Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Nitelikli Dolandırıcılık Suçu - Halil Kaan Emektar

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu - Halil Kaan Emektar

2022-06-07 17:39:22

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Nitelikli dolandırıcılık suçu TCK’ nın 158. Maddesinde sayılan, özel kast gerektiren ve kanunun fiilin çerçevesini çizerek ceza öngördüğü, ağır ceza mahkemesinde yargılama gerektiren bir suç tipidir. Bu suçu tanımlamak için dolandırıcılık suçunun unsurlarını irdelememiz gerekmektedir. Dolandırıcılık suçu başka bir makalede ayrıca ele alınacaktır.

 1. Dolandırıcılık Suçu Unsurları            :
 2. Hileli davranış (bu davranış alelade olmamalı, ortalama zekâda bir insanı kandırabilir nitelikte-iğfal kabiliyeti- olmalı)
 3. Maddi yarar
 4. Zarar
 5. Fiil ile zarar arasında bir bağlantının olması (illiyet bağı)
 6. Kast (bu suç taksirle işlenemez)

 

 1. Dolandırıcılık Suçu Cezası                 : Basit dolandırıcılık suçunun cezası 1 yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Görüldüğü gibi hile içeren, faile maddi veya hukuki bir menfaat sağlayan ve kanunda nitelikli dolandırıcılık suçu için sayılan hallere girmeyen davranışlar basit dolandırıcılık suçunu oluşturur. Bu suç tipinde savunma yaparken ankara ağır ceza avukatı marifeti ile danışmanlık hizmeti almanız önerilir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Unsurları

Bir fiilin nitelikli dolandırıcılık suçu oluşturabilmesi için hile ve parasal yararın yanında kanunda özel olarak sayılan unsurları da oluşturması gerekmektedir. Bu haller şöyle sıralanmıştır.

 1. Dini duyguların kötüye kullanılması şekliyle
 2. Kişinin içinde bulunduğu zor şartların kötüye kullanılması ile,
 3. Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanarak,
 4. Kamu kurumlarının, siyasi parti veya derneklerin verdiği nüfuzu kullanarak rn: kendini hakim ve savcı olarak tanıtarak)(ı. Fıkrası da bu madde ile hemen hemen aynı çerçeveyi taşıdığından o fıkraya yer verilmemiştir.)
 5. Kamuyu zarara uğratarak
 6. Bilişim sistemlerinin, banka ya da kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile,(Örn: iddia dolandırıcılığı, kredi kartı dolandırıcılığı)
 7. Basın yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanarak,
 8. Ticari faaliyet veya kooperatif faaliyetleri esnasında (Örn: şirket yöneticilerinin şirketten mal kaçırması vs)
 9. Serbest meslek faaliyeri sırasında kendilerine duyulan güveni kullanarak,
 10. Banka kurumlarınca tahsis edilen bir kredinin açılmasını sağlama vaadiyle,
 11. Sigorta bedelini almak vasıtası ile,

Nitelikli Dolandırıcılık Cezası

Nitelikli dolandırıcılık cezası 3-10 yıl arası hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Ancak işlenen suçun  e,f,j,k,l bentlerinden cezalandırılmasına karar verilmesi halinde verilecek hapis cezası 4 yıldan, adli para cezası ile elde edilen menfaatin iki katından az olamaz. Etkin bir savunma ile beraat kararı ya da maksimum indirim almak için ankara ağır ceza avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

Etkin Pişmanlık

 1. Kovuşturma Başlamadan Önce: Dolandırıcılık suçunda, fiil ve zarar meydan geldikten, yani suç tamamlandıktan sonra ancak soruşturma aşamasında iken, yani iddianamenin kabulünden önce mağdurun zararının tamamının karşılanması halinde verilecek cezasının 2/3  (üçte ikisine) kadar indirilir.
 2. Kovuşturma Aşamasında          : Zararın kovuşturma aşamasında, yani asliye ya da ağır ceza mahkemesinde yargılama görülmekte iken karşılanması halinde verilecek ceza yarısına kadar indirilir.
 3. Önemli NOT: Kısmi ödemelerde mağdurun rızası aranır. Bu yüzden zarar karşılanırken mağdur/ müşteki ile ankara ağır ceza avukatı vasıtası ile irtibat kurdurulması önem arz etmektedir.
   • DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HAL

Dolandırıcılığın bir alacağı tahsili için işlenmesi halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277