Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
TAŞINMAZ SATIN ALARAK TÜRK VATANDIŞLIĞI KAZANIMI NASIL YAPILIR?

TAŞINMAZ SATIN ALARAK TÜRK VATANDIŞLIĞI KAZANIMI NASIL YAPILIR?

2022-03-21 17:30:18

Vatandaşlık sosyal bir olayın hukuken ifade edilmiş biçimidir. Her devletin vatandaşlarını kendisinin belirleme yetkisi mevcuttur. Buna mahfuz yetki (exclusive domestic jurisdiction) denilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (Regulation of Turkish citizenship) ile Türk Vatandaşlığı kazanmanın düzenleme ve şartlarını hüküm altına almıştır. Bu şartlar genel olarak şu başlıklar altında toplanır: 

 1. Doğum ile kazanma (soy bağı esası, doğum yeri esası)
 2. Yetkili Makam Kararı ile kazanma (genel olarak, istisnai haller)
 3. Taşınmaz alımı ile kazanma
 4. Yatırım ve istihdam şartı ile kazanma
 5. Evlenme ile kazanma
 6. Evlat edinme yolu ile kazanma
 7. KKTC vatandaşlarının Türk Vatandaşlığı

250.000 ABD DOLARI KARŞILIĞI TAŞINMAZ EDİMİ İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI

 1. KANUNİ GEREKÇE
  1. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi uyarınca: 
 • Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.
 • 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.
 • Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler
 • Göçmen olarak kabul görülen kişiler istisnai yoldan Türk vatandaşlığını kazanabilir
  1. 6 OCAK 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” değişiklik yapılarak aşağıda belirtilen şartların varlığı halinde İSTİSNAİ YOLLAR İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILABİLİR. Bu şartlar şunlardır:
    1. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı karşılığı sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,
    2. En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmamak şerhi koyulmak şartı ile satın alındığı ilgili bakanlıkça tespit edilen,
    3. En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu ilgili bakanlıkça tespit edilen,…

 

 1. GEREKEN EVRAKLAR
 • Başvuru Formu (VAT-4),

· 2 Adet biyometrik fotoğraf,

 · Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge,

 · Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.

 · Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.

· Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

 1. BAŞVURU NASIL YAPILIR?

· Bakanlığın yazılı talimatı üzerine Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanması teklif edilen yabancı hakkında yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valilik, yurt dışında ise Türk konsolosluk ve büyükelçilikleri tarafından başvuru belgelerinden oluşan vatandaşlık dosyası düzenlenir.

 · Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez.

· Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır.

· Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri yabancı makamlardan alınan diploma, pasaport gibi belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması yeterlidir.

· Gerekli görülen hallerde ikamet tezkerelerinin aslına uygunluğunun tasdiki il müdürlüklerince de yapılabilir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. EŞ VE ÇOCUKLARIN DURUMU

Taşınmaz alımı yolu ile Türk vatandaşlığı kazanımı diğer eşin de vatandaşlık kazanması anlamına gelmez. Ana veya babanın velayeti kendisinde bulunan çocukları, diğer eşin muvafakat etmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.

Türk vatandaşlığını birlikte kazanan anne ve babanın çocukları da Türk vatandaşlığını kazanır.

 1. YABANCI TÜRKİYE’ YE GELMEDEN GAYRİMANKUL ALABİLİR Mİ?

Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı, bulunduğu ülkenin başkonsolosluğuna giderek taşınmaz alımı için vekâletname vermelidir. Vekâlet yabancı dilde ise Türkçe tercümesi gerekmektedir.

 1. SADECE KONUT(EV) ALMA ZORUNLULUĞU MU VAR?

Yalnızca konut (ev) satın almak zorunlu değildir. Arsa, Tarla, Dükkan, Ofis, Fabrika, gibi her türlü gayrimenkul olabilir. Ancak alınan mal üç yıl boyunca satılamaz. 30 hektardan büyük olamaz.

Halil Kaan EMEKTAR

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277