Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır 2023

Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır 2023

2022-11-02 14:18:49

Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır 2023

Yabacı Çalışma izni nasıl alınır 2023; Türkiye’de yabancıların çalışma izni prosedürü 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve uygulama yönetmeliği temel olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki Türkiye’de çalışacak yabancıların başvuruları yabancı tarafından değil işvereni tarafından başlatılmaktadır. Bireysel olarak yabancıların çalışma iznine başvurusu uygulaması mevzuatlar gereği mümkün değildir.

Türkiye’deki yabancıların statüsüne göre çalışma izni süreçleri ve şirketlerin sahip olması gereken şartlar farklılık göstermektedir.

Türkiye de Çalışma İzni Nasıl Alınır

Türkiye de çalışma izni nasıl alınır? Yabancı uyruklu personellere çalışma izni alma şartları nelerdir? Bu soruların cevabı için ankara avukat danışmanlığı almanızı tavsiye ederiz.

NOT: Çalışma izni başvurusu yapılacak yabancının, Türkiye’ ye yasal olarak gelmesi zorunlu olup, kaçak yollar ile ülkeye giriş yapan yabancılar hakkında çalışma ve oturma izni başvurusu yapılamaz.

Yabancı personel çalıştırmak isteyen işyerlerinin sahip olması gereken Şartlar:

 1.  Yabancının çalışması talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin başvurusunda bulunan yabancının şirket ortağı olması halindeyse beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması halinde, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı gerekmektedir.
 2. İşyerinin denmiş sermayesinin en az 100.000 TL(sermaye artırımı yapılabilir.) veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
 3. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2.Madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 ve 2.Maddeler uygulanmayacaktır.
 4. Çalışma izni başvurusunda bulunan şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az %20 olması zorunludur.

Yabancı personeller için zorunlu asgari ücretler:

Çalışma izni alınacak yabancının maaşı, yapacağı görev ve niteliğe uygun olmalıdır. Başvuru tarihi dikkate alınarak bir yabancıya verilmesi gereken asgari ücretler Bakanlık tarafından belirlenir.

 • Üst düzey yöneticilere, pilotlara veya ön izin isteyen mühendislere ve mimarlara asgari ücretin 5 katı
 • Birim veya şube müdürü ile mühendisler ve mimarlar için asgari ücret miktarının 4 katı
 • Uzmanlık veya yeterlilik gerektiren işlerde çalışacak kişilerin yanı sıra öğretmenlerin asgari ücret tutarının 3 katı
 • Eleman statüsünde veya turizm sektöründe çalışacak yabancılar için asgari ücret miktarının 1,5 katı
 • Ev hizmetlerinde çocuk veya hasta bakıcı olarak çalışacak yabancılara Türkiye’de belirlenen yasal asgari ücretin altında ücret verilmemelidir.

 Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır 2023?

 1. Çalışma izni başvurusu nasıl yapılır: Türkiye İçinden Başvuru (Yurt İçi Başvuru)  Türkiye’de bulunan ve en az altı (6) ay süreli geçerli ikamet tezkeresi sahibi olan yabancılar için yapılır. Bu durumda yabancı 99 ile başlayan Yabancı Kimlik Numarasına sahiptir ve başvuru bu kimlik numarası aracılığıyla yapılır.
 2. T.C. Yurt Dışı Temsilcilikleri Aracılığıyla Başvuru: Yabancının ikamet izninin bulunmadığı durumda, uyruğunda bulunduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkedeki T.C. dış temsilciliği aracılığıyla çalışma vizesi ve sonrasında yabancıya verilen 16 haneli referans numarası aracılığıyla başvuru gerçekleştirilir.

Çalışma İzni Uzatma Başvuruları

Yabancının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanan çalışma izni süresi bittikten sonra yabancının çalışmaya devam edebilmesi için çalışma izninin uzatılması gerekmektedir. Çalışma iznini uzatmak için şirketin vergi ve SGK borcunun olmaması ve bunun belgelendirilmesi gerekmektedir. Hak ve süre kaybı olmaması için ankara avukat& ankara yabancılar hukuku avukatı aracılığı ile başvuru sürecinizi götürmenizde fayda bulunmaktadır.

Çalışma İzni Türleri

 1. Süreli Çalışma İzni: Çalışma izin başvurusu olumlu değerlendirilen yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir iş yerinde veya bunların aynı iş kolundaki iş yerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla, ilk başvuruda en fazla bir yıl süreli çalışma izni verilmektedir.
 2. Süresiz Çalışma İzni: Türkiye'de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz
 3. Bağımsız Çalışma İzni: Profesyonel meslek sahibi yabancı gerçek kişilere, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların da sağlanması şartıyla bağımsız çalışma izni verilmekte ve süreli olarak düzenlenmektedir.

Bağımsız çalışma izninin uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancı kişinin; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı, şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınmaktadır.

Çalışma İzni Başvurusunun Değerlendirilmesi

Yabacı Çalışma izni nasıl alınır 2023: Usulüne uygun olarak tamamlanan izin başvurularının değerlendirilmesi, bilgi ve belgelerin tam olması şartıyla 30 gün içinde tamamlanmaktadır. 30 günlük süre, başvurunun sistem üzerinden tamamlandığı veya ek bilgi ve belge talebi olması halinde talep edilen bilgi ve belgelerin sistem üzerinden yüklendiği tarihten itibaren başlar.

Bakanlık değerlendirme sürecinde yabancıdan ve yabancının çalışacağı şirketten şartları sağladığını kanıtlar bilgi ve belgeler talep etmektedir. Tüm bu belgeler elektronik ortamda sunulmaktadır.

Çalışma izni süreci şirket e- bildirge kullanıcısının tarafımızı yetkilendirmesiyle Ankara merkezli büromuzda çalışma ve oturma izni mevzuatına usul ve prosedüre hâkim deneyimli avukatlarca ankara avukat, ankara yabancılar hukuku avukatı ile yürütülür. Çalışma izni başvurusu yalnızca başvuru yapmaktan ibaret olmayıp ön hazırlık sürecini ve yabancının çalışma izni alması sonrası izlenecek yasal prosedürü de kapsamaktadır. Teknik ve hukuki bilginin yanı sıra güncel mevzuat takibi gerektiren bu süreci avukatlar aracılığıyla yürütmek size hem zaman kazandıracak hem de süreçteki itiraz yollarınızı kapatabilecek hak kayıplarından koruyacaktır.

Av. MERİH APAYDIN

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Kaç Gün İçinde Değerlendirilir?

30 gün

Yabancı Çalışma izni başvurusu nereye yapılır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' nın Uluslar Arası İşgücü Genel Müdürlüğü' ne başvuru yapılır

Çalışma izni başvurusu red olursa ne yapılır?

Önce kuruma idari itiraz yapılır sonra 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açılır?

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277