Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Veraset İlamı veya Mirasçılık Belgesi

Veraset İlamı veya Mirasçılık Belgesi

2022-05-25 15:50:28

Veraset İlamı

Veraset ilamı(diğer adıyla mirasçılık belgesi)Medeni Kanun’un 598. Maddesinde düzenlenmiştir. Bir miras hukuku kavramı olan veraset ilamı, murisin yani ölenin vefatından sonra mirasçıların işlem yapabilmek için edinmek zorunda olduğu bir belge ve& veya karar türüdür. Veraset ilamını almak isteyen mirasçılar sulh hukuk mahkemesine başvurmalıdırlar. Mirasçılık belgesi ise noterler tarafından da düzenlenmektedir. Daha öncesinde veraset ilamlarının sulh hukuk mahkemesi verebiliyorken yapılan bir yasal düzenleme ile noterler de artık mirasçılık belgesi verebilmektedir.  Mirasçılık belgesinin düzenlenmesi ve verilmesi çekişmesiz yargı işidir. Hasımsız olarak bir dava açılır ve burada mirasçılık belgesi düzenlenir. Mirasçılık belgesi kişinin mirasçı olduğunu tespit eder.Ancak, bu kesin bir belge hükmünde değildir, her zaman iptal davası açarak aksi ispat edilebilir. Mirasçılık belgesi – veraset ilamı almadan önce hem danışmanlık hem de veraset ilamı dilekçe örneği herhangi bir hatalı işlem yapılmaması adına ankara hukuk büroları hizmeti almanız tavsiye edilmektedir.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Mirasçılardan herhangi birisi, notere giderek ya da sulh hukuk mahkemesine dilekçe ile başvurarak veraset ilamı çıkarabilir. Sulh hukuk mahkemeleri daha ucuz, noterler daha hızlı şekilde belgeyi çıkartmaktadır.Ancak sulh hukuk mahkemeleri de 10-14 gün içerisinde veraset ilamını çıkarmaktadır. Tavsiyemiz; veraset ilamı dilekçe örneği için ve miras hukukundan doğan uyuşmazlıklarınızda ankara hukuk büroları ile çalışarak profesyonel bir hizmet almanız yönündedir.

Mirasçılık belgesini kimler alabilir?

 1. Mirasçılardan herhangi birisi (Yasal mirasçı ya da atanmış mirasçı olması gibi bir ayrım bulunmaktadır)
 2. Mirasçıların avukatı
 3. Mirasçılar dışında miras bırakanın alacaklıları da bir mahkeme kararının ya da icra müdürlüğünün verdiği yetkiye dayanarak mirasçılık belgesi  yani veraset ilamını alabilmektedir.

Veraset ilamı için gerekli şartlar:

 • Mirasbırakanın Vefat Etmiş veya Gaipliğine Karar Verilmiş Olması
 • Mirasçılık Belgesi Talep Etmeye Yetkili Kişilerin Talep Etmiş Olması
 • Bütün mirasçıların biliniyor Olması
 • TMK 598/2 Uyarınca İtiraz Bulunmaması

Veraset ilamı için gerekli belgeler:

1-Veraset ilamı istemine yönelik talep içerir dilekçe

2-Mirasbırakanın ölüm belgesi

3-Nüfus kayıt örneği

Veraset İlamı Neleri  İçermektedir?

Veraset ilamında ölenin geride kalan mirasçılarının kimler olduğu ve bu mirasçıların miras payları belirtilir. Veraset ilamı olmadan mirasçılar hiçbir işlem yapamazlar. Çünkü resmi olarak işlem yapabilmek için kimlerin mirasçı olduğu ve ne oranda miras payına sahip olduğunu belgeleyen veraset ilamına göre işlem yapılmaktadır. Belirtmiş olduğumuz üzere bu belge sulh hukuk mahkemesinden ya da noterlikçe düzenlenmektedir.  Yani veraset ilamı ile intikal işlemleri yapılmaktadır.  Yapılacak olan intikal işlemlerinin hızlı ve eksiksiz yapılması  için Ankara hukuk büroları sizlere yardımcı olacaktır.

Veraset ilamı olmadan hangi işlemler yapılmaz?

 • Mirasçılar muristen kalan malvarlıklarının intikalini yapamazlar.
 • Ortaklığın Giderilmesi Davasını Açamazlar.
 • Mirasbırakanın banka hesaplarında parası bulunuyor ise bu paranın alınması işlemini yapamazlar.
Mirasçılık Belgesi Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi nereden alınır?Öncelikle belirtmemiz gerekir ki mirasçılık belgesi verilmesi işi çekişmesiz bir yargı işidir. Mirasçılık belgesi talep edecek kişiler miras bırakanın son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesi ya da mirasçılardan herbirinin yerleşim yeri mahkemesi yetkili mahkemedir.

Yazımızın önceki bölümlerinde de belirtmiş olduğumuz üzere mirasçılık belgesi almaya yetkili bulunan kişiler gerekli olan belgeler ile birlikte noterliğe giderek mirasçılık belgesi talep edebilirler.Ancak şimdi değineceğimiz hallerin varlığı halinde noter mirasçılık belgesi düzenlemez. Bu durumların ne olduğuna bakacak olursak;

 • Nüfus kayıtlarının mirasçılığı ortaya koyacak kadar yeterli olmaması hali,
 • Mirasçılık belgesi talebinin yabancılık unsuru taşıması hali,
 • Mirasçılık Belgesinin yabancılarca talep edilmiş olması hali,
 • Mirasçılık belgesi düzenlemesinin tanık dinlenmesi, bilirkişi incelemesi gibi araştırma gerektirmesi hali.

Bahsetmiş olduğumuz mirasçılık belgesi alabilmek için noterliklere değil sulh hukuk mahkemesine başvurulmalıdır. Bu ve bu gibi hallerin tespiti için Ankara avukatlık ofisi hukuki danışma için sizlere yardımcı olacaktır.

            Her ne kadar mirasçılık belgesi Türk Medeni Kanununda tek bir madde halinde düzenlenmiş olsa da oldukça önemli bir mahiyete sahiptir. Mirasçılık belgesinin nereden alınıur ve ne şekilde talep edileceği hatta ve hatta mirasçılık belgesinin iptali gibi durumlar söz konusu olduğunda mirasçılar tarafından yapılacak ufak hatalar ciddi hak kayıplarına neden olabilecektir. Hak kayıplarının önüne geçmek adına Ankara hukuk büroları desteğinden yararlanmaları tavsiye edilmektedir.

Veraset ilamı dilekçe örneği için ankara hukuk büroları ile danışmanızı, hem dilekçe hem de diğer hususlarda danışmanlık hizmeti almanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Veraset ilamı nasıl alınır?

Mirasçı bir notere veya sulh hukuk mahkemesi ile bu işlemleri halledebilir.İçeriğimiz de detaylı olarak açıklanmaktadır.

Veraset ilamı işlemleri vekalet ile yapılır mı?

Mirasçılık belgesi işlemlerini dilediğiniz bir avukata vekalet vererek sürdürmeniz mümkündür.

Veraset ilamı masrafı ne kadar?

Sulh hukuk mahkemelerinden alınması halinde 432,35 Kr

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277