Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Nafaka Artırım Davası

Nafaka Artırım Davası

2023-01-03 03:08:51

Nafaka Artırım Davası

Nafaka artırım davası belirli şartların gerçekleşmesi halinde nafaka miktarını artırmak isteyen tarafça açılabilen bir davadır. Boşanma davasının sonuçlanmasından sonra sosyal ve ekonomik ihtiyaçların artması gibi durumlarda özellikle günümüz ekonomik şartları göz önüne alındığında nafaka artırım davası açma zorunluluğu doğabilmektedir. Hangi durumlarda hangi nafaka türünün artırılabileceğinin daha iyi anlaşılması adına kısaca nafaka türlerinden bahsetmek gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda dört adet nafaka türü bulunmaktadır:

  • Tedbir Nafakası: Boşanma davasının açılmasından sonuçlanmasına kadar süren geçici bir nafaka türüdür.

  • Yoksulluk Nafakası: Boşanma aşamasının sonuçlanmasından sonra ekonomik olarak daha güçlü olan tarafın, daha kötü ekonomik şartlar altında bulunan ve desteğe ihtiyacı olan tarafa verilen nafakadır.

  • İştirak Nafakası: Velayet verilmeyen eşin, müşterek çocuğun bakım, eğitim ve sağlık giderlerinin karşılanması için velayet verilen eşe ödediği nafaka türüdür

  • Yardım Nafakası: Yardım edilmemesi halinde zor ve muhtaç duruma düşecek kişinin üstsoy, altsoy veya kardeşlerine karşı dava açarak, ekonomik durumlarının elverişli olduğu takdirde bu kişilerden alabileceği nafakadır.

Makalemizde nafaka artırımı davası hakkında genel çerçeveden bilgiler verilmiş olup, her dava kendi durum ve şartları özelinde değerlendirilmelidir. Kendi davanıza ilişkin izlenebilecek hukuki yolları öğrenmek adına alanında uzman Ankara boşanma avukatı ile çalışmanızı ve Ankara avukat & danışmanlık hizmeti almanızı şiddetle öneririz.

Nafaka Artırım Davası Şartları

Değişen hayat koşulları, ekonomik şartların zorlaşması gibi durumlar belirlenen nafaka miktarının zamanla yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Yine çocuğun büyüdükçe artan masrafları olması halinde de bu davanın açılması söz konusu olacaktır. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu’nda nafaka miktarının artırılması, azaltılması ve kaldırılmasına ilişkin düzenleme bulunmaktadır.

TMK madde 176’ya göre nafaka artırım davası şartları şunlardır:

  1. Mevcut nafaka miktarının ihtiyaçları karşılamaması
  2. Nafaka yükümlüsünün gelirinin önemli ölçüde artması
  3. Nafaka alacaklısının ihtiyaçlarında artış olması

Bu şartlardan birinin varlığı halinde nafaka artırım davası açma hakkı doğmaktadır. Ancak bu şartların hakkaniyet ilkesi de göz önünde bulundurularak değerlendirildiği unutulmamalıdır. Nafaka artırım davasında ayrıca ileriki yıllara yönelik artış oranı belirlenmesi talep edilebilmektedir.

Nafaka Artışı Neye Göre Belirlenir

Boşanma sürecinde veya boşanmanın sonuçlanmasından sonra nafaka yükümlüsü ile nafaka alacaklısının ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınarak nafaka miktarı belirlenmektedir. Ancak hayat şartlarının değişmesi, zorlaşması gibi objektif durumlarla birlikte; tarafların ekonomik olarak önemli derecede değişiklik yaşaması, müşterek çocuğun eğitim, sağlık ve bakım giderlerine göre ihtiyaçlarının değişmesi gibi subjektif durumlar da söz konusu olabilmektedir. Yaşanan bu ekonomik değişiklikler sonucunda nafaka miktarının da değiştirilmesi gerekmekte, yine tarafların ve varsa müşterek çocuğun ekonomik durum ve ihtiyacı doğrultusunda bir nafaka artırımı yapılabilmektedir.

Yargıtay kararları doğrultusunda, nafaka artış miktarı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi(ÜFE) oranında belirlenmektedir. Ancak bu oranlar elbette ki değiştirilebilmektedir. Ekonomik koşullarda oluşabilecek değişikliklere göre artış oranı üzerinde bir nafaka artırımına da hükmedilebilir.

Nafaka artırım davasında usul işlemleri önem arz etmekte olup, Ankara boşanma avukatı aracılığıyla takip edilmesi önemli hak kayıplarının meydana gelmesini önleyecektir. Dosyanıza ilişkin daha detaylı bilgi için Ankara avukat & danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Yetkili Mahkeme

Yetkili mahkeme, nafaka alacaklısının oturduğu yerde bulunan Aile Mahkemesidir.

Yargılama Usulü

Nafaka artırım davası basit yargılama usulüne tabi davalardandır. Basit yargılama usulünde en fazla iki duruşma yapılarak yargılama süreci tamamlanmak zorundadır. Basit yargılama usulünde duruşmalar arasında en fazla bir ay süreyle gerçekleşmektedir. Anlaşılacağı üzere nafaka artırım davası hızlı şekilde sonuçlanan bir yargılama usulüne tabidir.

Zamanaşımı Ve Hak Düşürücü Süre

Nafaka artırım davası için herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Nafaka alacaklısı haklı gerekçelerin varlığını ispat ettiği takdirde nafaka devam ettiği sürece işbu davayı açabilir. Önemle belirtmek gerekir ki, nafaka yükümlüsünün veya nafaka alacaklısının ekonomik şartlarındaki değişikliğin süreklilik arz etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde belirli bir dönem için gerçekleşen değişiklere dayanarak nafaka miktarında değişiklik talep edilemeyecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Artırım Davası Açılabilir Mi?

Anlaşmalı olarak boşanan kişiler de nafaka artırım davası açabilmektedir. Her ne kadar anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka tutarı taraflarca belirlenmişse de, protokolün gerçekleştiği zamanın şartları dikkate alınarak nafaka belirlenmektedir. Dolayısıyla değişen hayat koşulları ve tarafların ekonomik durumları doğrultusunda nafaka artırım davası ile nafaka tekrar belirlenebilmektedir. Normal şartlarda nafaka ÜFE oranında artırılmaktadır. Ancak anlaşmalı boşanmaya ilişkin hükümde buna ilişkin bir karar yoksa nafaka artırım davası açılabilecektir.

Makalemizde nafaka artırım davalarına ilişkin genel hukuki bilgilere yer verilmiştir. Unutulmamalıdır ki her dava konusu kendi özelinde değerlendirilmeli ve hak kaybı yaşanmasını önlemek için mutlaka alanında uzman avukat aracılığıyla çalışılmalıdır. Alanında uzman Ankara boşanma avukatı marifetiyle davanızı yürütmenizi ve daha detaylı bilgi edinmek için Ankara avukat & danışmanlık hizmeti almanızı şiddetle öneririz.

 

Nafaka artırım davası masrafı ne kadar?

Başvuru harcı 179,90 Vekalet harcı 25,60 Peşin harç 179,90 toplamda 385,40 tl harç 550 tl gider avansı

Hangi nafaka türleri için açılabilir?

İştirak, yoksulluk, yardım nafakası için dava açılabilir.

Nafaka her yıl artar mı?

Adalet bakanlığının belirlediği artış oranı değerinde her yıl nafaka miktarı artırılmalıdır.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277