Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kiracı Nasıl Çıkarılır?

2024-02-14 17:21:53

Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kiracı Nasıl Çıkarılır: Türk Hukukunda kiracıyı tahliye etmek için 5 adet asli sebep bulunmaktadır. Bunlar:

  1. İhtiyaç sebebi ile tahliye,
  2. Haklı iki ihtar ile tahliye,
  3. Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye
  4. Yeni Ev Sahibinin Tahliyesi,
  5. 10 yıllık kiracının tahliyesi’ dir.

Bunlara ek ola komşularla kavga etmek, eve zarar vermek, yasak olmasına rağmen taşınmazı alt kiraya vermek gibi tali sebeplerde mevcuttur. Bunlar kanunda kiracından kaynaklı sebep olarak anılır. Bu yazıda kiraya verenden kaynaklı olarak kiracı nasıl çıkarılır sorusuna genel bir cevap verilecek olup ev sahiplerinin mutlak suretle bu gibi davaların ankara avukat ya da ankara kira avukatı eşliğinde açılması gerekmektedir.

İhtiyaç Sebebi İle Tahliye

İhtiyaç sebebi ile tahliye TBK md. 350 de kiraya verilen bir hak olup konut kiralarında sözleşme dönüm tarihinden 30 gün içinde dava açılarak mahkeme kararı ile alınan tahliye türüdür. Fesih bildiriminin (ihtarnamenin) kiracıya yapılması zorunludur. Buradan önemli olan ihtiyacın samimi olması ve ihtiyacın ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu ve üstsoyu için meydana gelmiş olma gerekliliğidir. Bu iki şart oluşmadan ihtiyaç sebebi ile tahliye gerçekleşemez.

İhtiyacın samimi olması için kiraya verenin ya da kanunda sayılan yakınlarının aynı il içerisinde oturmaya başkaca konutunun olmaması gerekmektedir. Ek olarak Kiracının ve& veya eşinin de aynı ilçe sınırları içinde oturmaya elverişli başkaca evi varsa bu durum da kiraya veren için tahliye sebebi sayılır.

Haklı İki İhtar ile Tahliye

Haklı iki ihtar ile tahliye genel tahliye sebebi olup, kiracında kaynaklı bir tahliye sebebinin (temerrüt, komşularla kavga vs) iki kez meydana gelmesi ve kiraya veren tarafından bu durumun yazılı olarak bildirilmesi halinde vuku bulur. Haklı iki ihtar sebeplerinin aynı olması gerekmez. Örneğin ilk seferinde kirasını ödemeyen kiracıya yapılacak Örnek-13 takibi kiracı tarafından ödendikten sonra ilk yazılı ihtar şartı yerine gelmiş olur, sonrasında komşularla kavga eden kiracıya yapılacak 2. İhtar bu tahliye şartının sağlanması demektir. Bu durumda tahliye davası Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.

Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye

Kira borcunun ödenmemesi nedeniyle tahliye tahliye talepli icra takibi ile olup dava açmaya gerek yoktur. Kirayı ya da artış oranını eksik yatıran kiracı hakkında 5 yılı geçmemek kaydı ile geçmişe yönelik yapılacak “tahliye talepli icra takibi” ile bu hak kullanılabilir. Kiracı bu yol ile itiraz için 7 gün, ödeme yapması ya da taşınmazı tahliye etmesi için 30 gün süre verilmesi zorunludur. Kiracı ilk takibi ödedikten sonra ikinci kez bu takibe sebep olursa bu ev sahibi için genel tahliye sebebi oluşturur.

Yeni Ev Sahibinin Tahliyesi

Yeni ev sahibinin tahliyesi evi aldıktan 30 gün içerisinde kiracıya ihtar çekme ve kiracıya 6 ay süre verme şartı ile mümkündür. Ancak yeni ev sahibinin de taşınmaza ihtiyacının samimi olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Taşınmaz yeni en sahibi tarafından alındığında mevcut kiracının kontratının dönüm tarihine 30 günden uzun bir süre olması halinde 6 ay süreye gerek olmayıp kira sözleşmesi yine yazılı fesih bildirimi ile o sürenin sonunda fesih edilebilir.

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi

Konut ve İş yerlerinde 10 yılı dolduran kiracının sözleşme süresinin bitimine en az 3 ay kala yapılacak fesih bildirimi ile hiçbir gerekçe göstermeksizin tahliye hakkı bulunmaktadır. Bu hak 10 yılı geçen sözleşmelerde her yıl geçerlidir. Tahliye davası kira dönüm tarihinden sonra 30 gün içinde açılmak zorundadır.

10 yıllık kiracının tahliyesi için sözleşme dönemi 6 aylık periyotlara ayrılmış olup ilk 6 aylık süre içinde çekilen ihtar ile 3 aylık fesih bildirim süresine takılmadan tahliye davası açılabilmektedir. Ancak bu ve diğer tahliye sebeplerinde başta süre olmak üzere birçok usulü şart olduğundan ankara avukat ya da ankara kira avukatı danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır

Kiracı evden nasıl çıkarılır: Yukarıdaki asli ya da fer’i (kiracıdan kaynaklı sebepler) mevcut olduktan sonra Sulh Hukuk Mahkemesinden alınacak tahliye kararı neticesinde icra dairesine tahliye emirli icra takibi açılır, icra takibinde borçluya gönderilen tebligat ile ile 10 gün süre verilir ve evin tahliye etmesi istenir. Buna rağmen borçlu tarafından ev tahliye edilmez ise randevu alarak icra dairesi memuru ve polis eşliğinde cebri icra ile tahliye gerçekleştirilir.

Sözleşmesi Olmayan Kiracı Nasıl Çıkarılır

Sözleşmesi olmayan kiracı nasıl çıkarılır: Bu durumda kiracıya işgalci denilir. Diğer şartları da taşıması halinde fuzuli işgal kaymakamlık tahliye ile son verilebilir. Bunun için https://www.halilkaanemektar.av.tr/makale/fuzuli-isgal-kaymakamlik-tahliye isimli makalemizi okuyabilirsiniz.

Ek olarak sözleşmesiz kiracı İİK md. 269 a göre kendisine yapılan takipte kira kontratını ve imzasını açık ve kesin bir şekilde reddetmezse akdi kabul etmiş sayılır.

Kontratı Biten Kiracı Nasıl Çıkartılır

1 yıllık belirli sözleşmelerde kontratı biten kiracı yazılı fesih bildirimine ve sürelere uyularak tahliye edilebilir. Ancak bazı durumlarda kontratı bitmese de kiracıyı tahliye mümkündür.

Kiracı Tahliye Avukatlık Ücreti

Tahliye davalarında avukatlık ücreti 2024 yılı için en düşük 10.700 TL' dir

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277