Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Bilgilendirme

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Bilgilendirme

2022-07-16 23:15:29

Resmi belgede sahtecilik suçu TCK’ nın 204. Maddesinde sayılan ve kanunlarda seçimlik hareketlerin öngörüldüğü, yalnızca kasten işlenebilen bir suçtur. Çünkü suç ancak özel ve icrai bir niyetle işlenebilir. Bu suçu işlemek için 3 adet fiil öngörülmüştür. Ankara ceza avukatı aracılığı ile destek ve danışmanlık alarak ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

 1. Bir sahte belgeyi sıfırdan üretmek
 2. Gerçek bir belgenin değiştirilmesi (iğfal kabiliyeti yani aldatma gücüne haiz olmalı)
 3. Sahte bir belgenin kullanılması

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

 1. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Unsurları:

 

    1. Fiil (resmi belgenin herhangi bir kamu görevlisi tarafından hazırlanacak nitelikte olması aranır. İstinasları TCK md. 210 da sayılmıştır.)
    2. Zarar (bu suçla korunan menfaat doğrudan doğruya kamu yararı ve güvenilirliğidir. Dolayısı ile bu suçun mağduru devlettir.)
    3. İlliyet bağı

 

 1. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Cezası:

 

   1. Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, değiştiren veya kullanan kişi, 2-5 yıl arası hapis cezası ile cezalandırılır
   2. Bu suçu işleyen bir kamu görevlisi ise ve görevi gereği suçun faili olmuşsa 3-8 yıl arası hapis cezası alır.
   3. Maaş bordrosu, SGK ya da vergi memurlarının teftiş tutanakları…. Gibi sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde verilecek ceza 1/2 oranında arttırılır. Etkin bir savunma ile beraat kararı ya da maksimum indirim almak için ankara ceza avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

 

 1. Daha Az Cezayı gerektiren Hal:

 

Resmi belgede sahtecilik suçu; bir hukuki ilişkiyi ispat, bir hukuki alacağın tahsili ya da gerçek bir durumun belgelenmesi için işlenmesi halinde verilecek ceza 1/2 oranında indirilir.

               

 1. RESMİ BELGE NİTELİĞİNDEKİ ÖZEL EVRAKLAR

 

 1. Her ne kadar kanunun yaptığı tanıma göre özel belge olarak sayılsalar da, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi (çek, senet, poliçe), emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetnameyi sahte olarak düzenleyen, aldatıcı olarak değiştiren ya da kullanan kişi de resmi belgede sahtecilik suçu işlemiş olur.
 2. ÖRN: Özellikle şirket yetkililerinin imzaladıkları “çek” de yalan yere imzaya itiraz etmesi, ya da imzanın sahte imza atması
 3. ÖRN: Aynı şekilde senet üzerindeki imzanın başkası adına sahte olarak atılması halinde faili, resmi belgede sahtecilik suçuna göre ceza almaktadır.

 

 

 1. SIK GÖRÜLEN ÖRNEK SUÇ TİPLERİ

 

   • Sahte plaka düzenlemek, plakayı okunmayacak halde tahrif etmek ya da değiştirmek
   • Sahte tutanak düzenlemek, değiştirmek
   • Çek ya da senede sahte imza atmak, ya da bu evrakları sahte olarak düzenleyip maddi menfaat elde etmek,
   • Sahte kimlik düzenlemek, kullanmak, kendine benzeyen kardeşinin kimliğini kullanmak,

 

 1. SUÇUN ALDATICILIK KABİLİYETİNİN OLMASI

 

Resmi belgede sahtecilik suçundan failin cezalandırılabilmesi için fiilin “iğfal kabiliyetinin” olması gerekmektedir. Yani suçun, ortalama zekâdaki bir insanı kandırabilecek derecede yoğunlukta ve aldatıcılıkta işlenmesi gerekmektedir.

 

Örneğin boş dikdörtgen bir kâğıda el yazısı ile bir şirketin kaşesini basıp bir şahıs lehine belirli bir meblağda “çek” vermek ve mağdurun bunu kabul etmesi resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturmaz. Çünkü boş bir kağıt üstüne çek düzenlemenin mağduru kandırma vasfı mevcut değildir. Bu ve bunu gibi savunma argümanlarını, emsal Yargıtay kararında bahsi geçen beraat ihtimallerini değerlendirmeniz için Ankara avukat marifeti ile kendinizi temsil etmeniz gerekmektedir.

 

Halil Kaan EMEKTAR

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277