Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
İcra Dosyasında İndirim

İcra Dosyasında İndirim

2022-12-21 17:48:02
İcra dosyasında indirim dosya borcunu bir an evvel kapatmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmakta olan bir kondur. İcra dosyasında indirim yapılması alacaklının rızası ile mümkündür. Alacaklı veya vekili ile icra dosyasında indirim yapılması hususunda ankara icra avukatı marifetiyle anlaşarak alacaklı tarafı daha profesyonel bir biçimde indirim yapmaya ikna edebilir, bu şekilde indirim oranında artırım dahi yaptırabilirsiniz.

Makalemizde konu hakkında genel çerçeveden bilgi verilecek olup, her olayın kendi şartlarına göre değerlendirilmesi gerektiğini; dosyanıza ilişkin yapılacak işlemlerde usul hatası yapılmaması ve hak kaybına uğramamanız bakımından ankara avukat & danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

İcra Takibi Borç İndirimi

 

İcra takibi borç indirimi icra müdürlüğünce belirli şartlar altında veya alacaklının/vekilinin takdirine bağlı olarak yapılabilmektedir. İcra takibi borç indirimi iki şekilde yapılabilir:

  1. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine ödeme yapılması halinde icra vekâlet ücretinde ¼ oranında indirim uygulanacaktır.

 

  1. Alacaklı veya vekili ile icra dosya kapama hususunda niyetinizi belirterek dosya borcunuzda indirim yapılması talep edilebilir. Ancak bu konuda kurulacak iletişim çok kritiktir. Dolayısıyla mutlaka ankara icra avukatı danışmanlık hizmeti alarak indirim talep etmenizi öneririz.

İcra borcunun ödenmesine rağmen bazen e devlette icra dosyası aktif görünmeye devam etmektedir. Birçok kişi bu durumdan kaynaklanan mağduriyet yaşamaktadır. Konuya ilişkin daha detayları bilgi edinmek için e devlet icra silme makalemizi okumanızı ve bu konuda mağduriyet yaşıyorsanız mutlaka ankara icra avukatı danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

İcra Dosyasında Faiz İndirimi

 

İcra dosyasında faiz indirimi alacaklının yahut vekilinin takdirine bağlı olarak icra borcunu ödemek isteyen borçlulara tanınabilecek bir durumdur.

Birçok kişi icra dosyasında bulunan borç tutarını ödeyerek icra dosyasını kapatmak istemektedir. Borçluya gönderilen ödeme emrinde asıl borç ve faiz tutarları yer almaktadır. Ancak yalnızca ödeme emrinde yer alan borç kalemlerini ödemek icra dosyanızı kapatmak için yeterli olmayacaktır. Bunun sebebi, borç icra takibine konulduktan sonra harç, takipten itibaren borca işleyecek faiz, vekâlet ücreti gibi borç kalemlerinin doğmasıdır. İcra dairesinden, belirtilen bu borç kalemlerinin de içinde bulunduğu kapak hesabı talep edilerek, hesaplanan bu tutar ödendiği takdirde icra dosyanız kapanacaktır. İcra dosya kapama hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız linke tıklayarak makalemize ulaşabilirsiniz. Kapak hesabı yapıldıktan faiz tutarı belli olacak ve tıpkı asıl borçta olacağı gibi borca işlemiş olan faiz için de alacaklı/vekili ile avukatınız aracılığıyla anlaşarak indirim yapılmasını sağlayabilirsiniz.

İcra Dairesinde Borcu Taksitlendirme Olur mu?

 

İcra borcunun yüksek olduğu durumlarda bazen borçlunun ancak taksitler halinde borcunu ödeme imkânı bulunmaktadır. Bu durumda izlenecek adımlar şu şekildedir:

  1. Borçlunun satıştan önce borcunu taksitler halinde ödemeyi taahhüt etme hakkı bulunmaktadır.
  2. İcra dairesi borçlunun yapmış olduğu taksitlendirme teklifini inceler ve İİK m. 111’de bulunan şartlara uygun bulduğu takdirde alacaklının rızasına gerek olmadan borcun taksitle ödenmesine karar verebilir.
  3. Bu karar verildikten sonra borçlu ilk taksiti derhal öderse icra takibi duracak ve alacaklı satış talep edemeyecektir.

İcra borcunun taksitlendirilmesi için İİK m. 111’de bulunan şartlar ise şöyledir;

  1. Borçlu taksitlendirme taahhüdünü alacaklının satış talebinden önce bildirmelidir.
  2. Borçlunun yeterli miktarda malının haczedilmiş olması gerekir.
  3. Taahhüt edilen taksitlerin borcun ¼ ‘ünden az olmayıp ilk taksitin derhal ödenmesi ve ödeme süresinin 3 aydan fazla olmaması gerekir.

 

İcra işlemlerinin avukat aracılığıyla yapılması usul bakımından hata yapmanızın önüne geçeceğinden hak kaybı yaşamamanız için ankara icra avukatı danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

İcra Takibi Faiz Hesaplama

 

İcra takibi faiz hesaplama takibe konu borcun kaynağı sözleşmeyse ve faiz talebi bu sözleşmeden doğuyorsa akdi faiz söz konusu olacak; eğer faiz alacağının kaynağı kanundan doğuyorsa, sözleşmede faize yönelik herhangi bir hüküm olmasa bile kanunda öngörülen yasal faizin işletilmesi mümkün olacaktır.

İcra takibi faiz hesaplama konusunda diğer ayrım ise anapara ve temerrüt faizine ilişkindir. Borcun vadesine kadar talep edilebilecek faiz anapara faizi; vade gününden sonra talep edilmesi gereken faiz ise gecikme faizi dediğimiz temerrüt faizi olacaktır. Önemle belirtmek gerekir ki; anapara faizi sadece sözleşmeden doğan para borçlarında söz konusu olmaktadır. Yani borcun kaynağı haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, kanundan doğan bir durum ise anapara faizi istenemez, sadece temerrüt faizi talep edilebilir.

İcra takibi faiz hesaplama yukarıda genel hatlarıyla açıklanmış olup, daha detaylı bilgi için icra masraf hesaplama makalemizi okumanızı ve doğru faiz hesaplaması yapabilmek için  Ankara Avukatlık danışmanlık hizmetini almanızı tavsiye ederiz.

İcra dosyasında pazarlık olur mu

Evet, alacaklı rızası ile mümkün

İcra dosyasında taksit olur mu?

Evet olur, iik 111 uyarınca takip kesinleşmeden icra dairesinde 4 taksit yapılalanilir, ayrıca alacaklı da her zaman taksit yapabilir.

İcra borcunu yatırdım ne zaman kapanır?

Tahsil harcı ödendi ve hala kapanmıyor ise fiilen biri gitmeden genelde icra müdürlükleri dosyayı geç ya da hiç kapatmaktadır. Bu nedenle icra dosya kapatma hizmeti almanızı tavsiye ederiz

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277