Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Uyuşturucu Madde Ticareti ve Cezası- TCK md. 188

Uyuşturucu Madde Ticareti ve Cezası- TCK md. 188

2022-06-30 12:22:25

Uyuşturucu Madde Ticareti ve Cezası- TCK md. 188

 

Uyuşturucu madde ticareti ve cezasıTCK md. 188 de kendine yer bulmuş, suçun maddi ve manevi unsurları, nitelikli hali ve etkin pişmanlık hükümleri anılan maddede belirtilmiştir.Bu yazıda da uyuşturucu madde ticareti ve cezası – tck md.188, buna ek olarak kanun suç olarak öngördüğü diğer fiil türlerini ele alacağız. Ankara ağır ceza avukatı ve ankara avukat aracılığı ile savunma yapmanızı tavsiye ederiz.

 1. Uyuşturucu Madde Ticareti Unsurları
  1. Maddi Unsur: Suçun maddi unsurları fiil, zarar ve bu ikisi arasında illiyet bağı bulunmasıdır. Uyuşturucu madde ticaretinde kanun tanımladığı ve ceza öngördüğü fiiller şunlardır:
   1. Satmak
   2. Depolamak
   3. Temin etmek
   4. İthal ya da ihraç etmek, ülkeye sokmak
   5. Bulundurmak (ticari amaçla)
   6. İmal etmek (üretmek)

  1. Zarar: Uyuşturucu ticareti suçunun cezası ile korunan menfaat toplum yararı ve sağlığıdır. Özel olarak bir sağlık sorunu ya da maddi manevi bir zarar doğması şart değildir.

 

  1. Manevi Unsur: Uyuşturucu madde ticareti ve cezası TCK md. 188 de suçun taksirle işlenmesi mümkün değildir. Her ne kadar aracında ya da üzerinde habersiz bir şekilde uyuşturucu taşıyan bir şahsında kastı olmasa da failin habersiz olduğunu ispatlaması halinde bu suçun sevk maddesini yani türünü değiştirmemekte, şahsın beraat alması gerekmektedir.

 

 1. Uyuşturucu ticareti cezası:
  1. Uyuşturucuyu imal, ithal veya ihraç eden kişi, 20-30 yıl arası hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Adli para cezası karar kesinleşince hapis yatan tarafından taksitler halinde ödenir.
  2. Uyuşturucu madde satan, satışa arz eden, temin eden, sevk eden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Adli para cezasıkarar kesinleşince hapis yatan tarafından taksitler halinde ödenir.
  3. Ankara ağır ceza avukatı ve ankara avukat ile çalışarak profesyonel, akılcı ve etkin bir savunma yapmanız bu suçun yargılamasında hayati önem taşımaktadır.

 

 1. Nitelikli Hal:
  1. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması,
  2. Suçun, okul, cami, hastane gibi kamu binalarına 200 metreden daha yakın bir yerde işlenmesi halinde verilecek ceza ½ oranında arttırılır.

 

 1. Etkin Pişmanlık
  1.  Kolluk kuvvetlerinin haberi olmadan, soruşturma başlamadan uyuşturucu madde kullanan ya da ticaretini yapan şahısların diğer faillerin kimlik ve yerlerini, uyuşturucu maddenin yerini bildirip yakalatması halinde haklarında cezaya hükmolunmaz.
  2. Soruşturma başladıktan sonra suçun meydana çıkmasına ve suç ortaklarının yakalanmasına yardımcı olan failin cezası ¼ ten ½ ye kadar indirilir. Etkin pişmanlıktan yararlanacaksanız mutlaka bunu ankara ağır ceza avukatı veya ankara avukat nezaretinde yapmanızı tavsiye ederiz. Verilecek isimlerin ve yerlerin gizli kalması, mahkemeye ya da savcıya bildirilmeden önce bilginin teyit edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirdemahkeme gözünde itibarınız ve güvenilirliğiniz zedelenip, daha çok ceza almanıza sebebiyet verebilir.

 

 1. Savunma Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
  1. Olayda hassas terazinin olup olmadığı, nerden yakalandığınız, üzerinizden çıkan para miktarı, yasaklı maddenin gramajı, satışa hazır olup olmadığı, varsa diğer faillerin ifadeleri gibi birçok değişken bulunan bu tip yargılamalarda mutlak suretle ankara ağır ceza avukatı ya da ankara avukat aracığı ile kendinizi temsil etmenizi öneririz. Diğer yazılarımız için https://halilkaanemektar.av.tr/makaleler linkine göz atabilirsiniz.

Halil Kaan EMEKTAR

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277