Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Müddetnameye İtiraz

Müddetnameye İtiraz

2024-06-04 14:16:54

Müddetnameye İtiraz

Müddetnameye itiraz; infaz savcılığı tarafından hazırlanan ve hükümlünün ne zaman hak ederek tahliye olacağını belirleyen evrakın süreler, indirim, denetimli serbestlik tarihi gibi hususlarda yanlış hazırlanması sebebiyle kararı veren mahkemeye yapılan itirazdır.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 98. Maddesinde :           

             “a) Mahkûmiyet hükmünün yorumunda duraksama olursa veya sonradan yürürlüğe giren kanun hükmünün Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekirse, hükmü veren mahkemeden,

b) Çektirilecek cezanın hesabında duraksama olursa ya da cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülürse, infaz hâkimliğinden duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için karar istenir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılan başvurular cezanın infazını ertelemez. Ancak, mahkeme veya infaz hâkimliği olayın özelliğine göre infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir.” denilmektedir. Buna göre hükümde verilen ceza ile kesinleştikten sonra dahi yapılacak itirazlar hükmü veren mahkemeye yapılacaktır. Bu konu ile alakalı “https// www.halilkaanemektar.av.tr/kesinleşmişhapiscezasınaitiraz”  isimli makalemizi okuyabilirsiniz.

 

Aynı maddenin b fırkasına göre cezanın hesabında duraksama ya da hata olduğu tespit edilirse müddetnameye itiraz mercii infaz hâkimliğidir. Mercii tayini başta olmak üzere, infaz durdurma, itiraz sebebi tespiti gibi infaz hukuku uzmanlığı gerektiren konularda ankara avukat ya da ankara infaz avukatı danışmanlık hizmeti almanızı öneririz

Müddetnameye İtiraz Süresi

Müddetnameye itiraz süresi 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanuna göre öğrenme tarihinden itibaren 15, her halükarda yapıldığı tarihten itibaren 30 gündür.  Ancak burada bir kanun boşluğu bulunmaktadır. Şöyle ki İnfaz Hâkimliği Kanunu doğrudan doğruya “Müddetnameye İtiraz” şeklinde bir süre öngörmemiş, Cumhuriyet savcısının infaza ilişkin verdiği kararlardan bahsedilmiştir. Bu kararlar disiplin, nakil gibi karar diye yorumlanabilir. Bu yüzden itiraz süresi geçse de alanında uzman ankara avukat ya da ankara ceza avukatı danışmanlık hizmeti alarak müddetname itirazı gerçekleştirebilirsiniz.

Yine Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2022/8130 E. sayılı kararı da müddetnameye itiraz için sürenin olmadığı ve her zaman itiraz edilebileceği yönündedir.

Müddetname İtiraz Gerekçeleri

Müddetname itiraz gerekçeleri hem TCK’ dan hem de infaz kanunundaki güncel değişikliklerden kaynaklanabilir. Hemen belirtmek gerekir ki Ceza Kanununda “lehe uygulanırlık” ilkesi, İnfaz Kanununda ise “Derhal ugulanırlık” ilkesi geçerlidir. Bu ilkelere göre müddetname itiraz gerekçeleri kısaca şu şekilde sıralanabilir:

  1. Hükümlü içerdeyken işlediği suç, suç olmaktan çıkarsa
  2. Hükümlünün suçu sonradan uzlaşmaya tabii olursa (infaz durdurma sebebi)
  3. Koşullu salıverilme süresi yanlış hesaplanırsa
  4. Denetim süresi yanlış hesaplanırsa (müddetnamede denetimli serbestlik diye ayrı bir bölüm yoktur)
  5. İçtima yanlış uygulanmışsa
  6. Mükerrer olmayan infaz, mükerrer olarak hesaplanmışsa
  7. İnfaz kanunundaki sonradan yapılan düzenleme ile koşullu salıverme süresi artırılırsa (bu durumda suç tarihi önemlidir)

