Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Şantaj Suçu

Şantaj Suçu

2023-10-16 18:07:36

Şantaj Suçu

Şantaj suçu en temel ifade ile birini bir şey yapma ya da yapmamaya zorunda bırakmak demektir. Şantaj esas itibari ile tehdit suçunun başka bir versiyonudur. Bir şeyi yapmaya zorlamak için mağdurun fotoğraflarını paylaşmanıza gerek yoktur. Paylaşacağım diye tehditte bulunarak mağduru zorunda bırakmak da bu suçun oluşması için yeterlidir. Cebir ile karıştırılmamalıdır. Kişiyi zorunda bırakmak ve cebir kullandırarak yaptırmak iki farklı suç tipini ihtiva eder.

Şantaj Suçu Tck

Şantaj Suçu Tck md. 107’ de “Hürriyete karşı suçlar” faslında öngörülmektedir. Seçimlik hareketli bir suçtur. Şantaj Suçu Tck 107/1. Fıkrada bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya zorunlu kılmak suçun maddi unsuru iken, Şantaj Suçu Tck 107/2. Fıkrada yarar sağlamak maksadı ile mağdurun şeref ve haysiyetini tehdit etmek fiilin kendisini oluşturur. Şantaj suçu Tck da birçok suç tipi ile karıştırıldığından (Örn: suçu bildirmeme, tehdit vs..) bu suç ile yargılanan kişilerin ankara ceza avukatı ya da ankara avukat danışmanlık hizmeti almasını tavsiye ederiz.

Şantaj Suçu Cezası

Şantaj Suçu Cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis (1-3 yıl hapis)  ve beşbin güne kadar adlî para cezasıdır. Şantaj suçu takibi şikayete bağlı bir suç olmayın kamu hukukunu ilgilendirir. Suçu mağdur şikayetçi olarak değil ihbar eden sıfatı ile bildirir. Şantaj Suçu Cezası vasfı ve mahiyeti ile karşılaşmamak için ankara ceza avukatı ya da ankara avukat hizmeti almanızı öneririz.

Şantaj Suçu Beraat Yargıtay Kararı

Şantaj Suçu Beraat Yargıtay Kararı; suçun mahiyeti itibari ile birden fazla suça benzemesi sebebi ile oldukça fazla şekilde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin:

Yargıtay 12. CD 2019/13234 E.- 2023/1986 K. :”…. Mağdurun sanığın telefon konuşması sırasında kendisi ile yatması karşılığında sanıkta bulunan mağdura ait eşyaların verileceğine yönelik soyut beyanı dışında sanığın şantaj suçundan cezalandırılmasına yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşılmakla sanık hakkında beraate karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde 5237 sayılı Kanun'un 107 nci maddesin temel cezanın hapis ve adli para cezası birlikte düzenlenmesine rağmen temel cezanın adli para cezası olarak belirlenmesi suretiyle mahkumiyete karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur…”

 

Yargıtay 12. CD 2019/2955 E.- 2019/7740 K. : “..Sanık ...'in, mağdur ...'e ait özel görüntüleri ifşa etme eylemini, mağdurun resmi nikahlı eşi ile gayrimeşru ilişki yaşaması şeklindeki aile birliğine yönelen haksız saldırıdan dolayı haksız tahrik altında gerçekleştirdiği kabul edilerek, sanık hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan hükmedilen cezada TCK'nın 29. maddesi gereğince indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,”

 

Yargıtay 12. CD 2015/10388 E.- 2017/1556 K. :Mağdurun babasının, ikinci eşinin ilk evliliğinden olan çocuklarını istememesi nedeniyle ilk eşi ve çocuklarıyla beraber yaşamaya başladığını belirterek boşanma davası açtığı ve bu davaya ilişkin yerel mahkemece verilen boşanma kararının temyiz edildiği süreçte sanıkla mağdurun üvey annesinin görüşmüş olmalarına ve tarafların birlikte hareket ederek mağduru tuzağa düşüreceklerini gösteren görüşme içeriklerine göre; öncelikli amacı mağdurla buluşmak olan sanığın, mağdurun üvey annesine, mağdurla bir araya gelebileceği uygun ortamı sağladığı takdirde mağdura şantaj yapıp, mağdurdan intikam alabileceklerini ifade ettiği, mağdura kuracakları tuzağın planını yaptıkları aşamada mağdurun gıyabında söylediği ve mağdura yönelik şantaj olarak kabul edilen sözleri, mağdurun üvey annesine, mağdura iletmesi kastıyla ya da mağdura ileteceğini bilerek söylemediği anlaşılmakla, sanık hakkında tehdit suçunun özel bir görünüm şekli olan TCK'nın 107/2. maddesindeki şantaj suçunun unsurlarının somut olayda gerçekleşmemesinden dolayı beraat kararı verilmesi gerekirken” şeklinde karar vermiştir.  Bu kararlara göre suçun sabit olmaması, şantaj kastının olup olmaması, suçun vasıf ve mahiyetinin başka bir suçun tanımına girmesi sebebi ile beraat kararı alınabilmektedir. Şantaj Suçu beraat Yargıtay kararı için alanında uzman ankara ceza avukatı ya da ankara avukat danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

 

Asliye Ceza Avukat Ücreti 2024

Vekalet ücretinde tavan miktarı avukat ile anlaşmanıza göre değişmekle birlikte, asgari tutar 2024 senesi için 17.400 TL' dir

Şantaj Suçu Cezası Kaç Yıl?

Şantaj Suçu Cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis (1-3 yıl hapis)  ve beşbin güne kadar adlî para cezasıdır.

Ağır Ceza Avukat Tutmak Zorunlu Mu?

Ceza muhakemesi kanununa göre avukatla temsil zorunluluğu olmamasına rağmen, savunma hazırlama ve değerlendirme konusunda alanında uzman ankara ceza avukatından hizmet almak hayati öneme sahiptir

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277