Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası

2022-08-22 17:22:30

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davası, bir diğer adıyla da izale-i şuyu davası olarak bilinmektedir. Ortaklığın giderilmesi davası, paylı mülkiyetle ya da elbirliğiyle mülkiyetine tabi olarak sahip olunan taşınır veya taşınmaz mallar üzerindeki ortaklar arasındaki paydaşlığın giderilmesi amacıyla açılan bir dava türüdür. Otaklığın giderilmesi davası ile amaçlanan kişisel mülkiyete geçişi sağlamaktır. Paydaşlardan her birinin ortaklığın giderilmesi davası açma hakkı bulunmaktadır. Paydaşların illa ki bir araya gelmek suretiyle bu davayı açmalarına gerek yoktur. Ancak burada önemle belirtmek gerekir ki; ortaklığın giderilmesini isteyerek ortaklığın giderilmesi davasını açan ortak, bu davayı diğer tüm paydaşlara karşı açmak zorundadır. Ortaklığın giderilmesini isteyen davacı haricindeki bütün paydaşların bu davada davalı olarak bulunması bir zorunluluk teşkil etmektedir. Yani, ortaklığın giderilmesi davasında paydaşlar arasında zorunlu bir dava arkadaşlığı bulunmaktadır. Ortaklığın giderilmesi amacıyla dava açmış bulunan davacı, bu davadan vaz geçmiş(davadan feragatte bulunmuş) olsa dahi hakim davalılara ‘’bu davaya devam etmek isteyip istemediklerini’’ sormaktadır. Bir tane ortak bile davaya devam etmek isterse ortaklığın giderilmesi davası mahkeme tarafından sürdürülecektir.

Ortaklığın giderilmesi aynen taksim veya satış sureti ile ortaklığın giderilmesi olarak 2 yöntemle gerçekleştirilmektedir. Bunlara değinmemiz gerekirse;

"Aynen Taksim" Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Usulü

Türk Medeni Kanunu madde 699 uyarınca; paydaşların malın bölüşümü konusunda mutabakata varamadıkları hallerde paydaşlardan birinin talebi üzerine ilgili malın aynen bölünmesine, eğer bölünme neticesinde değerler arasında eşitlik kurulamamışsa bu durumun da eksik değerdeki parçaya para eklenmek suretiyle karar verileceğini hüküm altına almıştır. Ortaklığın giderilmesi davalarında esas olarak öncelikli amaç ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesidir. Örnekle açıklamak gerekirse: 3 farklı tarla ve 3 mirasçı bulunuyor ise her bir mirasçıya 1 tarla verilerek yapılan paylaşım aynen taksimdir. Tam da bu sebeple paydaşlardan herhangi birinin ortaklığın aynen taksim yoluyla giderilmesini talep etmesi ve ilgili taşınmazın da aynen bölünmesinin mümkün olması halinde, hakim öncelikli olarak aynen taksimin şartlarını araştırır. Aynen taksimin mümkün olması halinde taşınmazın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilmesi gerekecektir. Eğer kat mülkiyeti kurulmasına imkan bulunan bir mal söz konusuysa hakim satış sureti ile ortaklığın giderilmesi kararı veremeyecektir. Dava sürecinde kendinizi Ankara miras avukatı vasıtasıyla temsil ettirerek hak ve menfaat kayıpları yaşamanın önüne geçebilirsiniz.

"Satış Suretiyle" ortaklığın giderilmesi usulü

Taşınmaz veya taşınır nitelikte olan malın icra marifetiyle satışı yapıldıktan sonra elde edilen bedelin ortaklara pay edilmesi işlemidir. Eğer taşınmazın aynen taksimi mümkün değilse ya da taraflardan herhangi birisinin aynen taksim talebi bulunmuyorsa satış suretiyle ortaklık giderilecektir. Burada yapılacak bu satış işlemi, icra dairesi veya satış memurluğu vasıtasıyla gerçekleşir. Açık artırma ya da pazarlık usulü ile bu satış gerçekleştirilebilir. Ancak dikkat edilmesi gerekir ki; taraflar, bu satış işleminin sadece kendi aralarında gerçekleşmesinde ortak bir mutabakata varmışlarsa satış sadece ve sadece ortaklar arasında gerçekleşir. Eğer aralarında böyle bir mutabakat yapılamamış ise satış işlemi halka açık yapılır ve ortaklardan dışında birine de satış olabilir. Satış işlemi neticesinde mağduriyet yaşanmaması için Ankara miras avukatı siz değerli okuyuculara yazılı veya sözlü olarak danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Paydaşlardan birinin ölmesi halinde ne yapılmaktadır?

