Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Sicil İptal Davası

Sicil İptal Davası

2023-08-16 14:52:27

Sicil iptal davası, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Jandarma personelleri tarafından sıklıkla açılan bir dava türüdür. Sicil; askeri kurumlarda yükselme, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme, kurs, muvazzaflığa geçiş gibi durumlarda göz önüne alınan temel kriterlerdendir. Aynı zamanda, sicil notunun istikrarlı bir şekilde düşük olması meslekten çıkarmayla sonuçlanabilen süreçlere neden olabilmektedir.

Sicil notunun tam bir tarafsızlık, içinde, objektif ölçüt ve kriterlere uygun olarak verilmesi esastır. Sicil notunun objektif olmadığı, verilen notun sicil safahatına aykırı olduğu, olumsuz kanaatlerin gerekçeli bir şekilde ortaya konmadığı kanaatinde olan TSK ve Jandarma personelleri sicil iptal davası yoluyla düşük verilen sicillerini yargı yoluyla iptal ettirme hakkına sahiptir.

Sicil İptal Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Sicil iptal davası, esasında idarenin sicil düzenleme işlemine ilişkin bir dava olduğundan İdare Mahkemelerinde açılmaktadır. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre; kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Sicil İptal Davası Zamanaşımı

            İdari davalar, yapılan işlemin tebliğinden itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. Ancak, sicil notları gizlilik derecesine sahip bilgi ve belgelerden olduğundan personele tebliğ edilmemektedir. Dolayısıyla, tebliğ işlemi olmadan Sicil İptal Davası açma süresi de başlamayacaktır. Ancak hak kaybı yaşamamak adına, sicil notunun düşük verildiğinin öğrenilmesinden itibaren ivedilikle Sicil İptal Davası açılmalıdır.

Sicil İptal Davası Kime Karşı Açılır?

      Sicil iptal davası, sicil düzenleme işlemini gerçekleştiren kuruma karşı açılmaktadır. Dolayısıyla, TSK personelleri sicil iptal davasını Milli Savunma Bakanlığı’na karşı açarken Jandarma personelleri Jandarma Genel Komutanlığı’na karşı açacaktır.

Sicil İptal Davasında Hangi Mevzuat Uygulanır?

            Askeri personellerin sicil işlemlerinde;

  • Subaylar için Subay Sicil Yönetmeliği,
  • Astsubaylar için Astsubay Sicil Yönetmeliği,
  • Uzman Jandarmalar için Uzman Jandarma Atama ve Sicil Yönetmeliği,
  • Uzman Erbaşlar için Uzman Erbaş Yönetmeliği,
  • MKL 52-1 TSK Sicil Belgesi Düzenleme Kılavuzu ve ilgili emirler uygulanmaktadır.

Sicil İptal Davası Hangi Durumlarda Açılır?

            Sicil notunun objektif kriterlerden uzak bir şekilde sübjektif değerlendirmeyle verilmesi halinde Sicil İptal Davası açılabilmektedir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında, istikrarlı bir şekilde yüksek olan sicil notlarından sonra ani ve açık bir düşüşle haklı bir gerekçe ortaya konmadan verilen sicil notlarının hukuka aykırı olduğu değerlendirilmiştir. Sicil notu verilirken, sicil yılı boyunca personelin başarı ve başarısızlıklarının somut olarak gösterilmesi, varsa alınan disiplin cezalarının, başarı belgelerinin ve takdirnamelerin göz önüne alınması gerekmektedir. Bu kriterler dikkate alınmadan verilen siciller, Sicil iptal davası neticesinde iptal edilebilmektedir. Ankara avukat büromuzdan destek almak isterseniz iletişim sayfası üzerinden bizlerle iletişime geçe bilirsiniz.

 

Sicil İptal için hangi suçlar kabul edilir?

Sicil İptal için genellikle hırsızlık, dolandırıcılık gibi hafif suçlar kabul edilir. Cinsel suçlar gibi ciddi suçlar Sicil İptal kapsamında değildir.

Sicil İptal için hangi şartlar gereklidir?

Sicil İptal için belirli bir suçtan hüküm giymiş olmanız ve ceza süresini tamamlamış olmanız gerekmektedir. Aynı zamanda tekrar suç işlememiş olmanız ve maddi zararı tazmin etmiş olmanız da önemlidir.

Sicil İptal reddedilirse ne yapabilirim?

Sicil İptal başvurunuz reddedilirse, itiraz hakkınız vardır. Bu aşamada bir avukattan destek alarak itiraz sürecini yönetebilirsiniz.

Halil Kaan EMEKTAR

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277