Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Uzaklaştırma Kararı

Uzaklaştırma Kararı

2022-05-21 16:43:40

 

 

 

 1. Uzaklaştırma kararı şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi bulunan bireyler açısından 6284 Sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasasının vatandaşlara sunduğu bir haktır.Devletin sorumluluğu sadece işlenen suçu cezalandırmak değildir. Şiddet ortaya çıkmadan önce suçun önlenmesini de sağlamaktır. Bu konuda 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa 2012 senesinde TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Her ne kadar 6284 Sayılı Yasa öncelikle kadına karşı şiddetin önlenmesine dair çıkarılmış ise de şiddete uğrayan kadınları, şiddete uğrayan çocukları, şiddete uğrama tehlikesi olan veya şiddete uğrayan tüm bireyleri kapsamaktadır. Bir kadın olarak ya da bir çocuk olarak şiddete uğruyorsanız veya aile içinde şiddete uğrama tehlikeniz varsa hakarete uğruyorsanız, fiziksel cinsel, ekonomik yönden eşinizden şiddet görüyorsanız veya çocuklar için de anne ya da babadan şiddet görüyorsanız bu durumda en yakın cumhuriyet savcılığına, karakola, aile mahkemesine veya şiddet önleme merkezine başvuruda bulunarak uzaklaştırma kararı - koruma kararı talep edebilirsiniz. Uzaklaştırma kararı – koruma kararı talep eden kişiler yalnızca kadın değil erkek ya da çocuk da olabilmektedir.

 

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır ve Başvurular Nasıl Yapılır?

Uzaklaştırma kararı nasıl alınır? Uzaklaştırma kararı için başvurulacak merciler nelerdir?

 • Aile mahkemesi
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • Karakollar
 • Şiddet Önleme Merkezleri

 

 1. Bu aşamada en önemli kısım delillerdir. Yani uzaklaştırma kararı alınabilmesi için şiddet uğradığınıza ya da uğrayacağınıza dair bu mercilere delil sunulması gerekmektedir. Örneğin; fiziksel bir şiddete uğrandı ise bir devlet hastanesinden darp raporu alınması büyük önem arz etmektedir. Şiddetin illa fiziksel olması gerekmez. Bahse konu bu şiddet fiziksel olabileceği gibi ekonomik, psikolojik veya cinsel şiddet de olabilir. Aile mahkemesine sunulan deliller ne derece güçlü ise uzaklaştırma kararı -koruma kararının süresi de o delillerin kuvveti ölçüsünde uzun olacaktır.Tam da bu aşamada alanında uzman bir Ankara boşanma avukatı desteği almanız uğranılan şiddete karşı bir an önce önlem alınması için oldukça faydalı olacaktır.

Koruma Kararı Hangi Süre İle Verilir?

Koruma kararı - Uzaklaştırma kararı maksimum 6 ay süre ile verilebilmektedir. Ancak koruma süresinin sona ermesi ile şiddet tehlikesi halen devam ediyorsa bu sürenin uzatılması yönünde bir başvuruda bulunulmasının önü açıktır.

Koruma Kararı İhlal Edilirse Ne Yapılmalıdır?

Hakkında uzaklaştırma kararı - koruma kararı verilen taraf verilmiş olan bu karara rağmen hala şiddet (her türlü şiddeti kapsar)uygulamaya devam ediyorsa bu durumda mağdurun bir vekil vasıtasıyla ya da kendisi bizzat Aile Mahkemesine ihlal başvurusu yapmalıdır. İhlal başvurusu yapan mağdur bu şekilde şiddet gösteren kişinin de ceza almasını sağlayacaktır. İlk ihlalin cezası 3 GÜN, İkinci ihlalin cezası 20 GÜN ZORLAMA HAPSİDİR. Şiddet gösteren taraf için yapılan ihlal başvurusu ile İtiraza kabil olmayan tazyik hapsi gündeme gelecektir. Karşı taraf verilen bu kararı ihlal ediyorsa Ankara boşanma avukatı yaşadığınız bu ihlalin giderilmesi için sizlere yardımcı olacaktır.

6284 Sayılı Kanunun Kapsadığı Tedbirler

 • Evden Uzaklaştırma,
 • Çocuklara Yaklaşmama ya da Çocuklarla Görüşmenin Refakatçi Eşliğinde Yapılması,
 • Hakaret ve Tehdit Yasağı,
 • Adrese Yaklaşmama, İletişim Kurmama,
 • Silah Teslimi,
 • Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullanmama,
 • Sağlık Kuruluşlarına Başvuru ve Tedavidir.

