Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

2023-08-27 22:01:16

Anlaşmalı boşanma avukatı tarafların TMK md.166’ ya göre resmi olarak boşanmak üzere, mal rejimi, nafaka, velayet, kişisel mallar, maddi manevi tazminat, ziynet eşyaları vs gibi boşanmanın fer’ ilerinde de anlaşması üzerine bunu ileride sıkıntı olmayacak şekilde protokole döken ve boşanmanın teknik bir aksaklık olmadan kısa sürede bitmesini sağlayan kişidir.

Anlaşmalı boşanma avukatı olmadan da taraflar boşanabilir ancak tecrübelerimizle sabittir ki hem dava aşamasında hem de ilerleyen safhalarda iki taraf için de anlaşmalı boşanma avukat ücreti 2023miktarından daha da fazla zararlar doğmaktadır. Anlaşmalı boşanma avukatı sadece tüm konular üzerinde mutabık kalmış çiftler için değil, ufak pürüzler nedeni ile bir türlü uzlaşamayan taraflar için de hayati önem taşımaktadır. İhtilaf halindeki karı koca için bazen ailenin dışından, objektif ve uzman bir görüş alınması zorları kolay kılabilecektir. Sonda olacakları, çekişmeli boşanmaya gidildiğinde yaşanacak zorlukları profesyonel birinin çifte direkt söylemesi sorunu hemen çözebilir. Bu nedenle mutlak suretle boşanma arefesinde olan çiftlere anlaşmalı boşanma avukatı ankara avukat danışmanlık hizmeti almasını tavsiye ederiz.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücreti 2023

Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücreti 2023: tarafların anlaşmalı boşanma protokolünün (buraya bizim protokolün olduğu makalenin linki gelecek) hazırlanmasından, kararın kesinleştirilmesine kadar geçen sürede çifte avukatlık hizmeti veren avukatın hak ettiği ücrettir. Bu ücret asgari; her sene resmi gazetede yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi(AAÜT) de belirlenen ücrettir.2022 yılı için 9.200 TL’ dir. Anlaşmalı boşanma avukat ücreti 2023 bu ücretten az olamaz.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma

Avukatsız anlaşmalı boşanma hukuk muhakemesi kurallarımıza ve Avukatlık kanununa göre mümkündür. İstisnalar haricinde tüm davalarda asil kendini vekilsiz temsil ettirebilir. Ancak Anlaşmalı boşanma davası ankara hem usul hem de esas yönünden karışık ve belirli bir kurala bağlı davalardan olduğu için avukatsız hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü ya da açılan dava mutlak suretle ya red ya da ileride başka davalara sebebiyet verme gibi sonuçlarla bitecektir.

Örneğin avukatsız anlaşmalı boşanma davası açıldığında taraflar çoğunlukla iştirak nafakasının artış oranını açık ve net biçimde kurala bağlamaz. Bu da ileride taraflardan birinin diğerine karşı “Nafaka Artırım Davası” açmasına neden olur. Bunun gibi sayısız örnek mevcuttur. Genelde avukatsız anlaşmalı boşanmaların %90’ ı usulü hata ya da yanlış protokol hazırlanması ile neticelenir. O yüzden mecaz anlamda  “avukatsız anlaşmalı boşanma OLMAZ” denilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Unsurları

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün belli başlı asli ve tali unsurları vardır. Yukarıda da anlatıldığı gibi bu hususlarda meydana gelecek bir eksiklik, açık ve net olmayan ifade, yanlış beyan gibi hatalar davanın reddolmasını ya da ileride yeni dava açılmasına sebebiyet verir. Bu nedenle anlaşmalı boşanacak çiftlerin mutlak suretle anlaşmalı boşanma avukatı danışmanlık hizmeti almasını tavsiye ederiz.

Anlaşmalı boşanma Protokolü Unsurları:

  1. Boşanma Hükmü
  2. Nafaka Hükmü
  3. Velayet Hükmü
  4. Ziynet Eşyalar ve Katılma Alacağı
  5. Kişisel Mallar
  6. Maddi ve Manevi Tazminat (yazılmayabilir ancak ileride dava konusu olmaması için hüküm altına alınması önerilir)
  7. Şartların Açık, Net, Şüpheye Yer vermeyecek şekilde yazılması
  8. Şartların Kanuna ve Genel Ahlaka Aykırı olmaması

Yargılama gideri ve vekalet ücreti

Halil Kaan EMEKTAR

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277