Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Vergi Kaçakçılığı

Vergi Kaçakçılığı

2023-06-19 15:52:05

Vergi Kaçakçılığı​​​​​​​

Vergi Kaçakçılığı: Vergi suçları kısaca, ‘’devlet hazinesine karşı’’ işlenen ekonomik suçlar olarak

tanımlanabilir. Suç teşkil eden eylem ile hazinenin, dolayısıyla kamunun menfaati ihlal edilmektedir. Vergi Suç ve Cezalarını ‘’mali nitelikte suç ve cezalar’’ ile ‘’Ceza hukuku anlamında suç ve cezalar’’ olmak üzere iki başlıkta inceleyebiliriz. Her iki başlıkta da inceleme, rapor, ödeme emri, uzlaşma, itiraz ve dava aşamaları bulunmakta olup tüm aşamalarda ankara vergi avukatı ve mali müşavir nezaretinde ilerlemeniz tavsiye edilir.

 

Vergi Kaçakçılığı Suçu

Vergi Kaçakçılığı Suçu 213 sayılı Vergi Usul Kanununda sayılan fiillerdir. Vergi Kaçakçılığı Suçu karineten “kasten” işlenebilecek suçlardandır. İnceleme Başlama Tutanağı tarafınıza tebliğ edilip 15 gün içinde defter ve belgeleri ibraz etmeniz istenir. Bu süreç başlar başlamaz mutlak suretle bir ankara vergi avukatı ve mali müşavir desteği almanız önerilir.

 

Vergi Kaçakçılığı Cezası

Vergi Kaçakçılığı Cezası, iki ayrı başlık altında idari ve cezai olarak irdelenir. Ceza yargılaması sonucunda hapis cezası, idari inceleme sonucu ise idari para cezası, özel usulsüzlük cezası, vergi ziyai cezası gibi parasal müeyyideleri ifade eder. Bugünkü yazımızda bu vergi kaçakçılığı cezası sürecini Ceza yargılaması boyutunda irdeleyeceğiz. Sonraki makalelerimizde ise idari açıdan inceleme, uzlaşma, tarh, tahakkuk, özel usulsüzlük, ödeme emri iptali, vergi davaları ..gibi süreçlere değineceğiz. Özellikle inceleme sürecinde ankara vergi avukatı nezaretinde çalışmanız sonradan telafi edilemez zararların doğmasını engelleyecektir.

 

Vergi Kaçakçılığı Cezası ve incelemesi şu sıralama ile ilerlemektedir:

 1. Vergi suçu raporu (Müfettiş tarafından)
 2. Mütalaa (Vergi İdaresi tarafından) (muhakeme şartı)
 3. İddianame
 4. Bilirkişi Raporları
 5. Ceza Mahkemesi Kararı
 6. İstinaf Süreci

 

 1. 18 Aydan 3 Yıla Kadar Hapis Cezası Öngörülen Kaçakçılık Eylemleri:
 • Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar
 • Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar
 • Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,
 • Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler,
 • Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar.

 

 1. 3 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Cezası Öngörülen Kaçakçılık Eylemleri

 

 • Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler,
 • Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar,
 • Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar.

 

 1. 2 Yıldan5 Yıla Kadar Hapis Cezası Öngörülen Kaçakçılık Eylemleri

 

 • Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar.
 1. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu
 2. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu

 

Vergi Kaçakçılığı İnceleme Süreci

 1. Öncelikle GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından inceleme yapılacak mükellef için inceleme türü belirlenir.
 2. İnceleme türleri tam inceleme ve sınırlı inceleme olarak karşımıza çıkmaktadır.
 3. Tam incelemelerde 1 yıl, sınırlı incelemelerde 6 ay hak düşürücü süre mevcuttur. Bu süreler 6 ay daha idare tarafından tek sefere mahsus uzatılabilir. Bu süreler sonunda eğer inceleme tamamlanmaz ise vergi raporu düzenlenip, cezai işlem uygulanamaz. Vergi Kaçakçılığı İnceleme sırasında mutlaka bir ankara vergi avukatı ve mali müşavirin sizinle birlikte hazır bulunması hayati öneme sahiptir.

 

Vergi Kaçakçılığı Beraat

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında genellikle müfettiş tarafından yazılan Vergi Suçu Raporu aynen iddianameye kopyala yapıştır yapılmaktadır. İddianame kabul olup Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldığında ise dosya bilirkişiye gitmekte ve bilirkişi raporunun genellikle kopyala yapıştır şeklinde mahkûmiyet şeklinde karar kurulmaktadır. Bu nedenle sayın okuyanlarımıza daha inceleme esnasında ankara vergi avukatı danışmanlık hizmeti almasını tavsiye ederiz.

 

Vergi Kaçakçılığı Suçu, Sahte Fatura Düzenleme, Sahte Fatura Kullanma vs gibi davalarda yargılanıyorsanız, Beraat içerikli emsal kararlar için mail atabilirsiniz.

Sahte fatura düzenleme suçu cezası ne kadar

Sahte fatura düzenleme suçu cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.

Sahte Fatura Kullanmak suçundan hakkımda dava açıldı, Beraat eder miyim?

2019 yılında, vergi suçuna ilişkin ceza mahkemelerinin verdiği karar sayısı 51.441. Bu kararların 30.567 si mahkumiyet kararıdır. Yani vergi davalarında %59,4 oranında mahkumiyet kararı çıkmaktadır. 2019 yılında vergi suçlarına ilişkin verilen KYOK (takipsizlik) kararı yalnızca %7,7 dir.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277