Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Yeni Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Yeni Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

2023-07-03 13:51:37

Yeni Ev Sahibi ile Mevcut Kira Sözleşmesinin Durumu

Genel kanının aksine kiracının oturmakta olduğu ev 3.bir kişiye satıldığında kira sözleşmesi son bulmamaktadır. Türk Borçlar Kanunu’nun 310.madde hükmüne göre kiralanan taşınmaz el değiştirdiğinde yeni malik, sözleşmede eski maliğin yerine geçecektir. Dolayısıyla eski maliğin tabi olduğu sözleşme kendisini de bağlayacaktır.

Yazılı kira sözleşmesinin olmaması da bu durumu olumsuz etkilemeyecektir. Zira Türk Borçlar Kanunu bu durum için yazılı kira sözleşmesini zorunlu kılmamıştır. Bu nedenle kira sözleşmesi sözlü olarak kurulduysa dahi ispatlanabildiği müddetçe TBK daki ilgili kira sözleşmesi hükümlerinden yararlanabilecektir.

Yeni Ev Sahibi Kiracıyı Nasıl Çıkarabilir?

Belli şartların sağlanması halinde yeni ev sahibinin kiracıyı çıkarmak için belli başlı hukuki yollara başvurması mümkündür. Bu yollar şöyle sıralanabilir:

Yeni Maliğin İhtiyacı

Yeni malik, kendisinin, eşinin, altsoyunun veya üstsoyunun ihtiyacı halinde; kiracıya edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde yazılı şekilde bu talebini kiracıya bildirebilir. Kiracının bildirime rağmen çıkmaması halinde yeni maliğin 6 ay içinde dava açma hakkı bulunmaktadır.

Yeni maliğin taşınmaza gerçekten ihtiyacı olup olmadığının takdiri bu noktada mahkemededir.

Kiracının tahliyesi halinde 3 yıllık kiralama yasağı söz konusu olacaktır. Ancak bu durumda yeni malik, yasağa uymaz ve taşınmazı üçüncü bir kişiye kiralarsa eski kiracının tazminat hakkı doğacaktır.

“Yukarıda açıklandığı üzere her ne kadar davacının iktisaptan sonra ihtiyaca dayalı olarak dava açmak konusunda seçimlik hakkı mevcut ise de davacı keşide ettiği ihtarname ile davalıya kiralananı boşaltması için iktisap tarihinden itibaren altı ay süre tanımış, davayı ise verdiği sürenin sonunu beklemeden 11/05/2015 tarihinde açmıştır. İhtarname içeriğine göre davalının kiralananda 21/05/2015 tarihine kadar oturma hakkı olup mahkemece, davalıya tanınan altı aylık süreden önce açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken…” Yargıtay Kararı 3. HD., E. 2017/7209 K. 2017/17902 T. 20.12.2017

Tahliye Taahhüdünün Olması Halinde

Taraflar kanun hükümlerine uygun biçimde tahliye taahhütnamesi düzenlemişse, kiracının taahhütnamedeki tarihte taşınmazı boşaltması gerekmektedir. Yeni malik sözleşmede eski maliğin yerini aldığı gibi taahhütname açısından da durum değişmeyecektir. Kiracının taahhüdü yeni malik döneminde de devam edecektir.

Kiracının taahhüt ettiği tarihte evden çıkmaması halinde yeni malik 1 ay içinde icra takibi yoluyla tahliye emri gönderebilecek veya dava yoluna başvurabilecektir.

Kiracının Başka Taşınmazı Nedeniyle Tahliye Davası

Kiracının aynı belediye sınırları içerisinde oturmaya elverişli başkaca bir taşınmazı olması halinde yeni malik tahliye davası açabilecektir.

Eski Maliğin İki Haklı İhtarda Bulunması

Kiracı bir kira dönemi boyunca eski maliğin, 2 kez kirayı ödememesi nedeniyle haklı ihtarda bulunmasına sebep olmuşsa bu halde yeni malik kira sözleşmesinin bitiminden itibaren 1 ay içinde tahliye istemiyle dava yoluna başvurabilecektir.

 

Yeni Ev Sahibi Kiraya Zam Yapabilir Mi?

Yeni ev sahibi kiraya zam yapabilir mi? Sorusu kira hukukunda akıllara en çok takılan sorudur. Türk Borçlar Kanuna göre ev sahibi değişse bile kira kontratı ayakta kalır. Yani yeni ev sahibi mevcut kira kontratına sadık kalmak zorundadır. Ancak şartların varlığı halinde “kira uyarlama davası” açılabilecektir. Tarafların bu gibi durumlarda ankara avukat ya da kira avukatı yardımı alarak sözleşmeyi revize etmesi, yenilemesi kısaca uzlaşarak hakkaniyet ölçütüne göre bir kira bedeli belirlemesi iki taraf açısından da daha sağlıklı olacaktır.

 

Yeni Ev Sahibi İhtarname Örneği

Yeni ev sahibi ihtarname örneği; taşınmazın yeni maliki tarafından mevcut kiracıya çekilmesi zorunlu olan, aksi taktirde tahliye davası açma hakkının kaybolacağı usulü bir zorunluluktur. Yeni ev sahibi ihtarname örneği olarak aşağıda basit bir sureti sizle paylaşılmış olsa da, somut olaya göre mutlak suretle ankara avukat & kira avukatı danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

 

Yeni Ev Sahibi İhtarname Örneği

Ankara … Noterliği’ ne

 

KEŞİDECİ                 :

VEKİLİ                      :  Av. Halil Kaan EMEKTAR

                                    1419. Sokak No:7/4 Balgat Çankaya Ankara

 

MUHATTAP              :

 

AÇIKLAMALAR     :

 

  1. 15/06/2019 tarihli kira sözleşmesi ile Ankara ili, Çankaya İlçesi, Ayrancı Mahallesi, .. numaralı bağımsız numaralı mecurda kira olarak oturmaktasınız. 26/09/2022 tarihi itibari ile ihtara konu taşınmaz müvekkil tarafından iktisap edilmiştir.
  2. Müvekkil mecuru oturmak için satın almıştır. Bu nedenle iş bu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren … ay içinde mec’ uru tahliye etmenizi, aksi taktirde tarafınıza tahliye davası açılacağını, bu dava dolayısı ile ortaya çıkacak giderler ve vekalet ücretinin de tarafınıza tahmil edileceğini saygılarımızla vekaleten ihtar ederiz.

 

 

KEŞİDECİ VEKİLİ

Av. Halil Kaan EMEKTAR

Yeni ev sahibi kiracıyı kaç günde çıkarabilir?

Yeni ev sahibi kiracıyı devrin gerçekleşti tarihten 1 ay içinde çekeceği ihtarname ile 6 ay sonra tahliye edebilir.

Ev satın aldım kiracı çıkmıyor ne yapmalıyım?

Yeni satın alınan evde kiracı çıkmıyorsa hemen kira avukatı & Ankara avukat danışmanlık hizmeti alınarak ihtar çekilmelidir.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277