Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Taksirle Yaralama Suçu

Taksirle Yaralama Suçu

2022-07-07 01:10:38

Taksirle Yaralama Suçu

Taksirle yaralama suçu; TCK 89. Maddesinde düzenlenen suçlardan biridir. Bir kişinin vücuduna acı vermeye, algılama yetisinin veya sağlığının bozulmasına yol açmaya ‘yaralama’ denir. (Türk Ceza Kanunu,, Kişilere Karşı Suçlar / Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar)

Bu eylemin bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesinde kasten yaralama suçu, istenmeden gerçekleştirilmesine taksirle yaralama suçu oluşur.

Taksirle Yaralama Ne Demek?

Yaralama teşkil eden fiilin, fail tarafından öngörülebilecek bir sonucun öngörülemediği’ için işlenmesidir. Fail bu hareketiyle dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlâl etmiş olur. Söz konusu yaralama hareketini hür iradesiyle gerçekleştirmiş, ancak bunu yaparken ilgili hareketin nasıl bir neticeye sebebiyet vereceğini öngörememiştir.

Örneğin; araba kullanırken ani bir dalgınlık nedeniyle önündeki otomobile çarpıp içindekilerin yaralanmasına yol açan kişi taksirle yaralama suçu işlemiştir.

Başka bir örnek verecek olursak: Kolonoskopi işlemi esnasında gerektiği kadar dikkat göstermeyerek kişinin bağırsağını delen hekim taksirle yaralama suçunu irtikâp etmiş olur.

Görülüyor ki taksirle yaralama suçu; doktor hatası, trafik kazası, iş kazası ve benzeri pek çok nedenle meydana gelebilir. Kısaca, bir kişinin bedenine kasıt olmaksızın, hata ile zarar vermek olarak tanımlanabilir. Yaralamaya sebebiyet veren bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde Ankara ağır ceza avukatı hukuki desteği almanız hak kaybı yaşamanızın önüne geçecektir.

Kasten Yaralama ve Taksirle Yaralama Arasındaki Fark Nedir?

Taksirle yaralama suçunda fail; o suçu işlemeye karar vermiş, tasarlayarak ve planlayarak işlemiş değildir. Kasten yaralamada ise fail, fiili gerçekleştirmeye niyet ve azmetmiş, karar vererek ve plan yaparak eyleme geçmiştir.

Taksirle yaralama özensiz ve dikkatsiz davranmak sonucu gayr-i ihtiyari bir şekilde gerçekleşirken, kasıt ile yaralama bunun tam tersidir. Günümüzde istemeden de olsa bu gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir. Ankara ceza avukatı / Ankara avukatlık bu gibi durumlar için sizlerden hukuki desteğini esirgemeyecektir.

Taksirle Yaralama Suçunun Unsurları Nelerdir?

 • Fiilin Taksir ile İşlenebilir Olması

suç kategorisine girmediği buradan anlaşılabilir. Yine; fiilin taksirli Gerçekleştirilen fiilin taksirli hâline ceza verilebilmesi için, kanunlarda ‘taksirli suç’ olarak yer alması gereklidir. Bu suçlar 5237 sayılı TCK ile sarih bir şekilde ifade edilmiştir. Kasten işlenebilen fiillerin taksirli hâline yönelik ceza kanunda açıkça bildirilmemiş ise o eylem taksirli suç olarak değerlendirilmez. Yaralama, taksir ile işlenebilecek suçlar arasındadır.

 • Hareketin İradiliği

Failin, yapmış olduğu hareketi hür iradesiyle gerçekleştirmiş olması lâzımdır. Fiili işleyen kişinin irade özgürlüğü kasten yaralama suçunun olduğu gibi taksirli yaralama suçunun da temel unsurlarından biridir.

