Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Vasiyetname Miras

Vasiyetname Miras

2022-04-19 23:49:25

Vasiyetname Miras

Vasiyetname günlük hayatımızda miras hukukunun en önemli unsurlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanların ölmeleri durumunda mirasın paylaştırılması ya ada birtakım isteklerinin yerine getirilmesinin kendi iradesi doğrultusunda gerçekleştirilmesi vasiyetname olarak isimlendirilir. Medeni Kanunun miras hükümlerine göre kişiler belli kurallar dahilinde mirasını paylaştırabilme ve ölümüne bağlı tasarruflar tayin edebilme hakkına sahiptir. Miras hukuku açısından miras bırakılma şekilleri birtakım şartlara bağlanmıştır.

Vasiyetname düzenlemek için kişilerin ayırt etme yetisinin bulunması ve bunun yanında 15 yaşını doldurması gerekir. Ankara Avukat hizmetleri ile vasiyetname işlemleri daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Mirasını paylaştıracak kişiler mirasçıları arasında saklı pay sahibi olanların sınırlarını ihlal etmeden tasarrufta bulunabilir.

Kısacası miras bırakan eğer saklı pay sahibi mirasçılar var ise o mirasçıların saklı pay oranları üzerinde tasarrufta bulunamaz ancak mirasın geri kalanı üzerinde tasarrufta bulunmakta serbesttir.

Ankara Avukat Miras

Yani dört çocuğu bulunan biri çocuklarından sadece birine mirasının tamamını bırakamaz. Diğer üç çocuğunun saklı pay oranlarının gözetilmesi ile vasiyetnamesinin hazırlanması gerekir. Mirasbırakacaklar ya da tarafına miras kalanlar açısından saklı payın ihlal edilip edilmediğinin tespiti adına bir avukat hizmeti alınması şiddetle tavsiye olunur. Vasiyetnamenin bir Ankara avukat tarafından ya da yasal temsilci tarafından düzenlenmesi mümkün değildir.

Avukat ya da yasal temsilci bu sürecin doğru yürütülebilmesi için yardımcı olma ve danışma görevi üstlenebilirler. Bu işlemler bizzat kişilerin kendileri tarafından yapılmalıdır. Kendilerini ifade edebilme yetisi bulunan engelli kişilerin de vasiyetname düzenlemesinde herhangi bir sakınca yoktur. Kağıda yazılan bir şey ya da söylenen bir söz vasiyetname özelliği taşımaz. Yani hukuki bir sonuç doğurmaz. Medeni Kanun’da vasiyetname düzenleme şekilleri bulunur.

Vasiyetname çeşitleriresmi, el yazılı ve sözlü olmak üzere üç çeşittir. En güvenilir olan kanunen ispatı kolay olanı resmi olandır.  El yazılı olanın geçerli olabilmesi içinde belirli şartların varlığı aranır. Sözlü vasiyetname ise istisnai bir durum olmakla birlikte olağanüstü durumlarda ortaya çıkar. Saklı pay ihlali yapmadan ve vasiyetnamedeki saklı pay ihlallerinin belirlenmesi açısından Ankara avukat ve avukatlık bürosu danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye etmekteyiz.

Resmi Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

Türk Medenini Kanununa göre ‘Resmi Vasiyetname, İki Tanığın Katılmasıyla Resmi Memur Tarafından Düzenlenir. Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir.’’

Resmi vasiyetnameler resmi memur tarafından ve iki tanıdığın bulunması ile düzenlenir. Ankara avukat danışmanlık hizmetleri ile resmi vasiyetnamelerin düzenlenmesi mümkündür. Resmi memurlar;

  • Konsoloslar,
  • Noter,
  • Sulh hakimi
  • Kendisine kanunla bu yetkilerin verildiği kişilere denir.

Miras bırakan kişiler resmi vasiyetnamelerde yazılı ya da sözlü bir şekilde isteklerini memura iletir. Memur bu istekler ile ilgili belgeyi hazırlar. Vasiyetçi tarafından hazırlanan bu belge okunur. Ardından belge imzalanır. Resmi memur da belge üzerine günün tarihini atarak imzalar. İmzalanan vasiyetnamenin okunduğu vasiyetçi tanıklarına da bildirilir.

Tanıkların Vasiyetnamedeki Önemi

Tanıklar vasiyetnamenin kendi huzurlarında gerçekleştiğini ve vasiyetçi olan kişinin ehil olduğunu belirterek belgeyi imzalarlar. Bu şekilde resmi vasiyetname düzenlenmesi mümkündür. İmza, tarih ve vasiyetnamenin okunması geçerli olması adına şarttır. Resmi vasiyetname hazırlanması süreci şekil şartlarına tabi olduğu için bu aşamada bir Ankara avukat yardımından yararlanılması tavsiye edilmektedir.

Vasiyetçi olan kişiler eğer okuma yazma bilmiyorsa isteklerini resmi memura sözlü olarak iletebilirler. Resmi memurlar da bu şekilde vasiyetnameyi hazırlar. Hazırlanan bu belge tanıklar huzurunda vasiyetçiye okunur. Tanıklar vasiyetin okunduğu ve vasiyetçinin iradesi ile örtüştüğünü beyan ederek belgeyi imzalar. Resmi memur da tarih atarak belgeyi imzalar.

El Yazılı Vasiyetname Nedir?

Vasiyetnamenin el yazısı ile düzenlenmesini isteyen kişiler vasiyetlerini tamamen kendi el yazılası ile yazmalıdır. Avukat bürosu ile iletişime geçilerek konu ile alakalı daha detaylı bilgi alınabilir.. Vasiyetname el yazısı ile yazıldıktan sonra miras bırakanın imzalaması ve metnin tarihinin olması gerekir. El yazısı vasiyetname ile muris, mirasçıların saklı paylarını ihlal edemez. Ancak ölmeden sağlar arası tasarruf ilemalvarlığında eksiltme yapabilir.

El yazılı vasiyetnamenin yazıldığı kâğıt, yazı tipi ya da dilin bir önemi yoktur. Vasiyetnamenin okunaklı olması sonrasında geçersiz olmaması açısından önemli bir konudur. Yazım işleminin ardından belirtilen şartlara uygun bir şekilde vasiyetname üzerinde değişiklikler yapılabilir.

Vasiyetnamenin yorumunda, murisin iradesini ayakta tutacak bir yol izlenmeli, azami biçimde murisin iradesinin açığa çıkarılmasına gayret gösterilmeli ve vasiyetnamenin tenfizineimkan sağlanmalıdır. (YHGK, 07.06.1966 tarih, 738/309) .

 

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277