Tedbir kararı verilmesi talebinde bulunacak taraf tüm bu önlemlerin alınmasını talep edebileceği gibi bu önlemlerden bir ya da birkaçını talepte bulunabilir. Tedbir kararı verilebilmesi için kolluk kuvvetlerine, cumhuriyet savcılığına ve aile mahkemesine başvuruda bulunulabilecektir. Ancak belirtmemiz gerekir ki uygulamada aile mahkemesine yapılan başvuruların çok daha hızlı sonuç verdiği bilinmektedir. Eğer şiddete uğruyor ya da şiddete uğrama tehlikesi altında iseniz Ankara boşanma avukatı hukuki desteği almanız ilerde oluşabilecek daha büyük kayıpların da önüne geçmeniz açısından sizlere yardımcı olacaktır.

Aşağıda örnek olması açısından hazırladığımız dilekçemiz vekil avukat aracılığıyla yapılan bir başvuru örneği olarak hazırlanmış ve siz değerli okuyucularımıza sunulmuştur.

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Uzaklaştırma kararı nasıl alınır?(Uzaklaştırma kararı başvuru dilekçesi örneği)

 

 

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

6284 SAYILI KANUN GEREĞİ KORUMA TALEPLİDİR.

                                       

TALEP EDEN   : Ad- Soyadı,  TC. Kimlik No,

Adres

VEKİLİ              : Av. Halil Kaan EMEKTAR

                Ziyabey Cad. 1419. Sokak No:7/4 Balgat /Çankaya/ ANKARA

 

TALEP EDİLEN: Ad- Soyadı

Adres

KONU        :6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince, gerekli koruma tedbirlerinin alınması talebimizin sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                 :

 1. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İş bu amaç doğrultusunda düzenlenen Kanun kapsamında, müvekkilimin şiddete uğrama tehlikesi bulunması ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olması nedeniyle işbu koruma tedbirlerinin alınması talebimizin sunulması gereği hasıl olmuştur. Şöyle ki;(Burada mağdurun hangi nedenlerle şiddete uğradığı yaşanan somut olaylar özelinde dikkatli bir şekilde açıklanmalıdır.)
 2. Davalı eş olan …..sırf müvekkili rahatsız etme amacıyla sürekli olarak müşterek konuta(XXXX Mah. XXXXX Cad. No:1/1 ÇANKAYA/ANKARA) gelmekte ve müvekkile müşterek çocuklar gözü önünde hakarete varan şekilde psikolojik şiddet uygulamaktadır. (Burada mağdurun hangi nedenlerle şiddete uğradığı yaşanan somut olaylar özelinde dikkatli bir şekilde açıklanmalıdır.)
 3. Davalı eş tarafından müvekkilime karşı icra edilen bu davranışların engellenmemesi halinde ise, hem müşterek çocuklar hem de müvekkilim nezdinde psikolojik travma yaratması muhtemeldir. An itibariyle uğranılmakta olan psikolojik şiddetin müvekkilim ve daha da önemlisi müşterek çocuklar  üzerinde gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek kalıcı hasarlar alınmasına fırsat tanınmadan ivedi olarak davalı hakkında koruma tedbirlerinin uygulanması gerekmektedir
 4. Müvekkil bu yaşanan olaylar neticesinde işini yapamayacak derecede etkilenmiş ve psikolojik olarak yıpranmıştır.
 5.  Gerek müvekkilim, gerekse aynı konutta birlikte yaşayan kimselerin güvenliğinin ve esenliğinin sağlanmasını için 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un tanıdığı yetki ve sağladığı olanaklar çerçevesinde, gerekli koruma tedbirlerinin alınarak uygulanmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER : 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu.

 

HUKUKİ DELİLLER :  İkamesi caiz her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda açıklanan nedenlerle, gerek müvekkilimin gerekse müvekkilim ile birlikte yaşayan kimselerin güvenliğinin ve esenliğinin sağlanmasını teminen 6284 Sayılı Kanun uyarınca şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmadığı nazara alınarak davalılar nezdinde;

 

1-6284 Sayılı Kanun’un 5/1-a maddesi uyarınca, müvekkilime karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına,

2-6284 Sayılı Kanun’un 5/1-c maddesi uyarınca ……..adresinde bulunan müvekkilimin ikamet ettiği binaya yaklaşılmamasına,

3-6284 Sayılı Kanun’un 5/1-d maddesi uyarınca, müvekkilimin yakınlarına ve tanıklara yaklaşılmamasına,

4-6284 Sayılı Kanun’un 5/1-e maddesi uyarınca, müvekkilimin eşyalarına verilmemesine,

5-6284 Sayılı Kanun’un 5/1-f maddesi uyarınca, iletişim araçlarıyla veya sair surette müvekkilimin rahatsız edilmemesine ve uygun görülecek başka tedbirlere, karar verilmesini vekaletentalep ederiz. (Tarih)

                                             TEDBİR TALEP EDEN VEKİLİ

Av. Halil Kaan EMEKTAR

 

soru1

cevap 1

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277