Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Yağma Suçu

Yağma Suçu

2023-09-29 16:39:44

Yağma Suçu

Yağma Suçu (Halk arasında Gasp Suçu) bir başkasının ya da yakının malını cebir ya da tehdit kullanarak almak ya da vermeye zorlamak olarak adlandırılır. Bu suretle bir senede imza atmaya, var olan bir senedi imha etmeye ya da kişiyi borç altına sokan başka işlem yapmaya zorlayan kişi de yağma suçu ile aynı cezayı alır. Türk Ceza Kanunu’ nun 148 ve devamı maddelerinde bahsi geçen yağma suçu (gasp suçu) öngördüğü ceza itibari ile halk arasında hafife alınan ancak oldukça yüksek cezaları olan suç tipidir. Bu suçtan yargılanmanız durumunda karakol ifadesinden başlayarak yargılamanın her safhasında ankara ceza avukatı, ankara avukat desteği almanızı tavsiye ederiz.

Yağma Suçu Unsurları

Yağma Suçu Unsurları maddi ve manevi unsurlar olarak ikiye ayrılır. Manevi unsur kast ve taksir olarak ikiye ayrılır. Yağma suçu taksirle işlenemez, ancak kasten gerçekleştirilir ve teşebbüs mümkündür. Maddi unsurlar ise; fiil(cebir ve tehdit) , zarar ve Bu ikisi arasındaki illiyet bağıdır.

               Yağma Suçu Unsurları

 1. Fiil: Cebir ve Tehdit Kullanarak bir kişiyi bir malın teslimine, ya da alınmasını karşı koymamaya zorlama. Burada cebir ve tehdittin illa fiilen göz önünde olması gerekmez. Örneğin bir kişinin elini beline atarak silah varmış gibi mağduru korkutup telefonunu alması da gasp suçunu oluşturur. Ek olarak yağma suçu illa mağdura karşı vuku bulmak zorunda değildir, çocuğunun sesini telefonda taklit edip, öldürmekle tehdit eden ve mağdurun parasını alan şahıs da yağma suçu (gasp suçu) ile cezalandırılır.
 2. Zarar: Yağma suçu unsurları olarak fiilin gerçekleşmesi için zararın vuku bulması gerekmektedir. Zarar o veya bu şekilde meydana gelmez ise suç teşebbüs aşamasında kalmış sayılır.
 3. İlliyet Bağı : Suç ile zarar arasında bir bağlantı olması gerektiğini ifade eder. Örneğin hiç cebir veya şiddet kullanmadan failin yalnızca ünlü bir mafya babası olmasından dolayı korkup direkt parasını faile veren kişi yağma suçunun mağduru olamaz.

Yağma Suçu Cezası

Yağma suçu cezası altı yıldan – on yıla kadar hapis cezasıdır. Suçun kanunun 149. Maddesinde sayılan nitelikli hallerden olması durumunda ceza on yıldan- on beş yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Görüldüğü üzere cezalar oldukça ağır olup bu suç için hakkınızda tahkikat yürütülmesi halinde mutlaka ankara ceza avukatı ya da ankara avukat danışmanlık hizmeti alınız. Yağma suçu cezası nitelikli halleri şunlardır:

 1. Silahla,
 2. Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,
 3. Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 4. Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,
 5. Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 6. Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
 7. Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
 8.  Gece vaktinde

Yağma Suçu Beraat

Yağma suçu beraat kararı verilmesi için profesyonel bir savunma hizmeti almak elzemdir. Suç tarafınızca işlenmemişse, size iftira atılmışsa, borcunuzu tahsil etmek için gittiğinizde borçlu tarafından bu ithamda bırakıldıysanız ankara ceza avukatı ya da ankara avukat hizmeti almanız gerekir. Yağma suçundan beraat almanın yolları kaba bir şekilde şu şekildedir.

 

 1. İyi bir savunma hizmeti
 2. İyi bir ifade
 3. Mağdurun ya da diğer şahısların ifadeleri ve çelişkiler
 4. Cebir ve tehdit unsurunun olup olmadığı
 5. Dava konu eşya ya da paranın kaynağı (borç, hukuki bir alacağın tahsili) –bu halde tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
 6. Malın değerinin azlığı – bu halde ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir.

Yağma Suçunda Tutuksuz Yargılanma

Türk hukukunda tutuksuz yargılanmak esastır. Ancak kuvvetli şüphenin olması ya da kuvvetli şüphe olmasa dahi CMK md. 100 de sayılan katalog suçların olması durumda hâkim soruşturma ve kovuşturma aşamasında şüpheli ve sanığı tutuklayabilir. Burada somut olay ve ilk ifade hayati önem taşımaktadır.

Özellikle gasp edilen malın büyüklüğü, cebir ve şiddetin yoğunluğu, ağır yarama ya da öldürme olup olmaması halinde  tutuklanma ihtimali yüksektir. Yağma suçunda tutuksuz yargılanma isteyen şüpheli ya da sanıkların ankara avukat hizmeti alması gerekmektedir.

Alınan şeyin geri verilmesi, zararın karşılanması, etkin pişmanlık, mağdur& müştekinin ifadesini değiştirmesi ve lehe ifade vermesi, zararının karşılandığını beyan etmesi tahliye için en önemli donelerdir.

Yağma Suçu Cezası Kaç Yıl

Basit Yağmanın Cezası 6-10 yıl, nitelikli yapmanın cezası 10-15 yıl arasında hapis cezasıdırç.

Yağma Suçu vekalet ücreti ne kadar

Yağma Suçu Ağır Ceza Mahkemesi' nin Görev alanına giren bir suç tipidir. Dolayısı ile 2023 yılı Yağma suçu vekalat ücreti ASGARİ 29.800,00 TL' dir.

Yağma Suçunda Tutuksuz Yargılanır mıyım?

Yağma Katalog suçlardan olduğu için, suçun yoğunluğu ve vehametine göre tutuklu yargılanmanız mümkündür.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277