Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Ortaklığın Giderilmesi Davası Dilekçe Örneği

Ortaklığın Giderilmesi Davası Dilekçe Örneği

2022-08-29 01:05:03

Ortaklığın Giderilmesi Davası Dilekçe Örneği


ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                    : Ad Soyad T.C kimlik numarası

                                    Davacı Adres

VEKİLİ                     : Av. Halil Kaan EMEKTAR

Ziyabey Caddesi 1419. Sokak No:7/4 Çankaya/ANKARA                        (Tel:0532 341 42 77)

DAVALI                    : 1- Ad Soyad T.C kimlik numarası

                                    Davalı 1 Adres

                                    2- Ad Soyad T.C kimlik numarası

                                    Davalı 2 Adres

                                    3- Ad Soyad T.C kimlik numarası

                                    Davalı 3 Adres

(Tüm ortaklar davalı olarak eklenmelidir, davalı sayısı her somut olaya göre değişkenlik göstermektedir.)

KONU                       : Taşınmazdaki paydaşlığın ortaklığın giderilmesi davası ile giderilmesi talebimizden ibarettir.

Not: Mirasbırakanın vefatından sonra intikal işlemlerinin yapılıp yapılmadığı, mirasın bölünebilir olup olmadığı, mirasbırakanın el yazılı vasiyeti ya da terekenin içinde tek kalan eşin oturduğu evin olup olmadığı gibi hususlar oldukça önemlidir. Lütfen dava açmadan önce Ankara avukat hizmeti yardımı alınız.

AÇIKLAMALAR     :

  1. Müvekkil xxxx, muris yyyyy’nin yasal mirasçısı olup, mirasla intikal eden …. İli, …. İlçesi, …. Mahallesi, …. Parsel, … metrekare olan Arsa statüsündeki taşınmaz üzerinde ….. paya sahip bulunmaktadır.
  2. Türk Medeni Kanunu’nun 642. Maddesi uyarınca mirasçılardan her birinin mahkeme aracılığıyla paylaşmayı isteme yetkisi bulunmaktadır. Müvekkilin aktif olarak dava husumeti bulunmakta olup, ortaklığın giderilmesi davası açmada yetkilidir.
  3. Davalılar ve müvekkil yukarıda bilgileri yazılı taşınmazın paylaşılması konusunda herhangi bir anlaşmaya varamadıkları için iş bu ortaklığın  giderilmesi davasını açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. ( Burada somut olaya ilişkin anlatım yapılacak olup, davaya konu taşınmazda fiili taksimin mümkün olup olmadığı veya satış yoluyla paylaştırma talebinizi içermelidir.Her somut olaya ilişkin hukuki gerekçeler farklılık teşkil arz edeceğinden dolayı Ankara miras avukatı danışmanlığı almanız sizlere fayda sağlayacaktır.)

HUKUKİ NEDENLER        : TMK, HMK ve ilgili tüm yasal mevzuat.

DELİLLER                           : Tapu Kayıtları, Keşif, Tanık ve Bilirkişi İncelemesi vs. tüm yasal ikamesi mümkün deliller.

NETİCE VE TALEP            : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve sayın mahkemenizce resen tespit edilecek sair hususlar neticesinde;

  1. Yukarıda bilgileri yazılı olan ……. taşınmazdaki paydaşlığın satış yoluyla giderilmesine,
  2. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. 21.08.2022

Davacı Vekili

Av. Halil Kaan EMEKTAR

EKLER          :

Ek1: Veraset İlamı (sulh hukuk mahkemesinden ya da noterden alınabilir.)

Ek2: ilgili belge ve deliller

Ek3: ilgili belge ve deliller

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Türk Hukukunda genel kural olarak avukatla temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak ortaklığın giderilmesi davası ve dava sonrası satış evresinin çetrefilli ve uzun bir süreç olmasından ötürü Ankara Avukat yardımı ile davayı takip etmenizi tavsiye ederiz.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Ortaklığın giderilmesi davası ortalama olarak 1 yıl gibi bir sürede karara çıkmaktadır. Tüm taraflara dava dilekçesinin tebliğ edilmesi zorunludur. Mahkeme tarafından bilirkişi eşliğinde keşif yapılır ve “kıymet takdir raporu” hazırlanır. Bu raporun da taraflara tebliğ edilmesi zorunlu olup itiraz için 15 günlük süre verilir. Taraf sayısının fazlalığına göre davanın süresi değişebilmektedir. Kesinleşme ve taşınmazların icra müdürlüğünde satılması süreci ile birlikte ortalama 2- 2.5 yıl gibi bir süre geçmektedir.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277