Yalnız; kişi, irade özgürlüğünü kendi kusuru nedeniyle yitirmiş ise, taksirli suç dolayısıyla oluşan sorumluluktan kurtulamaz. Örneğin; aşırı alkol aldıktan sonra araç kullanan bir kişi, o davranışı kendi iradesiyle tercih etmiştir. Her ne kadar alkol, özgür iradenin kontrolünü sınırlasa da bu durum kişinin işlediği suçtan ötürü sorumlu olmasını engellemez.

 • Neticenin İradi Olmaması

Failin, hareket sonucunda meydana gelen neticeyi ‘istememiş’ olması gerekir. Kasıtlı suçları taksirli suçlardan ayıran en büyük fark, doğan sonucun fail tarafından istenmemiş olmasıdır.

 • Hareket ve Neticenin Birbirine Nedensellik Bağıyla Bağlı Olması

Yapılan hareket ile oluşan netice arasında sebep-sonuç ilişkisi bulunmalıdır. Şayet bu ilişki mevcut değilse fail cezalandırılamaz. Fail tarafından yapılan hareketin sonucu meydana getirmesi herhangi birinin müdahalesi ile engellenmiş ise, faile taksirle yaralama suçundan dolayı sorumluluk yüklenemez ve ceza almasına hükmedilemez.

 • Neticenin Öngörülebilirliği

Fail; taksirli fiili, öngörülebilecek neticeyi öngöremeyerek işlemelidir. Meydana gelen netice öngörülemeyecek türden ise taksirli suçtan bahsedilemez.

Taksirle Yaralama Suçu Şikâyet Süresi Nedir?

Şikâyet için süre, suçun işlendiği ve failin öğrenildiği zamandan başlayarak 6 aylık bir dönemi kapsar. İşlenen suç ‘bilinçli taksirle yaralama’ ise, suçun yalnızca TCK md. 89/1’de bildirilmiş olan basit hâli şikâyete konu olabilir.

Suçun bilinçli işlenen nitelikli halleri -bunlar TCK md. 89/2-3-4’te düzenlenmiştir- savcılık tarafından resen soruşturulmalıdır.

Taksirle Yaralama Suçunda Zamanaşımı

Dava zamanaşımı için belirlenen süre 8 yıldır. Fakat belirli şartların tahakkuk etmesi hâlinde zamanaşımı süresinin 12 yıla çıkması mümkündür.

Taksirle Yaralama Suçu ve Uzlaşma

Bu, iki taraf arasında uzlaşma prosedürünün uygulanmasını gerektirir. Uzlaşma kapsamına giren suçların soruşturma ve kovuşturma aşamalarında önce uzlaştırma uygulanması yoluna gidilir. Uzlaşma gerçekleşmediği takdirde soruşturma veya yargılama devam eder. Taksirle yaralama suçu uzlaşma kapsamındaki suçlar arasında olduğundan dolayı maddi manevi olarak süreci en hafif şekilde atlatabilmek için Ankara ağır ceza avukatı/ Ankara avukat desteği almanız siz değerli okuyucularımıza şiddetle tavsiye edilmektedir.

Mevzuatta Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası

Bu suçun cezasını 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 89. Maddesi düzenlemiştir. Buna göre;

Taksirle başkasının sağlığını ya da algılama yeteneğini bozan yahut vücuduna acı veren kişi 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Fiil birden fazla insanın yaralanmasına yol açmış ise, failin 6 aydan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasına karar verilir.

Eğer taksirle yaralama suçu aşağıdaki hallerden birine sebep olmuş ise, birinci fıkra çerçevesinde belirlenmiş olan cezanın yarısı oranında artırılmasına hükmolunur:

 • Hamile bir kadının erken doğum yapması
 • Hayatî tehlike oluşturan durumlar
 • Yüz bölgesinde kalıcı iz
 • Sürekli hâle gelen konuşma zorluğu
 • Kemik kırılması
 • Herhangi bir organ veya duyu işlevinin kalıcı olarak zayıflaması halleridir.

 

Halil Kaan EMEKTAR

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277