Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Sabıka Kaydı Nasıl Silinir?

Sabıka Kaydı Nasıl Silinir?

2023-04-09 14:29:18

Sabıka Kaydı Nasıl Silinir? 

Sabıka kaydı nasıl silinir? 5232 sayılı Adli Sicil Kanunu’ nun 9. maddesi uyarınca Cezanın infazının tamamlanması, ceza infaz edilmese bile zamanaşımının dolması, genel af, ölüm gibi sebeplerin varlığı halinde Adli Sicil Genel Müdürlüğü’ ne yapılacak bir başvuru ile sabıka (adli sicil) kaydı silinir. Silin adli sicil kaydı, arşiv kaydına alınır ve devletin kayıtlarında durmaya devam eder. Sabıka kaydını sildirmek ve süreci hızlandırmak için mutlak suretle ankara avukat danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.  

Adli Sicile Kaydında Neler Bulunur? 

Adli Sicil Kaydında Neler Bulunur? : Sabıka kaydına kaydedilecek bilgiler aynı kanunun 4. maddesinde sayılır. Bunlar :  

  1. Hapis Cezası Kararı 

  1. Hapis Cezasının Ertelenmesi Kararı (Denetim süresi, iyi hal sonucu cezasının infaz edilmiş sayılması) 

  1. Adli Para Cezasına İlişkin Ayrıntılar 

  1. Kısa süreli hapis cezası ya da Seçenek Yaptırımlara ilişkin kararlar 

Sabıka Kaydı Sildirme Dilekçesi 

Sabıka kaydı sildirme dilekçesi Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ ne verilmektedir. Müdürlük Ankara’ dadır. Bu nedenle ankara avukat danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. 

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ ne 

BAŞVURUCU         : ad- soyad- tc- adres 

VEKİLİ                     : Av. Halil Kaan EMEKTAR 

KONU                      : Adli sicil kaydı sildirme talep dilekçesinden ibarettir.  

AÇIKLAMALAR :  

  1. Müvekkil 2/4/2021 tarihinde …... Asli Ceza Mahkemesi 2021/442E., 2022/984 Karar sayılı ilamı ile hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası almıştır.(Ek:1 mahkeme ilamı) Karar kesinleşmiş ve 9.9.2022 tarihinde infazı tamamlanmıştır. (Ek:2 cezanın infaz edildiğine dair infaz/ denetimli serbestlik fişi) 

  2. Müvekkil cezanın infazından sonra işe girmek istemiş, ancak sabıka kaydı olduğundan bu durum kendisine sıkıntı oluşturmuştur. Sabıkasında yukarıda belirtilen suç dışında herhangi bir suç ya da seçenek yaptırım bulunmayan müvekkilin bu kaydının da silinmesi hayati öneme sahiptir. Anayasamıza göre de vatandaşların “unutulma hakkı” mevcuttur. Herkes hata yapabilir ancak infaz sistemimizin temel ilkesi vatandaşları ıslah etmektir.  

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen dikkate alınacak sebeplerden dolayı müvekkilin adli sicil (sabıka) kaydının 5232 sayılı kanun md.9 uyarınca silinmesine karar verilmesini talep ederim. 

 

 

Hükmün Geri Bırakılması Sicile İşler Mi? 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması CMK madde 231 de sayılan hallerde kişinin 2 yıl ve altı ceza alması sonucu belirli şartların altında hakimin sanığa verdiği ceza hükmü olup bu hüküm infaz edilmemek üzere geri bırakır. Sanık; 5 yıl içinde kasıtlı bir suç işlemez ise bu hüküm düşer.  

5232 sayılı Adli Sicil Kanunun 6. maddesinde HAGB kararlarının sicile kaydedilmeyeceği, yalnızca hakim ve savcıların istemesi halinde görebileceği belirtilmektedir. Ek olarak HAGB kararı memur olmaya da engel teşkil etmemektedir. 

 

Sabıka Kaydı Ne Zaman Silinir? 

Sabıka kaydı ne zaman silinir sorusu müvekkillerimiz tarafından sıklıkça sorulsa da, cezanın infazı ya da diğer şartların tamamlanması akabinde kuruma başvuru gereklidir. Başvurudan sonra 6-7 ay gibi bir süre sonunda sabıka kaydı silinmektedir. Sürecin hızlanması için ankara avukat danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.  

Adli Sicil Kaydı Nereden Alınır?

Sabıka (Adli Sicil) Kaydı, Adliyelerden, Kaymakamlıklardan ve E- Devletten Alınabilir

Sabıka Kaydı Sildirme Başvurusu Nereye Yapılır

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü' ne

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277