazılı olma şartı taşısa da rıza-i taksim yapılmadan tüm mirasçıların ortak iradesi ile taraflar muristen kalan malı satabilir. Paylaşma aşamasında bunu yazıya dökebilir. Miras kalan malı davasız paylaşmak için vergi dairesi, tapu, banka ve belediyelere arasında çok fazla bağıntılı işlem olması,  sürecin karışık ve tecrübe gerektirmesi dolayısı ile Ankara avukatlık bürosu ya da Ankara avukat danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.  Miras kalan malın davasız satışı için :

  1. Veraset ilamı
  2. Tüm mirasçıların tapuda hazır bulunması (bir diğer mirasçıya ya da Ankara avukat a satış için vekalet çıkararak da mümkündür)
  3. Belediyeden emlak ve diğer vergilerinin ödendiğine dair borcu yoktur yazısı
  4. Vergi dairesinden veraset& intikal vergisinin ödendiğine dair dekont- (borcu yoktur yazısı) gerekmektedir.

Miras Kalan Para Bankadan Nasıl Çekilir?

Miras kalan para veraset ilamı alınması, veraset ve intikal vergisinin ödenmesi ve tüm mirasçıların fiziken orda olması ya da bir diğer mirasçıya veya Ankara avukat a bunun için yetki vererek tek elden takip ettirmesi sonucu çekilebilir.

Veraset ve intikal vergisinin hangi tutar üzerinden hesaplanacağını bildirmek için önce bankalardan tek tek murisin ne kadar parası, altını vs olduğunun yazılı bilgisi alınmalı ve vergi dairesine bu yazıları ileterek o tutara göre hesaplama yaptırılmalıdır.

Miras Taksim Sözleşmesi

Miras taksim sözleşmesi, mirasçılar arasında mirasın nasıl paylaşılacağını belirledikleri istisna bir sözleşme türüdür. Bu sözleşme kural olarak yazılı şekilde yapılmalıdır. Bu durumun istisnası, mirasçıların murisin mal varlığını elden paylaşmış olmalarıdır. Yani öncesinde elden paylaşım yapıldığı müddetçe sözleşme sözlü olarak da yapılabilmektedir. Tüm mirasçılar olarak terekenin paylaşılması konusunda mutabık kalındı ise mutlak suretle Ankara avukatlık bürosu araştırıp ankara avukat miras avukatı hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

 

Mülkiyet elbirliği ve paylı mülkiyet olmak üzere ikiye ayrılır. Paylı mülkiyet maliklerin kendi başına mülk hakkında özgürce tasarruf edebileceği (muvazaa ve yasal ön alım hakkı hükümleri saklıdır) mülkiyet türüdür. Elbirliği ile mülkiyet: TMK’ daki istisna koruma halleri dışında hiçbir paydaşın satış, kiralama vs gibi tasarruflarda bulunamayacağı mülkiyet türüdür. Kural olarak miras yolu ile mülk iktisabı, elbirliği ile mülkiyete örnek olup tescilden önce kazanımdır. Çünkü ölüm gerçekleştiği anda aslında tereke iktisap edilmiş sayılır.

Miras Taksim Sözleşmesi Ne Zaman Yapılabilir?

Miras taksim sözleşmesi murisin sağlığında yapılamamaktadır. Eğer sözleşme murisin sağlığında yapılır ise ahlaka aykırı olması ve henüz doğmamış bir hakka ilişkin yapılmış olması gerekçeleri ile geçersiz sayılacaktır.

Bunun dışında miras paylaşma sözleşmeleri mirasın açılmasından (murisin ölümünden) başlayarak başkaca bir yolla paylaşım yapılana kadar geçen süre içerisinde açılabilmektedir.

Miras Taksim Sözleşmesi Şekil Şartı

Türk Medeni Kanunu’nun 676. Maddesine göre miras taksim(paylaşma) sözleşmesinin geçerli olabilmesi için tüm mirasçıların katılımı ile yazılı şekilde yapılması gerekmektedir. Sözleşmenin adi yazılı şekille yapılması yeterli olup noter huzurunda(resmi) yazılı şekilde yapılması aranmamaktadır. Ancak ispat kolaylığı açısından paylaşma sözleşmesinin Ankara avukatlık bürosunda, ankara miras avukatı ya da noter huzurunda yapılmasını tavsiye etmekteyiz.

Miras Taksim Sözleşmesi Geçerlilik Şartları

Miras taksim sözleşmesinin geçerli olabilmesi için;

  1. Öncelikle miras paylarının belli olması (veraset ilamı alınarak)
  2. Tüm mirasçıların sözleşmeye katılmış olması,
  3. Terekenin belirli olması (Aksi halde tereke tespiti davası açılmalıdır)
  4. Paylaşılan malların murisin malları olması ve bu malların halen mirasçıların elbirliğiyle mülkiyetine tabi olması gerekmektedir.

Taksim sözleşmesine mirasçıların biri bile katılmaz ise, paylaşılan malların biri bile murisin malı değil ise veya pay edilen mallar paylı mülkiyete tabi ise sözleşme geçersiz sayılmaktadır.

Ancak tüm bu aykırılıklara ve usulsüzlüklere rağmen Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre yapılan sözleşme uygulanmış ise yani pay edilen mallar sözleşmeye uygun bir şekilde mirasçılara intikal ettiyse sözleşme geçerli olabilmektedir.

 

 Taksim Sözleşmesi Örneği

Miras taksim sözleşmesi  örneği her somut olayın özelliğine göre değişmektedir. Bu nedenle tarafların bu sözleşmeyi matbu bir sözleşmenin üzerini doldurarak hazırlamaları yerine somut olayın özelliğine göre Ankara miras avukatı ya da ankara avukat hukuki yardım alarak düzenlemeleri gerekmekte ve tavsiye edilmektedir. Ayrıca 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 55. maddesi, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 9-11 ve ilgili diğer maddeleri gereği avukatlık reklam yasağı hükümlerini ihlal etmemek açısından sözleşme ve dava dilekçe örmeklerinin tam halinin paylaşılması uygun değildir.

Babamdan Kalan Malı Diğer Mirasçı Alabilir Mi?

Tüm tarafların bedelde anlaşması ya da açılacak ortaklığın giderilmesi davasında en yüksek peyi vermesi halinde mirasçı terekeyi iktisap edebilir.

Mirası 2 Mirasçı da Almak İsterse Ne Olur?

Bu durumda ortaklığın giderilmesi davası açılmalı ya da taşınmazlar tarım arazisi ise hala hazırda tarlayı aktif olarak ekip biçen mirasçı daha avantajlıdır.

Ehil Mirasçı Taşınmazı Hangi Değer Üzerinden Alır?

Toprak Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliğe göre Ehil Mirasçı, terekedeki malları "Tarımsal Değeri Üzerinden" alır. Ancak değer artışı için sonradan diğer mirasçıların dava açma hakkı saklıdır.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277