Paydaşlardan birini ölümü halinde ne yapılması gerekeceği halk arasında oldukça merak edilen bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Paydaşlardan biri ölüm hali ortaya çıkmış ise ortaklığın giderilmesi davasına ölen paydaşın tüm mirasçılarının dahil edilmesi gerekecektir. Ortaklığın giderilmesi davalarında davacı ya da davalı taraf olunması farketmeksizin Ankara miras avukatı hukuki desteği almanız oldukça önem arz etmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme: ilgili taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olmakla birlikte görevli mahkeme: Sulh hukuk mahkemeleri olarak karşımıza çıkmaktadır.  Örnek üzerinden açıklamak gerekirse; ortaklığın giderilmesi davasına konu olan taşınmazımız Ankara Gölbaşı’nda bulunuyor ise yetkili ve görevli mahkememiz Gölbaşı Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır.

Ortaklığın giderilmesi Davası Harç

Ortaklığın giderilmesi davası açmaya karar veren paydaşı maktu harç ve giderler karşılayacaktır. Ancak dava neticesinde davacı tarafından ödenen mahkeme harç ve giderleri ile avukatlık ücreti payları oranında olmak koşuluyla her bir paydaşın sorumluluğu bulunacaktır. Burada anlaşılması gereken husus açıkça şudur: ortaklığın giderilmesi davası sonucunda kazanan ya da kaybeden diye bir kavram olmamaktadır. Davaya taraf olan herkes bu dava neticesinden aynı şekilde etkilenecektir. Ortaklığın giderilmesi davası birtakım usul kurallarına tabi olup, davanın usulden reddedilmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalınmaması açısından Ankara miras avukatı ya da ankara avukat danışmanlığı almanızda fayda vardır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer

Ortaklığın giderilmesi davasının ne kadar sürdüğüne ilişkin net bir süre tahmininde bulunmak oldukça zordur. Ortaklığın giderilmesi davasındaki taraf sayısı, ortakların adreslerinin ulaşılabilirliği, mahkeme tarafından çıkarılan tebligatların ulaşıp ulaşmadığı, davayı bir vekil ile takip edip ettirmedikleri, ortaklardan bir veya birkaçının yurtdışında ikamet etmeleri, satış istenilip istenmediği gibi hususlar dava sürecini de etkilemektedir. Her somut olayın kendi içerisinde değerlendirmesi yapılmadan davanın ne kadar süreceğini kesin olarak tahmin etmek zor olsa da ortaklığın giderilmesi davaları yaklaşık olarak 12-15 ay gibi sürelerde sonuçlanmaktadır. Somut olaya göre davanın ne kadar bir sürede neticelenebileceği hakkında bilgi almak için Ankara miras avukatı ya daa ankara avukat yardımı alabilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Masrafları

Ortaklığın giderilmesi davasında dava masrafları; ilk aşamada davayı açan davacı tarafından karşılanmakta olup, bu masrafların içerisine bilirkişi ücreti, keşif ücreti, posta tebligat ücretleri, peşin harç vs. gibi masraf kalemleri girmektedir. Davayı açan davacı paydaş fazla miktarda ücret ödemiş ise dava sonucunda bu fazladan yapılan giderlerini diğer paydaşlardan alabilecektir.  Net rakamlar alabilmek için Ankara miras avukatı na danışmanız önemle tavsiye dilmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Engellenir?

Ortaklığın giderilmesi davasının engellenmesinin en etkili yolu davacının ve davalıların yani paydaşların ortak rızaları ile bir mutabakata varmaları halidir. Ancak dikkat edilmesi gerekir ki; anlaşma yapacağız derken paydaşların birbirlerine karşı tehdit ve hakaretlerde bulunması suç teşkil edecektir. Ayrıca TMK698 madde uyarınca ortaklar aralarında yapacakları bir anlaşma ile en fazla 10 yıllık süreye tabi olmak üzere ortaklığın giderilmesini talep edebilme hakkı sınırlanabilecektir. Ortak bir noktanın belirlenmesi açısından Ankara miras avukatı ya da ankara avukat siz değerli paydaşlara hukuki olarak en doğru uzlaşma zeminini hazırlayacaktır. Veraset ilamının nasıl alındığına, mirasın nasıl reddedildiğine ve tenkis davasına ilişkin makalelerimizi de aşağıdaki ilgili linklere tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.

  1.  https://halilkaanemektar.av.tr/makale/tenkis-davasi-ankara
  2. https://halilkaanemektar.av.tr/makale/mirasin-reddi
  3. https://halilkaanemektar.av.tr/makale/veraset-ilami-mirascilik-belgesi
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Nedir?

Görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi, Yetkili Mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi ya da davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Masrafları

Ortaklığın giderilmesi davası açılış masrafları bilirkişi ücreti de dahil olmak üzere 2022 yılı için ortalama 928,30 TL dir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer

Mahkemenin iş yoğunluğuna göre 12-15 ay arasında bir sürede, bu tip davalar sonuçlanmaktadır.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277