Görüldüğü üzere müddetnameye itiraz gerekçeleri oldukça fazladır. Bu nedenle infaz hukukunu iyi bilen, güncel mevzuatı takip eden ankara ceza avukatı ya da ankara infaz avukatı danışmanlık hizmeti almanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Müddetnameye İtiraz Dilekçesi

Müddetnameye itiraz dilekçesi danışmanlık ücreti karşılığında alınan bir hizmet olup aşağıdaki dilekçe fikir vermesi açısından paylaşılacaktır. Kopyala yapıştır yapmayınız. Her dosyanın gerekçesi farklı olacağından itiraz hakkınızın zayi olmaması adına ankara ceza avukatı ya da ankara infaz avukatı desteği alınız.

ANKARA NÖBETÇİ İNFAZ HAKİMLİĞİ’ NE

 

İTİRAZ EDEN            :  AD- SOYAD- TC- CEZAEVİ ADI- KOĞUŞ

VEKİLİ                        :  Av. Halil Kaan EMEKTAR

CEZAEVİNE GİRİŞ  : 27/05/2024

KONU                         :  Müddetnameye itirazlarımızdan ibarettir.

  1. Müvekkil 04/08/2017 suç tarihli Hakaret suçlamasından ötürü Ankara … Asliye Ceza Mahkemesi sayılı kararı ile 6 AY hapis kararına çarptırılmıştır. Yine müvekkil 01/12/2020 tarihli dolandırıcılık suçu sebebi ile Ankara 25 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 YIL hapis cezasına çaptırılmıştır. Dosya 1. Mükerrer olup Ankara İnfaz Hakimliğinin sayılı kararı ile içtima hükümlerinin uygulanarak toplamda 3 YIL 6 AY hapis cezasının infazına karar verilmiştir.
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sayılı müddetname ile müvekkilin koşullu salıverilme tarihi 27/05/2026 olarak belirlenmiştir. 5275 sayılı İnfaz Kanununa getirilen düzenleme ile 2020 tarihinden önce işlenen suçlarda koşullu salıverilme süresi 3 yıla çıkarılmasına rağmen İnfaz savcılığınca yapılan düzenlemede bu husus göz artı edilmiştir.

NETİCE VE TALEP  : Yukarıda anlatılan ve resen nazara alınacak hususlar neticesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının … sayılı müddetnamesinin iptaline, karar verilinceye karar İNFAZIN DURDURULMASINA, yeni bir müddetname düzenlenmesine, sayın mahkeme aksi kanaatte ise hukuka aykırılıklar belirtilerek dosyanın İnfaz Savcılığına gönderilmesine, neticen müvekkilin denetimli serbetlik hükümleri de göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

 

İnfaz Hâkimliği Kararına İtiraz

İnfaz hâkimliği kararına itiraz CMK'nun 268. maddesi ve İnfaz Hâkimliği Kanunu'nun 6. maddesi gereğince hükümlü açısından kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren İnfaz Hâkimliğinin bulunduğu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ ne yapılır.

 

Müddetnameye İtiraz Nereye Yapılır?

Ceza Hükmü ile tereddüt varsa hükmü veren ceza mahkemesine, İnfazın Hesabı ya da sonrdan lehe gelen düzenleme ile ilgili itiraz İnfaz Hakimliği' ne yapılır

Müddetnameye İtiraz Süresi

İnfaz Hakimliği Kanununa göre 15 gündür. Ancak Yargıtay Müddetnameye İtiraz için süre olmadığı yönünde karar vermiştir.

Müddetnameye İtiraz için avukat tutmak zorunlu mu?

İnfaz Hukuku çok bilinmeyen, sürekli değişikliğe uğrayan bir mevzuat olduğundan profesyonel destek alınması elzemdir.

Müddetname itiraz vekalet ücreti

İnfaz Avukatı vekalet ücreti 2024 yılı AAÜT Ağır ceza mahkemesi vekalet ücreti ile denk olup ortalama 30.000 TL civarındadır

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277